De overheidssubsidie voor onderwijsinstellingen staat bekend als ‘bekostiging’. Hierop zijn tal van regels van toepassing, die van zeer groot belang zijn voor een school of instelling. Want wanneer komt een (nieuwe) school of instelling in aanmerking voor bekostiging? En in welke gevallen mag deze bekostiging worden gekort of beëindigd?