Actualiteit
monument

Tip van de Week

30/11/2022

Kan ik bouwen zonder de partiële bouwvrijstelling?

Begin november zette de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de partiële bouwvrijstelling. Vanaf nu moet bij de beoordeling van de effecten van een project voor Natura 2000-gebieden ook weer rekening worden gehouden met de stikstofdepositie in de bouwfase. Dat betekent...

Tip van de Week 2

Tip van de Week

23/11/2022

Zeg de tijdelijke arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk aan

Als werkgever moet u ten minste één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of zijn tijdelijke contract wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Zegt u niet of niet tijdig aan, dan is een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Ook als het een...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

16/11/2022

Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

Als partijen een koopovereenkomst sluiten, dan wordt vaak eerst het product geleverd en daarna pas betaald. Dit levert een risico op voor de verkoper. Als de koper het product eenmaal in eigendom heeft verkregen maar betaling blijft uit, dan kan de verkoper het product niet eenvoudig terugeisen. Het...

Tip van de Week 9

Tip van de Week

9/11/2022

Inschakelen recherchebureaus - wel of niet doen?

Een werkgever die vermoedt dat zijn werknemer liegt over (bijvoorbeeld) zijn ziekteverzuim of diefstal wil vanzelfsprekend in actie komen. Mag u als werkgever dan zomaar een recherchebureau inzetten of staat het recht op privacy hieraan in de weg? Het algemene uitgangspunt is dat een...

Tip van de Week 7

Tip van de Week

2/11/2022

Houd ook bij een vrijwilliger rekening met mogelijke aansprakelijkheid

Mogelijk verricht binnen uw organisatie een persoon vrijwillig werkzaamheden. Als ondernemer draagt u het risico aansprakelijk te worden gesteld als een vrijwilliger schade oploopt. Zo geldt de werkgeversaansprakelijkheid ook in gevallen waarin een niet-werknemer schade oploopt tijdens het uitvoeren...

tip van de week 12

Tip van de Week

26/10/2022

Profiteer van de vereenvoudigde WIA-beoordeling

UWV heeft te maken met grote achterstanden voor de boordeling van WIA-uitkeringen. Om die reden is per 1 oktober 2022 tijdelijk een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers ingevoerd. Als de werkgever en werknemer ermee instemmen, wordt de werknemer niet langer door een verzekeringsarts...

Tip van de Week 9

Tip van de Week

20/10/2022

Distributie- of koopovereenkomst?

Distributeurs en leveranciers doen vaak voor een langere periode zaken met elkaar. Maar kan een distributeur zomaar stoppen met afnemen? Dit antwoord kan pas worden gegeven als u weet of sprake van een distributieovereenkomst of (losse) koopovereenkomsten. Het belangrijkste verschil is dat een...

Tip van de Week 03

Tip van de Week

5/10/2022

Weet wat u moet doen als de toezichthouder plotseling op de stoep staat

Toezichthouders hebben de bevoegdheid onaangekondigde bedrijfsbezoeken uit te voeren om de naleving van wet- en regelgeving te controleren. Zo’n bezoek kan volgen op een klacht uit de omgeving, maar uw bedrijf kan ook zonder concrete aanleiding worden bezocht. Er zal vooral informatie worden...

afluisteren

Tip van de Week

28/9/2022

Wees bewust van stiekeme gespreksopnames

Als werkgever voert u regelmatig gesprekken met uw werknemers, bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden of verbeterpunten. Steeds vaker worden zulke gesprekken stiekem opgenomen door werknemers. Dit is civielrechtelijk en strafrechtelijk niet verboden, zolang de opnames voor eigen gebruik dienen...

Tip van de Week 8

Tip van de Week

21/9/2022

Let op met duurzaamheidsclaims bij het promoten van uw producten en diensten

Let op met duurzaamheidsclaims bij het promoten van uw producten en diensten De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van wetten en regels waaraan ondernemingen zich moeten houden in hun omgang met consumenten. Onlangs heeft de ACM onderzoek gedaan naar enkele grote...

Tip van de Week 7

Tip van de Week

14/9/2022

Zorg dat u de gewijzigde criteria kent bij indiening van een UWV-ontslagaanvraag

Zorg dat u de gewijzigde criteria kent bij indiening van een UWV-ontslagaanvraag Voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische of organisatorische gronden dient u toestemming te vragen aan UWV. Vaak wordt zo’n procedure formeel gestart door middel van het indienen van het a-formulier en wordt...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

7/9/2022

Overweeg een Service Level Agreement overeen te komen met dienstleveranciers

Overweeg een Service Level Agreement overeen te komen met dienstleveranciers Ondernemingen nemen vaak diensten af van leveranciers. Denk daarbij aan bewaking, facilitaire dienstverlening, postbezorging of ICT-gerelateerde diensten. Hier wordt altijd een overeenkomst voor gesloten, maar aanvullend...

Tip van de Week 5

Tip van de Week

31/8/2022

Maak gebruik van een proeftijd als u een nieuwe werknemer in dienst neemt

Maak gebruik van een proeftijd als u een nieuwe werknemer in dienst neemt In veel branches is sprake van een personeelstekort. Om werknemers aan te trekken, overweegt u wellicht direct een langdurige tijdelijke arbeidsovereenkomst of zelfs een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden...

Tip van de Week 4

Tip van de Week

24/8/2022

Pas op voor hackers en vervalste facturen

Pas op voor hackers en vervalste facturen Als de factuur wordt betaald, dan is normaliter daarmee voldaan aan de betalingsplicht. Maar wat als de verkoper is gehackt en de betaalde factuur vervalst blijkt te zijn? Wie het risico hiervan draagt, hangt af van een aantal factoren. Het uitgangspunt is...