Praktijkgebieden
Judith

Nieuwsbericht

24/8/2022

Beëdigd: Judith Stheins

Het Adriaanse van der Weel team is een advocaat rijker! Op vrijdag 19 augustus 2022 is onze collega Judith Stheins beëdigd als advocaat door de rechtbank Rotterdam.

Tip van de week

Tip van de Week

18/8/2021

Verhuurder: controleer met regelmaat uw bedrijfspand op verboden middelen

Steeds vaker vinden controles plaats van verhuurde bedrijfsruimtes (met name opslagboxen), waarna regelmatig drugs wordt aangetroffen. Verhuurders weten lang niet altijd welke activiteiten een huurder in het gehuurde ontplooit. Het aantreffen van (bijvoorbeeld) drugs kan echter wel vergaande...

Huur

Tip van de Week

28/4/2021

Gekraakt? Doe zo snel mogelijk aangifte!

Wanneer een pand langdurig leeg staat, loopt u het risico dat krakers zich de toegang verschaffen en claimen aldaar te wonen. De krakers er ‘zomaar’ uitzetten is helaas nog niet zo eenvoudig. Inmiddels is kraken alweer heel wat jaren strafbaar gesteld. Dit betekent dat ook de strafrechtelijke weg...

Tip van de Week

17/3/2021

Zorg dat uw huuropzegging aan de formele eisen voldoet

In veel huurovereenkomsten staat dat de huur moet worden opgezegd middels een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Recent oordeelde de rechter dat het niet redelijk was dat de verhuurder zich beriep op het ontbreken van een officiële huuropzegging, omdat uit alle omstandigheden duidelijk was...

Tip van de Week

16/12/2020

Huurachterstand? Huurder is mogelijk boete verschuldigd!

Voor huurovereenkomsten wordt veel gebruik gemaakt van de ROZ-modellen. In de algemene bepalingen bij deze modellen is standaard een boetebeding opgenomen. Bijvoorbeeld bij te late betaling van de huur is een boete verschuldigd van een bepaald percentage van het verschuldigde bedrag, met een minimum...

Huurrecht

Nieuwsbrief voor overheden

29/10/2020

Huurachterstand: wettelijke rente of handelsrente?

In de Nederlandse rechtspraak werd door rechters verschillend geoordeeld over de vraag of de wettelijke rente of wettelijke handelsrente is verschuldigd over een huurachterstand. Het Europese Hof van Justitie heeft recent duidelijkheid gegeven. Bij een betalingsachterstand kunt u als eisende partij...

Nieuwsbrief voor overheden

10/9/2020

Verhuurd oppervlakte kleiner dan gedacht; huurvermindering?

Voor de vraag of sprake is van een gebrek – en de daarop volgende vraag of een huurder aanspraak kan maken op huurvermindering – is van belang hetgeen een huurder bij aanvang van de huur mocht verwachten van het gehuurde. Recent moest het hof Den Haag oordelen over een kwestie, waarbij na een aantal...

Nieuwsbrief voor overheden

12/5/2020

Huisverbod in coronatijd

Met de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen komen veel thuissituaties (extra) onder druk te staan. Dat leidt helaas ook tot meer huiselijk geweld. Ook in deze tijd kan de burgemeester een huisverbod opleggen om de rust te laten wederkeren. In zijn besluitvorming...

Nieuwsbrief voor overheden

18/6/2018

Kortsluiting in huisverbodzaken

In vrijwel alle huisverbodzaken wordt kortgesloten: er wordt tegelijkertijd uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening en de hoofdzaak. In dit geval was dat ten onrechte. Uit in 2013