Praktijkgebieden
Algemeen2

Tip van de Week

31/5/2023

Gebruik ChatGPT binnen uw bedrijf alleen op verantwoorde wijze

Steeds meer werknemers binnen uw bedrijf zullen gebruik maken van de populaire chatbot ChatGPT. Zij geven ChatGPT bijvoorbeeld opdracht om documenten te schrijven of samen te vatten. Ook voor administratieve en commerciële handelingen wordt ChatGPT gebruikt, denk aan het laten samenvoegen en...

Algemeen2

Tip van de Week

17/5/2023

Ga na of het bestuur rechtsgeldig is benoemd

Een statutair bestuurder kan te allen tijde kan worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming. Deze bestuurder heeft daarmee minder ontslagbescherming dan een ‘reguliere werknemer’. Wanneer het op enig moment aankomt op ontslag, is dan ook van cruciaal belang of de bestuurder...

overleg1

Tip van de Week

3/5/2023

Let op de nieuwe verplichtingen van de Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli aanstaande treedt – waarschijnlijk – de Wet goed verhuurderschap in werking. Eén van de meest relevante wijzigingen ziet op de waarborgsom. Deze wordt gemaximeerd op tweemaal de kale huurprijs. Daarnaast worden de mogelijkheden tot verrekening van de waarborgsom aangepast, gelden...

Foto Olga

Blog

1/5/2023

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van stilzitten

Op 11 april 2023 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2023:1141) geoordeeld dat een bestuurder aansprakelijk is voor de huurachterstand en ook voor betaling van een schadevergoeding voor o.a. makelaarskosten.

overleg1

Tip van de Week

22/3/2023

Houd rekening met de Code voor Duurzaamheidsreclame

In reclames voor diensten of producten worden duurzaamheidsaspecten steeds vaker benadrukt. Daarom wordt ook vaker gecontroleerd of die duurzaamheidsclaims wel juist zijn. In september 2022 heeft AvdW reeds getipt over de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hierin. Per 1 februari 2023...

Sfeer en omgeving kantoor Jaap

Tip van de Week

22/2/2023

Klaag op tijd bij klachten over ingehuurde dienstverlening

Wanneer of u of uw onderneming een derde inschakelt om een dienst te verlenen, zoals elektra- of schoonmaakwerkzaamheden, ontvangt u na afloop van de dienstverlening een factuur. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de hoogte van de factuur, bijvoorbeeld omdat u de kwaliteit van de...

Bespreking ktr Rotterdam

Blog

30/1/2023

Het Weens Koopverdrag en de verkoper

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken, gesloten tussen professionele ondernemers (niet consumenten). In het Weens Koopverdrag worden onder meer de totstandkoming van de koopovereenkomst, de...

Tip van de Week 9

Tip van de Week

11/1/2023

Waarschuwingsplicht van de aannemer bij prijsverhoging voor meerwerk

Bij aanneming van werk (bijvoorbeeld het bouwen van een huis) sluiten aannemers en opdrachtgevers aannemingsovereenkomsten voor een vaste aanneemsom. Een latere toevoeging of verandering van de werkzaamheden door de opdrachtgever is meerwerk, waarvoor de opdrachtgever een redelijke prijs is...

Geld

Blog

3/1/2023

Vergoeding proceskosten; waar heb je recht op?

Vergoeding proceskosten; waar heb je recht op? Indien een partij een civiele rechtszaak verliest, dan kan zij worden veroordeeld tot vergoeding van de door de winnende partij gemaakte proceskosten. In de praktijk blijkt dikwijls dat de winnende partij ervan uitgaat dat hun werkelijk gemaakte...

Tip van de Week 4

Tip van de Week

28/12/2022

Digitaal vergaderen voor rechtspersonen nog mogelijk tot 1 februari 2023

De Spoedwet (de Tijdelijke wet COVID-19 van Justitie en Veiligheid) die in 2020 in werking trad, geldt als tijdelijke uitzondering op de wettelijke verplichting van een fysieke algemene vergadering (en stemmingen). Door deze verlenging is het mogelijk om tot 1 februari 2023 de algemene vergadering...