Algemene arbeidsvoorwaarden in het personeelshandboek

Het personeelshandboek kan worden gebruikt om algemene arbeidsvoorwaarden, die voor iedereen binnen de onderneming gelden, vast te leggen. Op die manier kan de individuele arbeidsovereenkomst beknopt en overzichtelijk blijven. Denk daarbij aan:

  • vakantiedagen, (bijzondere) verlofdagen en ATV-dagen;
  • de regels rondom het aanvragen van verlof;
  • loondoorbetaling en controlemaatregelen bij ziekte;
  • overwerktoeslag, ploegentoeslag, extra uitkeringen;
  • scholingsbeleid;
  • studiefaciliteiten;
  • onkostenvergoedingen;
  • reiskostenregeling.

Huisregels in het personeelshandboek

Ook huisregels passen goed in het personeelshandboek. Regels omtrent alcohol- en drugsgebruik tijdens werktijd, ongewenst gedrag, WhatsApp, veiligheidsvoorschriften, omgaan met fooien en relatiegeschenken, enzovoorts.

Het is van belang dat werknemers goed op de hoogte zijn van de wijze waarop de werkgever wenst dat het personeel met elkaar en met eventuele klanten omgaat. Wanneer deze regels duidelijk zijn en goed door de werkgever worden gehandhaafd, heeft de werkgever meer mogelijkheden arbeidsrechtelijke sancties op te leggen als een werknemer de huisregels blijft breken.

Specialisten Personeelshandboek

Bekijk ons team