Tip van de Week

Wanneer u als werkgever wordt geconfronteerd met een melding over grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie, is het belangrijk om snel en adequaat te handelen. Vaak volgt dan een onderzoek. Dit onderzoek moet zorgvuldig worden doorlopen. Bepaal eerst het doel van het onderzoek en wie (intern/extern) het onderzoek uitvoert. Houd daarnaast rekening met de geldende wet- en regelgeving en volg de interne procedures van uw organisatie. Let daarbij vooral op de beginselen van hoor en wederhoor en vertrouwelijkheid. Tot slot moet u goed bedenken wat u met de uitkomst van het onderzoek wilt doen. Hoe zorgvuldiger u handelt, des te sterker u staat in de te nemen maatregelen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team