Wie kunnen aanspraak maken op de legitieme portie

Alle kinderen / afstammelingen die door de wet als erfgenamen worden genoemd, kunnen aanspraak maken op de legitieme portie van hun ouders. Een kind dat aanspraak maakt op zijn legitieme portie wordt ook wel “legitimaris” genoemd. Verder gelden ook hier de regels van plaatsvervulling. Denkt u bijvoorbeeld aan het kleinkind dat namens zijn onterfde én vooroverleden vader aanspraak kan maken op zijn legitieme portie. 

Ook niet onterfde kinderen kunnen een (aanvullend) beroep doen op hun legitieme portie. Op het moment dat er in het verleden veel schenkingen hebben plaatsgehad aan de andere kinderen van de erflater kan dit gunstig zijn. 

De legitimaris verkrijgt, nadat hij een beroep heeft gedaan op zijn legitieme portie, een vordering in geld op de erfgenamen. De onterfde legitimaris verkrijgt géén aandeel in de goederen van de nalatenschap. De vordering is pas zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar. Op het moment dat sprake is van een wettelijke verdeling is de legitieme portie pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende. Bij testament kunnen overigens nadere voorwaarden en consequenties worden verbonden aan een beroep op de legitieme portie.

Let op: het beroep op de legitieme portie moet binnen vijf jaar na het overlijden worden gedaan, bij gebreke waarvan de mogelijkheid daartoe vervalt.

Omvang legitieme portie

De omvang van de legitieme portie wordt berekend op basis van de omvang en samenstelling van de nalatenschap per datum van overlijden. De berekening van de legitieme portie vereist maatwerk en kan complex zijn. Onze advocaat erfrecht de heer mr. G.W.J. (Guido) van Dijke schreef een artikel over de berekening van de legitimaire portie. De link naar het artikel vindt u hier.

Voor meer informatie over de mogelijke aanspraak op en de berekening van de legitieme portie  kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze erfrechtadvocaten helpen u graag.
 

 

Specialisten Legitieme portie/kindsdeel

Bekijk ons team