De executeur

De executeur is kort gezegd belast met het beheer van de nalatenschap en kan zo nodig goederen van de nalatenschap te gelde maken als dat nodig is voor de voldoening van schulden. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen in dat kader in en buiten rechte. De executeur is echter niet bevoegd om over de goederen van de nalatenschap te beschikken als dat niet nodig is voor de voldoening van schulden. De executeur mag dus niet zomaar goederen uit de nalatenschap verkopen. Gezegd wordt wel dat de executeur de nalatenschap voor verdeling gereed moet leggen.

De afwikkelingsbewindvoerder

De afwikkelingsbewindvoerder is veelal bevoegd om een verdeling van de nalatenschap te treffen. De afwikkelingsbewindvoerder kan derhalve de erfgenamen “binden” aan zijn wijze van verdeling.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is een combinatie van de twee hierboven omschreven figuren. Het is dus niet zo dat een afwikkelingsbewindvoerder automatisch ook executeur-afwikkelingsbewindvoerder is. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft (zeer) vergaande bevoegdheden en kan als het ware “in zijn eentje” de gehele nalatenschap afwikkelen, zonder daartoe de erfgenamen te raadplegen. 

Uiteraard zijn de executeur, afwikkelingsbewindvoerder en executeur-afwikkelingsbewindvoerder wel gebonden aan bepaalde regels. Zij mogen de erfgenamen bijvoorbeeld niet benadelen. Als zij de erfgenamen schade toebrengen, kunnen zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Voor meer informatie over de taken van een executeur, afwikkelingsbewindvoerder of executeur-afwikkelingsbewindvoerder kunt u terecht bij onze erfrechtadvocaten. Ook kunnen zij u adviseren over uw positie als u bijvoorbeeld vermoedt dat een voor u nadelige handeling heeft plaatsgevonden.
 

 

Specialisten Executeur of afwikkelingsbewindvoerder

Bekijk ons team