De verzekeringsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst tussen de verzekeraar en de verzekerde. Niet alleen algemeen civielrechtelijke wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst, maar ook speciale (vaak afwijkende) wettelijke regelingen. Daarnaast zijn de polisvoorwaarden (en clausules) het fundament van de afspraken. 

De verzekeringssector wordt in toenemende mate geconfronteerd met wet- en regelgeving op het gebied van toezicht. Ook neemt het aantal geschillen met verzekerden toe. Onze gespecialiseerde advocaten adviseren en procederen over alle aspecten van verzekeringen, aansprakelijkheid en schade. 

Veel voorkomende onderwerpen waar wij goed in thuis zijn: 

1) Dekkingsgeschillen;

  • de vraag of sprake is van verzekeringsdekking, inclusief dekkingsomschrijving 
  • uitsluitingsclausules; 
  • garanties;

2) Geschillen over informatie- en mededelingsplichten;

  • schending van precontractuele mededelingsplicht; 
  • informatie- en zorgplichten van de verzekeraar en assurantietussenpersoon;

3) Bedrijfsaansprakelijkheid;

4) Personenschade; 

5) Fraudebestrijding; 

6) Polisvoorwaarden; 

7) Ontwikkeling van verzekeringsproducten;

8) Subrogatie en regres.  

Hebt u een vraag of een geschil over een van de bovengenoemde onderwerpen? Of wenst u een second opinion? Neem gerust vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten op het gebied van verzekeringsrecht. 
 

Specialisten Verzekeringsrecht

Bekijk ons team