Praktijkgebieden
Algemeen bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Tot de persoon te herleiden bedrijfsnamen moeten openbaar worden gemaakt

RTL Nederland heeft verzocht om openbaarmaking van inspectierapporten, vragenlijsten en antwoorden die gaan over bij Stichting Skal aangesloten bedrijven. Stichting Skal is in Nederland verantwoordelijk voor het certificeren van biologische bedrijven. De Stichting heeft de inspectierapporten...

omgevingsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Ruimtelijke financiële bijdrage

Bij besluit van 11 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beemster geweigerd aan Baetland Vastgoed een omgevingsvergunning te verlenen voor het in strijd met het ter plaatse geldende plan gebruiken van het perceel Prins Maurisstraat 3 in Middenbeemster als parkeerterrein...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Gemeentelijke theaters niet achterstellen

Chassé Theater N.V. heeft subsidie op grond van de TVL (‘Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19’) aangevraagd bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Voor één kwartaal is subsidie toegekend, maar vervolgens ingetrokken. Voor alle andere kwartalen is de subsidie afgewezen. De...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Aanwijzing tot gemeentelijk monument

Het college van B&W van Nieuwkoop heeft een boerderij in de Voordijkse Polder aangewezen als gemeentelijk monument. Dit is tegen het zere been van de bewoner, die allerhande bezwaren tegen de aanwijzing inbrengt. In haar uitspraak loopt de rechtbank deze bezwaren langs. Het beroep is ongegrond.

Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Blog

17/8/2023

Duurzaamheidsblog 1: De drie P's van duurzaamheid, kent u ze al?

Anno 2023 is duurzaamheid een hot topic. Van (decentrale) overheid tot semi-overheid, non-profit organisatie, ondernemer of natuurlijk persoon, men kan er niet meer omheen. Maar wat is nu precies duurzaamheid en wat betekent dit vanuit een juridisch perspectief?

Sfeer en omgeving kantoor Jaap

Tip van de Week

14/6/2023

Houd rekening met de herziene ARIE-regeling

Vanaf 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie) van kracht. Het doel van de ARIE-regeling is om arbeidskrachten die met gevaarlijke stoffen werken te beschermen tegen zware ongevallen. Naast de bestaande BRZO- en ARIE-bedrijven komen nu ook kleine...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Jaarverslag 2022 van de Raad van State: de overheid onder druk

Eind april 2023 publiceerde de Raad van State het jaarverslag over 2022. De belangrijkste conclusie uit dit verslag is dat de overheid onder druk staat als gevolg van (inter)nationale complexe maatschappelijke opgaven. Om maar een paar voorbeelden daarvan te noemen: de oorlog in Oekraïne, de...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Nieuwe regels geheimhouding decentrale overheden per 1 april 2023

Per 1 januari 2023 is de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking getreden. De bepalingen over geheimhouding voor decentrale overheden zijn op 1 april jl. van kracht geworden. Hierdoor hadden decentrale overheden meer tijd om hun werkprocessen aan te passen.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Leerlingenvervoer

Appellante is alleenstaande ouder van vier kinderen en werkt in deeltijd. Zij heeft voor haar zoon een aanvraag ingediend voor de bekostiging van leerlingenvervoer van en naar zijn school voor speciaal basisonderwijs. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat de afwijzing van deze...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Economisch claimrecht

Wanneer is er sprake van een ‘oude eigendomsschool’ als overwogen wordt om toepassing te geven aan het economisch claimrecht van artikel 110 van de Wet op het primair onderwijs? De rechtbank en het Hof verslikken zich in de “enigszins ongelukkige” redactie van de WPO, aldus Procureur-Generaal...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Intrekking verleende natuurvergunning

Volgens de Afdeling is de intrekking van de natuurvergunning onrechtmatig, maar laat de rechtsgevolgen van het besluit in stand. Het voorkomen van een toename in een reeds overbelaste situatie is namelijk een zwaarwegend maatschappelijk belang.