Tip van de Week

Neemt u een nieuwe directeur in dienst? Zorg dan voor duidelijke afspraken over de rechtspositie van de directeur binnen uw onderneming. Wordt de directeur bijvoorbeeld titulair of statutair directeur? En als de nieuwe directeur bijvoorbeeld aandelen verkrijgt, wat gebeurt er met die aandelen bij uitdiensttreding van de directeur? Zorg ervoor dat u vóór de indiensttreding al duidelijkheid schept over de rechtspositie van de directeur via schriftelijke afspraken, waarbij ook rekening wordt gehouden met een mogelijke uitdiensttreding in de toekomst. Op die wijze worden discussies en geschillen voorkomen bij de afwikkeling van de verbintenis tussen de directeur en uw onderneming.

Actualiteiten overzicht