Een claim tegen een commissaris, toezichthouder of bestuurder wordt met regelmaat ingesteld als de rechtspersoon zelf niet meer in staat is een schuldeiser te betalen. Niet alleen schuldeisers, maar ook een curator of de rechtspersoon kan een bestuurder, commissaris of toezichthouder confronteren met een aansprakelijkstelling in privé.  

Dit geldt niet alleen voor besloten of naamloze vennootschappen, maar ook voor verenigingen of stichtingen. Iedere bestuurder van een rechtspersoon moet namelijk zijn of haar taak behoorlijk vervullen. Er zijn verschillende categorieën van bestuurdersaansprakelijkheid: 

1) Interne bestuurdersaansprakelijkheid 

Aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de rechtspersoon wanneer de toebedeelde taak niet naar behoren werd verricht. Nalatigheid van de bestuurder kan als onbehoorlijk bestuur worden bestempeld als hem of haar een ernstig verwijt  treft. Van een ernstig verwijt kan sprake zijn bij handelen in strijd met de statuten, een onordelijke administratie of het aangaan van verplichtingen die de rechtspersoon niet kan nakomen. 

2) Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kan aan de orde zijn wanneer schade is toegebracht aan een derde partij. De rechtsgrondslag is daarvoor een onrechtmatige daad. Ook hiervoor geldt dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt treft ten aanzien van het ontstaan van de schade. Een voorbeeld is dat een bestuurder een overeenkomst met een leverancier aangaat, terwijl hij of zij weet dat de rechtspersoon de levering niet kan betalen. 

3) Gedeelde aansprakelijkheid voor handelen medebestuurder

Als uw medebestuurder een ernstige fout maakt, dan geldt doorgaans dat u daar ook voor verantwoordelijk voor bent (hoofdelijke aansprakelijkheid). Soms kan bewijs geleverd worden dat een bepaalde bestuurder geen enkel verwijt treft, waardoor aansprakelijkheid voorkomen of het vergoeden van schade beperkt kan worden.  

4) Aansprakelijkheid voor eenmanszaken, vof of maatschap

Een vennoot, maat of ondernemer in een eenmanszaak is met zijn of haar volledige privévermogen aansprakelijk voor mogelijke schulden van het bedrijf. Voor aansprakelijkheid is ernstig verwijtbaar handelen niet noodzakelijk. 
 
Als u wordt aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of u hebt schade hebt geleden en deze schade wilt verhalen, dan is het verstandig dat u zich in een vroeg stadium laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Wij kunnen voor u de aansprakelijkheidsrisico’s signaleren, beperken of voorkomen. 
 

Specialisten Bestuurdersaansprakelijkheid

Bekijk ons team