Actualiteit
Tip van de week

Tip van de Week

11/1/2022

Houd rekening met de nieuwe Governancecode Zorg

Houd rekening met de nieuwe Governancecode Zorg Per 1 januari 2022 is de nieuwe Governancecode Zorg (hierna: GCZ) in werking getreden. Deze vervangt de GCZ uit 2017 in verband met wetswijzigingen. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd zien op bepalingen over belangenverstrengeling...

Champagne

Tip van de Week

5/1/2022

Zorg dat u op de hoogte bent van de arbeidsrechtelijke wijzigingen in 2022

De eerste dagen van het nieuwe jaar zitten er alweer op. Wij hopen dat u het nieuwe jaar goed bent begonnen. Om ervoor te zorgen dat u arbeidsrechtelijk gezien beslagen ten ijs komt, hebben wij voor u de belangrijkste arbeidsrechtelijke wetswijzigingen uiteengezet. Deze vindt u op onze website. Ook...

Tip van de Week

Tip van de Week

22/12/2021

Fijne kerstdagen en blijf gezond!

Fijne kerstdagen en blijf gezond! Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat bleek wel toen een werkneemster deels arbeidsongeschikt raakte nadat zij onder werktijd ongelukkig ten val kwam bij het op kantoor ophangen van een kerstkaart. Zij stelde haar werkgever aansprakelijk vanwege schending van de...

Tip van de week

Tip van de Week

24/11/2021

Pas uw rookbeleid op de werkvloer aan op aankomende regelgeving

Pas uw rookbeleid op de werkvloer aan op aankomende regelgeving Uw werknemers hebben recht op een rookvrije omgeving tijdens het werk. Daarom geldt een rookverbod op de werkplek. Per 1 juli 2021 waren rookruimtes niet langer toegestaan in de (semi-)publieke sector en in openbare gebouwen. Vanaf 1...

Tip van de week

Tip van de Week

17/11/2021

Pas de statuten van uw stichting aan bij het wijzigen van de bezoldiging

Pas de statuten van uw stichting aan bij het wijzigen van de bezoldiging Bestuurders (en/of commissarissen) kunnen een bezoldiging ontvangen voor de werkzaamheden die zij verrichten voor uw stichting. Sinds 1 juli 2021 dient het toekennen van een bezoldiging in de statuten te zijn opgenomen. Is dit...

Tip van de week

Tip van de Week

10/11/2021

Voorkom schadeplichtigheid bij het verstrekken van een referentie

Voorkom schadeplichtigheid bij het verstrekken van een referentie Als werkgever kunt u worden gevraagd een referentie te geven over uw oud-werknemer. U mag slechts een referentie geven als de oud-werknemer daar toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast kan het verstrekken van negatieve informatie...

Tip van de week

Tip van de Week

3/11/2021

Waarschuw een opdrachtgever tijdig als meerwerk noodzakelijk is

Waarschuw een opdrachtgever tijdig als meerwerk noodzakelijk is In de bouw komt het regelmatig voor dat u als aannemer extra werkzaamheden moet verrichten die buiten het bereik van de opdracht vallen. Als sprake is van meerwerk mag u de extra kosten hiervan in rekening brengen als u de opdrachtgever...

Tip van de week

Tip van de Week

27/10/2021

Kom desgewenst alsnog een tussentijds opzegbeding overeen

Kom desgewenst alsnog een tussentijds opzegbeding overeen Tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet zonder meer toegestaan. De wet bepaalt namelijk dat alleen tussentijds kan worden opgezegd als dat recht voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Het...

Tip van de week

Tip van de Week

20/10/2021

Maak gebruik van een getrapte ingebrekestelling om snel duidelijkheid te krijgen

Als uw opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden niet (goed) uitvoert, dan wilt u als opdrachtgever dat de gebreken worden hersteld of dat de overeenkomst wordt ontbonden. U stelt daarvoor de opdrachtnemer eerst in gebreke. De hersteltermijn van een ingebrekestelling hangt af van het soort...

Toga's

Tip van de Week

6/10/2021

Gebruikt u een modelovereenkomst? Pas deze aan naar uw specifieke organisatie.

Gebruikt u een modelovereenkomst? Pas deze aan naar uw specifieke organisatie. In uw organisatie komt u waarschijnlijk veel soorten contracten tegen: denk aan arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten en huurovereenkomsten. Op internet zijn veel voorbeelden van deze...