De ervaring leert dat, als het eenmaal het besluit om uit elkaar te gaan is genomen, een of beide (aanstaande) ex-partners snel een einde wil maken aan de relatie. Dit betekent dat de (financiële en juridische) verbondenheid wordt verbroken om de weg vrij te maken voor een nieuwe start. Snelheid is echter niet het enige dat telt. Zorgvuldigheid is minstens zo belangrijk. Het gaat om het maken van goede afspraken over de gevolgen van de scheiding. Bevindt u zich in een dergelijke situatie, dan staan onze advocaten voor u klaar om u met kennis van zaken zorgvuldig en voortvarend te begeleiden.
 
Soms is het noodzakelijk om een procedure bij de rechtbank te voeren. Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap (zonder kinderen) of een samenleving is het voeren van een procedure vaak niet noodzakelijk. Wordt overeenstemming bereikt over de (financiële) gevolgen van de scheiding kan worden volstaan met het ondertekenen van een convenant en/of ouderschapsplan door beide (aanstaande) ex-partners. Bij de ontbinding van een huwelijk is wel een gerechtelijke uitspraak vereist, maar ook in die situatie is het mogelijk om vooraf afspraken te maken en die afspraken vast te leggen in een convenant en ouderschapsplan. Daarmee wordt een langdurig proces voorkomen. 
 
Zodra duidelijk is welke stappen nodig zijn om te komen tot het door u gewenste resultaat, brengen wij samen met u de (financiële) gevolgen in kaart. Hierbij komen in ieder geval de verdeling van de zorg- en opvoeding van de kinderen, de (partner-)alimentatie, de verdeling van de woning en/of andere gezamenlijke eigendommen en de pensioenverevening aan bod. Onze advocaten beschikken over de specialistische kennis en vaardigheden om u bij te staan, ook als u of uw partner een eigen onderneming heeft.
 
Het heeft natuurlijk de voorkeur dat (aanstaande) ex-partners over alle hiervoor genoemde onderwerpen samen afspraken weten te maken. U en uw (aanstaande) ex-partner kunnen onder leiding van één van onze advocaten alle afspraken vastleggen in een ouderschapsplan en/of convenant. Wij noemen dat scheidingsbemiddeling/mediation. Uiteraard is het ook mogelijk om met behulp van één van onze advocaten rechtstreeks te onderhandelen met (de advocaat van) uw aanstaande ex-partner en zo tot het opstellen van een ouderschapsplan en/of convenant te komen. 

Mocht het niet mogelijk zijn om gedegen afspraken te maken met uw (ex-)partner (denk aan de zogenaamde ‘vechtscheidingen’), dan dienen de gevolgen van uw scheiding door middel van een inhoudelijke procedure door de rechtbank vastgesteld te worden. Wij zullen in dat geval uw standpunten helder verwoorden en u bijstaan in de procedure bij de rechtbank. Wij streven naar het voor u maximale resultaat.
 
Op welke wijze wij u in uw specifieke situatie tot het beste resultaat kunnen komen, bespreken wij graag met u (en eventueel uw partner) in een persoonlijk gesprek.
 

Specialisten Echtscheiding / uit elkaar

Bekijk ons team