In geval van aantoonbare fraude zijn er verstrekkende gevolgen voor een verzekerde. Het is daarom belangrijk dat er nauwkeurig fraudeonderzoek plaatsvindt. Dit geldt ook voor situaties waarin de verzekeringsnemer de fraude niet erkent. 

Opzet tot misleiding moet dan worden aangetoond met behulp van de feiten en omstandigheden uit het onderzoek. Wij adviseren verzekeraars bij fraudeonderzoeken. In eerste instantie zal het onderzoek van de verzekeraar bestaan uit nader feitenonderzoek, zoals een database, frauderegisters en/of social media. De verzekeraar moet bij dit onderzoek rekening houden met regelgeving op het gebied van privacy en persoonlijke levenssfeer. Bij meer ingrijpende onderzoeksmethoden, zoals observatie, dient de verzekeraar aan wettelijke vereisten te voldoen. Wanneer de wettelijke vereisten niet in acht worden genomen, zal een rechter het onderzoeksresultaat buiten beschouwing laten (in verband met onrechtmatig verkregen bewijs). Het is daarom belangrijk dat de verzekeraar zorgvuldig handelt. 

Onze advocaten staan verzekeraars bij in de vraagstukken rondom fraudeonderzoeken en behandelen met regelmaat fraudezaken zowel in als buiten rechte. 
 

Specialisten Verzekeringsfraude

Bekijk ons team