Ambtenarenrecht is het arbeidsrecht van de overheid. De rechtspositie van ambtenaren is geregeld per overheidssector (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechtspraak, politie, defensie, etc.).

Per 1 januari 2020 is het ambtenarenrecht ingrijpend gewijzigd. Op deze datum trad namelijk de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (de ‘Wrna’) in werking. Dit zorgde – en zorgt nog steeds - voor de nodige veranderingen voor zowel overheidswerkgevers als ambtenaren. De arbeidsrelatie voor ambtenaren in o.a. de sectoren rijk, provincies, gemeenten en waterschappen wordt vanaf deze datum namelijk beheerst door het arbeidsrecht. De eenzijdige aanstelling heeft binnen deze sectoren plaatsgemaakt voor een arbeidsovereenkomst, hoewel de bijzondere status van ambtenaren is blijven bestaan.

De sectoren rechtspraak, politie en defensie zijn uitgezonderd van de Wnra. Deze sectoren vallen nog steeds onder het bestuursrecht. De regels voor deze sectoren zijn opgenomen in hun sectorspecifieke wet- en regelgeving.

Wij staan overheden en instellingen bij als adviseur en/of advocaat bij het oplossen van personele problemen en vraagstukken, waaronder ook problemen of vraagstukken voortvloeiend uit de inwerkingtreding van de Wnra. Eveneens bieden wij ondersteuning bij organisatieontwikkelingen. Ook staan wij ambtenaren bij als hun rechtspositie onder druk staat of zij om een andere reden bijstand willen. Onze bijstand bestaat uit advisering en vertegenwoordiging in en buiten rechte. Ook ondersteunen wij bij het opstellen van stukken en zijn wij beschikbaar voor een rol van ‘sparring partner’. Het doel is altijd om een voor de cliënt optimaal resultaat te bereiken.

Specialisten Ambtenarenrecht

Bekijk ons team