Europese en nationale wet- en regelgeving

Als een product op de markt wordt gebracht dient dit te voldoen aan de regels van de Europese en nationale voedsel- en warenregelgeving. U kunt hierbij denken aan de Warenwet, voedselveiligheidsverordening, Richtlijn voor Productveiligheid, maar ook zeer specifieke en branche gerelateerde EU-verordeningen en EU-richtlijnen. 

Wanneer een product niet voldoet aan de geldende normen op het gebied van veiligheid, dan kan dat ernstige gevolgen met zich brengen. Niet alleen klachten van consumenten, maar ook aansprakelijkheidsclaims, terugroepacties of zelfs strafrechtelijke/bestuursrechtelijke  vervolging.  

Terugroepactie of productrecall

Als er sprake is van een veiligheidsprobleem met een specifiek product, dan is het raadzaam zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Zij kunnen u adviseren over de volgende onderwerpen: 

  • terugroepacties/productrecall; 
  • melding bij verzekeraar; 
  • melding bij toezichthouder; 
  • aansprakelijkheid, schade en claims; 
  • media.  

Wanneer moet u een terugroepactie overwegen? Als u bekend bent met een bepaald risico voor een product en de aard van het risico redelijkerwijs van u verlangt dat u actie/maatregelen treft. De te nemen maatregelen verschillen dus naar gelang van de ernst van het risico (zoals gezondheidsschade). 
Daarnaast spelen omstandigheden zoals bereikbaarheid van potentiële slachtoffers, leeftijd, doelgroep, ervaring en te verwachten verantwoordelijkheid van de gebruikers een rol. In sommige gevallen kan een waarschuwing (gooi het artikel weg!) als adequate maatregel worden beschouwd, terwijl in andere situaties een verdergaande terugroepactie vereist is. 
Een producent is vaak verzekerd voor redelijke kosten die gemaakt moeten worden in het kader van een product recall. 

Productaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor producten kan spelen bij consumentenkoop, roerende zaken, maar ook gevaarlijke stoffen. Als een product een gebrek bevat, dan levert dat een grondslag op voor risicoaansprakelijkheid van de producent en de leverancier. Het etiket van het product geeft vaak aan wie de producent is. 

Voor toepassing van art. 6:185 BW (risicoaansprakelijkheid) is vereist dat een medicijn niet de veiligheid biedt die men mag verwachten. Dit laatste wordt beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval, waar bijzondere aandacht uitgaat naar ‘de state of art’: 

  • presentatie van een medicijn;
  • de wijze waarop het medicijn wordt gebruikt;
  • het tijdstip van in het verkeer brengen van het medicijn; 
  • veiligheidseisen ten tijde van het productieproces. 

Productaansprakelijkheid kan aan de orde zijn bij een ontwerpfout of een productiefout. 
Er zijn verschillende juridische grondslagen voor een vorm van productaansprakelijkheid, zoals diverse risico aansprakelijkheden (roerende zaken, gevaarlijke stoffen en producten), maar ook onrechtmatige daad waarbij de Kelderluik-criteria een belangrijke rol spelen.