Een (aankomend) faillissement heeft grote gevolgen voor alle betrokken partijen. Onze advocaten faillissementsrecht houden zich al jarenlang bezig met allerlei facetten binnen het faillissementsrecht (ook wel: insolventierecht). Omdat zij ook aan de kant van de curator in een faillissement hebben gestaan, kunnen zij u via verschillende invalshoeken van advies voorzien. Een faillissementsrecht advocaat van ons kantoor is uw sparringspartner!

Met welke zaken op het gebied van faillissementsrecht kunnen wij u helpen? 

Wij kunnen u van juridisch advies voorzien bij:

 • het aanvragen van een faillissement;
 • hoe kan ik een faillissement voorkomen?
 • hoe kan ik van mijn zakelijke schulden afkomen?
 • juridisch advies bij een dreigend faillissement;
 • het bepalen van uw positie als schuldeiser in een faillissement;
 • de rangorde van schuldeisers in faillissement;
 • doorstart van een onderneming;
 • wat is pauliana?
 • mag ik vorderingen verrekenen in een faillissement? 
 • juridisch advies bij een vordering van een curator;
 • WHOA akkoord;
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • hoger beroep en verzet tegen het uitspreken van een faillissement.

Hoe verloopt een faillissement?

Een faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank. Vanaf dat moment kunt u niet meer over uw vermogen of over het vermogen van uw onderneming beschikken. De rechtbank benoemt een curator die als taak heeft het faillissement af te wikkelen door eventuele bezittingen en vorderingen te gelde te maken. Hiervoor is het van belang dat een curator inzicht krijgt in het vermogen en de schulden van een failliet. Eventuele eigendommen worden verkocht, openstaande vorderingen worden geïnd en eventuele onregelmatigheden worden onderzocht. Een curator onderzoekt het reilen en zeilen binnen een onderneming uitvoerig. Is sprake geweest van een paulianeuze rechtshandeling, waarbij de ene schuldeiser een bevoorrechte positie verkrijgt ten opzichte van andere schuldeisers, die moet worden vernietigd? Kan een bestuurder aansprakelijk worden gehouden voor bepaalde beslissingen? De curator behartigt in de afwikkeling van een faillissement de belangen van de schuldeisers. Uiteindelijk moet een failliete onderneming worden geliquideerd. Een curator probeert daarom zoveel mogelijk baten in de faillissementsboedel te krijgen, om zo (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers te voldoen. Een faillissement eindigt door opheffing wegens gebrek aan baten, vereenvoudigde afwikkeling of door het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers.

Juridisch advies van een advocaat faillissementsrecht 

Bent u benieuwd hoe uw onderneming van haar schulden af kan komen? Wilt u uw onderneming herstructureren? Hebt u een vordering op een failliete onderneming? Of overweegt u een faillissement aan te vragen? Een gespecialiseerde advocaat faillissementsrecht kan u van juridisch advies voorzien. Neem contact op om de mogelijkheden, risico’s en kansen te bespreken. Dit mag telefonisch of onder het genot van een kop koffie of thee op ons advocatenkantoor in Middelburg, Rotterdam of Terneuzen. 
 

Specialisten Faillissementsrecht

Bekijk ons team