Een vrije beroepsbeoefenaar, zoals een (dieren)arts, accountant, fiscalist, curator, advocaat, notaris of makelaar, krijgt steeds vaker te maken met aansprakelijkheidsclaims. Niet alleen een groeiende claimcultuur, maar ook steeds complexer wordende wet- en regelgeving zijn oorzaken hiervan. Een beroepsbeoefenaar kan tekortschieten in de dienstverlening wanneer niet wordt gehandeld zoals dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verlangd.
Bij een beroepsfout wordt een aansprakelijkstelling niet alleen gericht aan het kantoor of de praktijk. Ook in privé of op tuchtrechtelijk gebied kan bijvoorbeeld de notaris of accountant worden aangesproken. 

De specialisten van Adriaanse van der Weel kunnen in een vroeg stadium juridische bijstand verlenen om de beroepsaansprakelijkheid te signaleren, te beperken of te voorkomen. 

Onze werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

  • het verlenen van bijstand in tuchtrechtelijke en/of civiele aansprakelijkheidsprocedures; 
  • adviseren bij mogelijke aansprakelijkheden; 
  • het voeren van onderhandelingen ter voorkoming van een procedure.  

Wij verlenen juridische bijstand aan zowel beroepsbeoefenaars als particulieren in beroepsaansprakelijkheidskwesties. 
 

 

Specialisten Beroepsaansprakelijkheid

Bekijk ons team