Actualiteit
Martin algemeen

Tip van de Week

24/5/2023

Pas op met het toezeggen van een vast contract bij goed functioneren

In tijden van een krappe arbeidsmarkt worden geregeld toezeggingen gedaan over het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vaak wordt dan aangegeven dat zo’n arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden als na afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst sprake is...

Algemeen2

Tip van de Week

17/5/2023

Ga na of het bestuur rechtsgeldig is benoemd

Een statutair bestuurder kan te allen tijde kan worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming. Deze bestuurder heeft daarmee minder ontslagbescherming dan een ‘reguliere werknemer’. Wanneer het op enig moment aankomt op ontslag, is dan ook van cruciaal belang of de bestuurder...

overleg1

Tip van de Week

3/5/2023

Let op de nieuwe verplichtingen van de Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli aanstaande treedt – waarschijnlijk – de Wet goed verhuurderschap in werking. Eén van de meest relevante wijzigingen ziet op de waarborgsom. Deze wordt gemaximeerd op tweemaal de kale huurprijs. Daarnaast worden de mogelijkheden tot verrekening van de waarborgsom aangepast, gelden...

Bespreking ktr Rotterdam

Tip van de Week

29/3/2023

Gebruik een standaard formulier voor het jaarlijks melden van nevenactiviteiten

Sinds 1 augustus 2022 mag een werkgever geen verbod op nevenactiviteiten meer opleggen, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Het is aan u, als werkgever, om dat te toetsen. Daarvoor is het essentieel dat uw werknemer bij u meldt welke nevenwerkzaamheden hij of zij verricht...

overleg1

Tip van de Week

22/3/2023

Houd rekening met de Code voor Duurzaamheidsreclame

In reclames voor diensten of producten worden duurzaamheidsaspecten steeds vaker benadrukt. Daarom wordt ook vaker gecontroleerd of die duurzaamheidsclaims wel juist zijn. In september 2022 heeft AvdW reeds getipt over de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hierin. Per 1 februari 2023...

Hanneke, Niki en Emma

Tip van de Week

15/3/2023

Werkgever mag privéactiviteiten op het werk verbieden of beperken

Een goed werkgever moet zijn werknemers de ruimte geven om privéactiviteiten tijdens werktijd te verrichten, mits dit binnen de perken blijft. Denk hierbij aan het tijdens werktijd bekijken van een woning of het doen van online bestellingen. Als de werkgever een strikte(re) scheiding tussen privé en...

Sfeer en omgeving kantoor Jaap

Tip van de Week

1/3/2023

Zorg voor een goede invulling van een verbetertraject

Wanneer sprake is van een disfunctionerende werknemer, ontstaat geregeld discussie over de manier waarop een verbetertraject wordt ingestoken. Belangrijk is dat het de werkgever is die, bijvoorbeeld aan de hand van het functieprofiel van de werknemer, bepaalt wat de verbeterpunten zijn. Die...

Sfeer en omgeving kantoor Jaap

Tip van de Week

22/2/2023

Klaag op tijd bij klachten over ingehuurde dienstverlening

Wanneer of u of uw onderneming een derde inschakelt om een dienst te verlenen, zoals elektra- of schoonmaakwerkzaamheden, ontvangt u na afloop van de dienstverlening een factuur. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de hoogte van de factuur, bijvoorbeeld omdat u de kwaliteit van de...