Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van de op hun grondgebied gevestigde scholen van primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in een gemeentelijke verordening. 

Het gaat dan om vragen zoals wanneer een school een nieuw pand krijgt, noodlokalen of een tegemoetkoming in de kosten van een verbouwing. Er kan sprake zijn van zogenaamde doordecentralisatie, waarbij de scholen zelf voor het onderhoud moeten zorgen, of van medegebruik van een schoolgebouw door een andere school.