Binnen de familie wordt vaak geld geleend, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. Deze leningen kennen vaak een onbepaalde looptijd. Wanneer dit het geval is, moet rekening worden gehouden met een algemene verjaringstermijn van twintig jaren. Nadat de vordering tot terugbetaling van het geleende bedrag is verjaard, ontstaat een zogenoemde “natuurlijke verbintenis”. Dat kan in het kader van de verdeling van de nalatenschap tot complicaties leiden. Een logische gedachte is namelijk dat bijvoorbeeld de € 15.000,- die “A” is schuldig gebleven aan de erflater “in mindering wordt gebracht” op hetgeen “A” uit de nalatenschap verkrijgt. Dat principe kan in het erfrecht worden afgedwongen onder de noemer “gedwongen toerekening”. Het is echter nog geen gegeven dat ook een verjaarde vordering op het aandeel in de nalatenschap van diegene die aan de erflater is schuldig gebleven kan worden toegerekend. 

Vanzelfsprekend kunnen de gevolgen voor de afwikkeling van de nalatenschap aanzienlijk zijn. Laat u in dit kader daarom tijdig adviseren door een erfrechtspecialist.
 

Specialisten Geld lenen binnen de familie

Bekijk ons team