Tip van de Week

In aandeelhoudersovereenkomsten worden vaak ‘leaver’-bepalingen opgenomen. Hierin wordt geregeld of een vertrekkende aandeelhouder een ‘good leaver’ of een ‘bad leaver’ is en wat hier de gevolgen van zijn. Het is van belang vooraf zorgvuldig stil te staan bij de bewoordingen van deze bepaling. Bepaal bijvoorbeeld of de eventuele arbeids- of managementovereenkomst van de vertrekkende aandeelhouder relevant is bij de kwalificatie, beslis of (en zo ja, wanneer) een aanbiedingsplicht bestaat en werk uit welke peildatum moet worden gehanteerd voor de bepaling van de koopprijs. Voorkom geschillen en eventuele ongewenste uitkomsten door vooraf goede afspraken op papier te zetten.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team