Tip van de Week

Als werkgever hebt u de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te waarborgen. Als u hierin tekortschiet, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade die de werknemer tijdens het werk oploopt. Na een arbeidsongeval kan er aanleiding zijn om (veiligheids)maatregelen te treffen, zodat in de toekomst vergelijkbare incidenten worden voorkomen. Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het enkele gegeven dat achteraf blijkt dat de werkgever vóór het ongeval een effectievere maatregel had kunnen nemen om het ongeval te voorkomen, niet direct betekent dat sprake is van een schending van de zorgplicht. Tref na een arbeidsongeval dus de maatregelen die ter voorkoming van een nieuw ongeval noodzakelijk zijn.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team