Wanneer een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, zal de nalatenschap – in beginsel – moeten worden vereffend. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld: 

  • de executeur heeft verklaard dat de nalatenschap ruimschoots toereikend is (een zogenaamde “ruimschoots voldoendeverklaring”);
  • de wettelijke verdeling van toepassing is en de langstlevende echtgenoot zuiver heeft aanvaard.

De erfgenamen zijn gezamenlijk de vereffenaars. De vereffening is gebonden aan bepaalde (wettelijke) regels. Dit houdt in dat er een boedelbeschrijving moet worden opgemaakt en dat de schulden van de nalatenschap dienen te worden voldaan. Het kan zo zijn dat hiervoor goederen van de nalatenschap te gelde moeten worden gemaakt. Ook zult u de nalatenschap moeten vertegenwoordigen in en buiten rechte en bent u gehouden om bijvoorbeeld aangifte erfbelasting en eventueel aangifte inkomstenbelasting te doen.

Let op: als het saldo van de nalatenschap negatief blijkt te zijn, moet u dit zo snel mogelijk melden bij de kantonrechter. Als u dat niet doet, loopt u het risico aansprakelijk te zijn jegens (benadeelde) schuldeisers.

Op verzoek van bijvoorbeeld een erfgenaam, kan de civiele rechter een professionele vereffenaar benoemen. Wij kunnen u bij het indienen van dat verzoekschrift uiteraard van dienst zijn. Daarnaast kunnen wij als professioneel vereffenaar optreden. Onze erfrechtadvocaten hebben geruime ervaring met vereffeningsdossiers.
 

Specialisten Vereffening

Bekijk ons team