Openheid over het optreden van de overheid is een groot goed. Openbaarheid van overheidsinformatie is daarom de norm. Toch kan de wens van burgers en bedrijven om informatie openbaar te maken botsen met andere belangen, bijvoorbeeld die van andere betrokkenen op wie deze informatie betrekking heeft. Wij adviseren over de toepassing van de Wet open overheid en aanverwante wetten en vertegenwoordigen onze cliënten in procedures die hierover worden gevoerd. 

Specialisten Openbaarheid van bestuur

Bekijk ons team