Waar onderwijsinstellingen samenwerken, al dan niet met derden van buiten het onderwijs, zal ervoor moeten worden gezorgd dat beslissingen over samenwerking transparant worden genomen en dat deze beslissingen kunnen worden verantwoord tegenover de buitenwereld. 

Specialisten Governance

Bekijk ons team