De Algemene wet bestuursrecht is een complexe wet met veel procedureregels. Kennis van de wet en ervaring met de toepassing van die regels kan het verschil maken. Wie is belanghebbend bij een overheidsbesluit? Geldt de reguliere of de uitgebreide voorbereidingsprocedure? Mag een termijn nog een keer verdaagd worden? Heeft het zin om een rechtsmiddel in te stellen? Welk rechtsmiddel en welke rechter is bevoegd? Het antwoord op deze en andere vragen hebben wij voor u paraat. Ook namens u procederen bij de bestuursrechter kunt u aan ons overlaten.

Specialisten Bestuursprocesrecht

Bekijk ons team