In het onderwijs wordt op veel verschillende manieren samengewerkt.

Zo werken scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen om hun krachten te bundelen, bijvoorbeeld in krimpregio’s om het onderwijsaanbod op peil te houden. In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs wordt samengewerkt om de afstemming van het aangeboden onderwijs op de lokale of regionale arbeidsmarkt te verbeteren. In het hoger onderwijs wordt veel samengewerkt met partijen buiten het onderwijs om bepaalde onderzoeksprojecten een stimulans te geven.