Een onderwijsinstelling moet instaan voor een veilig onderwijsklimaat.

Een instelling mag orde- en huisregels hanteren om deze veiligheid te kunnen waarborgen. Overtreding van deze regels kan leiden tot sancties, waaronder schorsing van de leerling of student. In ernstige gevallen kan overtreding leiden tot verwijdering, ontzegging van de toegang of beëindiging van de inschrijving.