Praktijkgebieden
Hanneke, Niki en Emma

Tip van de Week

6/9/2023

Pas op met commercieel gebruik van beeldmateriaal gemaakt met AI

Programma’s waarmee via Artificial Intelligence (AI) een bepaalde ‘foto’ wordt gegenereerd, worden steeds populairder. Wilt u dit soort programma’s voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld reclames, gebruiken? Loop dan eerst zorgvuldig de algemene voorwaarden van het AI-programma na...

Marlies Oprel

Blog

31/8/2023

Blog 4 – vergeet de (buitengerechtelijke) incassokosten niet!

Geen enkel bedrijf zit op wanbetalers te wachten. Aanmaningen sturen, herhaaldelijk telefoontjes plegen om achter betalingen aan te gaan; die tijd en energie zouden heel goed ergens anders aan besteed kunnen worden! Om te proberen betalingsachterstanden bij handelstransacties terug te dringen, heeft...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

30/8/2023

Oprichting van een ondernemingsraad: hoe gaat dit in zijn werk?

Wellicht overweegt u als werkgever een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Dit is een belangrijk proces. Allereerst moet u goed op de hoogte zijn van de regels met betrekking tot medezeggenschap. Bepaal vervolgens het aantal OR-leden (dit is afhankelijk van de grootte van uw organisatie). Zijn er...

Opzoeken

Tip van de Week

23/8/2023

Zorg voor duidelijke afspraken rondom de aanneemsom

Regelmatig bestaat discussie over de hoogte van de afgesproken aanneemsom. Vaak is de oorzaak daarvan dat afspraken niet goed zijn vastgelegd. Het is dan onvoldoende duidelijk welke werkzaamheden en/of materialen zijn inbegrepen in deze aanneemsom. Ook kan het voorkomen dat onvoldoende duidelijk is...

Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Blog

17/8/2023

Duurzaamheidsblog 1: De drie P's van duurzaamheid, kent u ze al?

Anno 2023 is duurzaamheid een hot topic. Van (decentrale) overheid tot semi-overheid, non-profit organisatie, ondernemer of natuurlijk persoon, men kan er niet meer omheen. Maar wat is nu precies duurzaamheid en wat betekent dit vanuit een juridisch perspectief?

Martin algemeen

Tip van de Week

9/8/2023

Klaag tijdig wanneer sprake is van onbevoegde vertegenwoordiging

Uw onderneming heeft natuurlijke personen nodig die de onderneming vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens uw onderneming. Zo kan een vertegenwoordiger overeenkomsten aangaan namens uw onderneming. Wanneer een werknemer zo’n overeenkomst sluit...

Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Tip van de Week

19/7/2023

Houd rekening met de (bijzondere) bevoegdheden van de ondernemingsraad

Ondernemingen met minimaal vijftig werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Wanneer de ondernemingsraad is opgericht, heeft hij vervolgens een aantal bevoegdheden. Zo dient u namelijk in sommige gevallen uw ondernemingsraad om advies of instemming te vragen vóórdat u een besluit...

Arbeidsrecht

Tip van de Week

12/7/2023

Denk goed na over de omschrijving van de bestemming van het gehuurde

Als u verhuurder bent van een bedrijfsruimte en gebruik maakt van de modelhuurovereenkomst van de ROZ, lijkt het een eenvoudig onderdeel: het invullen van de bestemming van het gehuurde in de artikelen 1.1 en 1.3. Dit kan echter vergaande consequenties hebben. Als verhuurder bent u verantwoordelijk...

Foto Olga

Blog

7/7/2023

Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

Vonnis binnen de EU In de Brussel Ibis verordening zijn de EU- lidstaten inclusief Denemarken en Ierland met elkaar overeengekomen dat gerechtelijke uitspraken, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen afkomstig uit één van de lidstaten in een andere lidstaat worden erkend en ten uitvoer...

Arbeidsrecht

Tip van de Week

5/7/2023

Cameratoezicht op de werkvloer; let op privacy!

De inzet van camera’s op de werkvloer is niet zomaar toegestaan, hoe nuttig dit soms ook kan zijn. De privacy van werknemers kan hier namelijk aan in de weg staan. Zo moet u als werkgever een grondslag hebben om camera’s te gebruiken. Daarnaast moet het cameratoezicht noodzakelijk zijn. Maar dan...

Foto

Tip van de Week

28/6/2023

Komt een contractspartij niet na? Zet de juiste stappen!

Het komt regelmatig voor dat een contractspartij zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt. Juridisch zijn er dan diverse mogelijkheden. Als u bijvoorbeeld van de overeenkomst af wilt of schade lijdt en die wilt vorderen, is het van groot belang de juiste stappen te nemen om te...

Sfeer en omgeving kantoor Jaap

Tip van de Week

14/6/2023

Houd rekening met de herziene ARIE-regeling

Vanaf 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie) van kracht. Het doel van de ARIE-regeling is om arbeidskrachten die met gevaarlijke stoffen werken te beschermen tegen zware ongevallen. Naast de bestaande BRZO- en ARIE-bedrijven komen nu ook kleine...

Algemeen2

Tip van de Week

31/5/2023

Gebruik ChatGPT binnen uw bedrijf alleen op verantwoorde wijze

Steeds meer werknemers binnen uw bedrijf zullen gebruik maken van de populaire chatbot ChatGPT. Zij geven ChatGPT bijvoorbeeld opdracht om documenten te schrijven of samen te vatten. Ook voor administratieve en commerciële handelingen wordt ChatGPT gebruikt, denk aan het laten samenvoegen en...