Continuïteit van de onderneming

De scheidende ondernemer zal zich, naast de gebruikelijke aspecten rondom een scheiding, afvragen wat de gevolgen zijn voor de onderneming. Is deze veilig gesteld, moet de waarde van de onderneming toch verdeeld worden, of moet de waarde ervan in een verrekening worden betrokken, en zo ja, kan de onderneming dan nog wel voortbestaan? 

De meeste ondernemers hebben huwelijkse voorwaarden laten opmaken, maar vaak zijn die voorwaarden niet nageleefd. Dat kan tot gevolg hebben dat de waarde van de gehele onderneming toch moet worden verrekend. De waarde van de onderneming zal dan moeten worden vastgesteld. 

De resultaten van de onderneming zijn ook relevant om te kunnen beoordelen of de ondernemer in staat is om aan alimentatieaanspraken te voldoen. Het inkomen van een ondernemer of een DGA blijkt niet (alleen) uit een loonstrookje, maar zal moeten worden bepaald aan de hand van de cijfers van de onderneming. Meestal wordt daarbij gekeken naar de ondernemingsresultaten over de laatste drie jaren. Dat is vanzelfsprekend niet in alle gevallen redelijk, zodat maatwerk geboden is.

Oudedagsvoorziening en pensioenreserve

Naast de waarde van de onderneming kan ook het pensioen van een ondernemer een groot twistpunt zijn in geval van een scheiding. De opgebouwde pensioenrechten dienen na scheiding namelijk in beginsel te worden verdeeld/verevend, zodat wellicht een deel van de pensioenreserve moet worden afgestort. Daarbij maakt het uit of de ondernemer doteert aan een FOR (fiscale oudedagsreserve) of een andere oudedagsvoorziening in of buiten de onderneming heeft opgebouwd. Zo kan sprake zijn van een stamrecht-B.V. of een externe pensioenverzekering.
 

Kortom, bij een scheiding van een ondernemer komt een groot aantal aspecten kijken, niet alleen van juridische, maar zeker ook van financiële aard. Onze advocaten loodsen u, indien noodzakelijk of gewenst in samenspraak met uw accountant, door dit proces.

Specialisten Scheiding en onderneming

Bekijk ons team