Wanneer er brand uitbreekt in een woning en/of een bedrijfsruimte brengt dat veel schade met zich mee. Doorgaans is men verzekerd voor brandschade, maar een verzekeraar is niet altijd bereid de volledige schade uit te keren, bijvoorbeeld door een beroep op een clausule in de polisvoorwaarden. 

Een brandverzekering is een verzamelbegrip voor verzekeringen zoals de opstalverzekering, maar bijvoorbeeld ook een inboedelverzekering. Bij deze verzekeringen doen zich bepaalde geschillen veelvuldig voor, zoals voorzorgsmaatregelen, uitleg polisvoorwaarden, onderverzekering, eigen schuld, fraude, omgevingsschade, onzekere toedracht, omvang schade en samenloop

Wij adviseren en procederen vooral voor verzekeraars in geval van brandgerelateerde problematiek. 

Onderdeel daarvan is ook de beoordeling van regresmogelijkheden in het kader van de Bedrijfsregeling Brandregres. Verzekeraars worden bijgestaan door onze advocaten bij het verhalen van uitgekeerde schade op andere partijen, zoals derden en hun verzekeraars. 
 

Specialisten Brandverzekering

Bekijk ons team