Actualiteit
Tip van de week

Tip van de Week

24/11/2021

Pas uw rookbeleid op de werkvloer aan op aankomende regelgeving

Pas uw rookbeleid op de werkvloer aan op aankomende regelgeving Uw werknemers hebben recht op een rookvrije omgeving tijdens het werk. Daarom geldt een rookverbod op de werkplek. Per 1 juli 2021 waren rookruimtes niet langer toegestaan in de (semi-)publieke sector en in openbare gebouwen. Vanaf 1...

Tip van de week

Tip van de Week

17/11/2021

Pas de statuten van uw stichting aan bij het wijzigen van de bezoldiging

Pas de statuten van uw stichting aan bij het wijzigen van de bezoldiging Bestuurders (en/of commissarissen) kunnen een bezoldiging ontvangen voor de werkzaamheden die zij verrichten voor uw stichting. Sinds 1 juli 2021 dient het toekennen van een bezoldiging in de statuten te zijn opgenomen. Is dit...

Tip van de week

Tip van de Week

10/11/2021

Voorkom schadeplichtigheid bij het verstrekken van een referentie

Voorkom schadeplichtigheid bij het verstrekken van een referentie Als werkgever kunt u worden gevraagd een referentie te geven over uw oud-werknemer. U mag slechts een referentie geven als de oud-werknemer daar toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast kan het verstrekken van negatieve informatie...

Tip van de week

Tip van de Week

3/11/2021

Waarschuw een opdrachtgever tijdig als meerwerk noodzakelijk is

Waarschuw een opdrachtgever tijdig als meerwerk noodzakelijk is In de bouw komt het regelmatig voor dat u als aannemer extra werkzaamheden moet verrichten die buiten het bereik van de opdracht vallen. Als sprake is van meerwerk mag u de extra kosten hiervan in rekening brengen als u de opdrachtgever...

Tip van de week

Tip van de Week

27/10/2021

Kom desgewenst alsnog een tussentijds opzegbeding overeen

Kom desgewenst alsnog een tussentijds opzegbeding overeen Tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet zonder meer toegestaan. De wet bepaalt namelijk dat alleen tussentijds kan worden opgezegd als dat recht voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Het...

Tip van de week

Tip van de Week

20/10/2021

Maak gebruik van een getrapte ingebrekestelling om snel duidelijkheid te krijgen

Als uw opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden niet (goed) uitvoert, dan wilt u als opdrachtgever dat de gebreken worden hersteld of dat de overeenkomst wordt ontbonden. U stelt daarvoor de opdrachtnemer eerst in gebreke. De hersteltermijn van een ingebrekestelling hangt af van het soort...

Toga's

Tip van de Week

6/10/2021

Gebruikt u een modelovereenkomst? Pas deze aan naar uw specifieke organisatie.

Gebruikt u een modelovereenkomst? Pas deze aan naar uw specifieke organisatie. In uw organisatie komt u waarschijnlijk veel soorten contracten tegen: denk aan arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten en huurovereenkomsten. Op internet zijn veel voorbeelden van deze...

Tip van de Week

Tip van de Week

29/9/2021

Let bij een overname op de arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers

Indien een (deel van) een onderneming wordt overgedragen aan een ander, waarbij de identiteit van de onderneming behouden blijft, is sprake van overgang van onderneming. Bij een overgang van onderneming moet rekening worden gehouden met de geldende arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers. Zo...

Tip van de week

Tip van de Week

28/9/2021

Maak werk van een goede opbouw van een personeelsdossier

Maak werk van een goede opbouw van een personeelsdossier Sinds de inwerkingtreding van de WWZ in 2015 is het steeds belangrijker geworden dat zorg wordt gedragen voor het opbouwen van een personeelsdossier. Mocht een geschil ontstaan met een werknemer, is het belangrijk uw standpunt met...

Tip van de week

Tip van de Week

22/9/2021

ZZP? Dat kan ook met een BV!

ZZP? Dat kan ook met een BV! In de praktijk kiezen veel zzp’ers in eerste instantie voor een eenmanszaak. Vaak wordt op een bepaald moment een overstap gemaakt naar een BV: bijvoorbeeld als de winst ongeveer € 100.000,- per jaar bereikt of als behoefte is aan het beperken van persoonlijke risico’s...

Tip van de week

Tip van de Week

8/9/2021

Stel een ondernemerstestament op voor de continuïteit van uw onderneming

Stel een ondernemerstestament op voor de continuïteit van uw onderneming Met een ondernemerstestament bepaalt u wat er na uw overlijden met uw onderneming moet gebeuren. Zo waarborgt u de continuïteit van uw onderneming en voorkomt u onenigheid over de voortzetting en verdeling van de onderneming...

Tip van de week

Tip van de Week

1/9/2021

Bepaal of u desgewenst bepaalde schade op uw werknemer kunt verhalen

Bepaal of u desgewenst bepaalde schade op uw werknemer kunt verhalen De verhouding tussen u, als werkgever, en uw werknemers is bijzonder. Er is namelijk sprake van een gezagsverhouding. Daarom heeft de wetgever bepaald dat een werknemer moet worden beschermd in verschillende situaties. Zo ook in de...

Tip van de week

Tip van de Week

25/8/2021

Hittegolf? Tref ook maatregelen voor uw thuiswerkende werknemers!

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goede werkplek voor uw werknemers. Onderdeel van een goede werkplek is de temperatuur. Deze mag niet zo hoog zijn dat dit leidt tot schade aan de gezondheid van een werknemer. Op warme dagen dient u daarom passende maatregelen te treffen. Deze...

Tip van de week

Tip van de Week

18/8/2021

Verhuurder: controleer met regelmaat uw bedrijfspand op verboden middelen

Steeds vaker vinden controles plaats van verhuurde bedrijfsruimtes (met name opslagboxen), waarna regelmatig drugs wordt aangetroffen. Verhuurders weten lang niet altijd welke activiteiten een huurder in het gehuurde ontplooit. Het aantreffen van (bijvoorbeeld) drugs kan echter wel vergaande...