Praktijkgebieden
Tip van de week

Tip van de Week

3/11/2021

Waarschuw een opdrachtgever tijdig als meerwerk noodzakelijk is

Waarschuw een opdrachtgever tijdig als meerwerk noodzakelijk is In de bouw komt het regelmatig voor dat u als aannemer extra werkzaamheden moet verrichten die buiten het bereik van de opdracht vallen. Als sprake is van meerwerk mag u de extra kosten hiervan in rekening brengen als u de opdrachtgever...

Tip van de week

Tip van de Week

22/9/2021

ZZP? Dat kan ook met een BV!

ZZP? Dat kan ook met een BV! In de praktijk kiezen veel zzp’ers in eerste instantie voor een eenmanszaak. Vaak wordt op een bepaald moment een overstap gemaakt naar een BV: bijvoorbeeld als de winst ongeveer € 100.000,- per jaar bereikt of als behoefte is aan het beperken van persoonlijke risico’s...

Tip van de week

Tip van de Week

8/9/2021

Stel een ondernemerstestament op voor de continuïteit van uw onderneming

Stel een ondernemerstestament op voor de continuïteit van uw onderneming Met een ondernemerstestament bepaalt u wat er na uw overlijden met uw onderneming moet gebeuren. Zo waarborgt u de continuïteit van uw onderneming en voorkomt u onenigheid over de voortzetting en verdeling van de onderneming...

Tip van de week

Tip van de Week

23/6/2021

Nieuwe regels voor verenigingen en stichtingen: pas de statuten aan

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Met de WBTR wordt ook voor verenigingen en stichtingen onderwerpen zoals tegenstrijdig belang en belet en ontstentenis van het bestuur geregeld. De WBTR heeft tot gevolg dat de huidige statuten vermoedelijk niet...

Tip van de Week

9/6/2021

Digitaal contracteren? Let goed op welke elektronische handtekening u gebruikt!

Overeenkomsten kunnen in beginsel vormvrij worden gesloten. Een handtekening is niet verplicht, maar is wel verstandig. Het versterkt uw bewijspositie dat de overeenkomst is gesloten. Sluit u voornamelijk digitale contracten? Onderteken het contract dan met een elektronische handtekening, zoals een...

Tip van de Week

26/5/2021

Privéborgstelling bij een overname? Vraag om een uittreksel BRP!

Voor een financiering bij een overname wordt regelmatig gebruik gemaakt van een privéborgstelling van een bestuurder of aandeelhouder. Op grond van de wet moet de echtgenoot van de bestuurder/aandeelhouder toestemming geven voor de privéborgstelling. Bij het ontbreken van de toestemming kan de...

Tip van de Week

23/12/2020

Pas op met kerstbomen: houd uw concernstructuur regelmatig tegen het licht!

Een concernstructuur met verschillende vennootschappen wordt een ‘kerstboom’ genoemd. Een constructie die vanwege fiscaliteit of aansprakelijkheid handig kan zijn, maar in de praktijk voor problemen kan zorgen. Pas op met deze kerstbomen en houd de concernstructuur regelmatig tegen het licht...

Blog

10/11/2020

blog WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

WHOA! Dit klinkt als een uitroep van vreugde, maar niets is minder waar. De coronacrisis heeft een grote impact op onze economie. Onder andere door de door de overheid ingezette steunpakketten is het aantal faillissementen nu nog laag, maar er wordt verwacht dat dit de stilte voor de storm is. De...

Blog

2/11/2020

FACTSHEET - Beëindiging vennootschap

Als de tijd daar is, komt aan alles een einde. Zo ook aan ‘het leven’ van de besloten vennootschap. Vaak zijn er niet of nauwelijks meer activiteiten binnen de vennootschap of dermate veel schulden dat het in stand houden geen oplossing biedt. Een ondernemer heeft in dat geval een aantal...

Tip van de Week

14/10/2020

Voorkom hoofdelijke aansprakelijkheid bij handelen namens een B.V. in oprichting

Tijdens de oprichtingsfase van een besloten vennootschap worden met grote regelmaat overeenkomsten gesloten voor de nog op te richten B.V. (BV-i.o.). Dit is niet zonder gevaar. De vennootschap moet de rechtshandelingen na de oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigen. Tot dat moment is...

Tip van de Week

16/9/2020

Overgaan tot fusie of splitsing? Kom tijdig in actie!

Meestal vinden fusies of splitsingen van vennootschappen plaats aan het einde van het boekjaar . Hieraan gaat een heel traject vooraf. Zo dient een door alle bestuurders (en commissarissen) ondertekend voorstel tot fusie/splitsing bij de Kamer van Koophandel te worden gedeponeerd. Ook moet de...