Praktijkgebieden
Bespreking ktr Rotterdam

Blog

30/1/2023

Het Weens Koopverdrag en de verkoper

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken, gesloten tussen professionele ondernemers (niet consumenten). In het Weens Koopverdrag worden onder meer de totstandkoming van de koopovereenkomst, de...

Tip van de Week 9

Tip van de Week

11/1/2023

Waarschuwingsplicht van de aannemer bij prijsverhoging voor meerwerk

Bij aanneming van werk (bijvoorbeeld het bouwen van een huis) sluiten aannemers en opdrachtgevers aannemingsovereenkomsten voor een vaste aanneemsom. Een latere toevoeging of verandering van de werkzaamheden door de opdrachtgever is meerwerk, waarvoor de opdrachtgever een redelijke prijs is...

Geld

Blog

3/1/2023

Vergoeding proceskosten; waar heb je recht op?

Vergoeding proceskosten; waar heb je recht op? Indien een partij een civiele rechtszaak verliest, dan kan zij worden veroordeeld tot vergoeding van de door de winnende partij gemaakte proceskosten. In de praktijk blijkt dikwijls dat de winnende partij ervan uitgaat dat hun werkelijk gemaakte...

Tip van de Week 4

Tip van de Week

28/12/2022

Digitaal vergaderen voor rechtspersonen nog mogelijk tot 1 februari 2023

De Spoedwet (de Tijdelijke wet COVID-19 van Justitie en Veiligheid) die in 2020 in werking trad, geldt als tijdelijke uitzondering op de wettelijke verplichting van een fysieke algemene vergadering (en stemmingen). Door deze verlenging is het mogelijk om tot 1 februari 2023 de algemene vergadering...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

14/12/2022

Let op de beperking van de vernietigingsbevoegdheid algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van uw onderneming moeten voorafgaand aan het sluiten van een contract worden verstrekt aan de klant. U stuurt deze bijvoorbeeld mee bij de offerte. Gebeurt dit niet of te laat, kan de klant de voorwaarden vernietigen. Een klant kan de voorwaarden niet vernietigen als hij...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

16/11/2022

Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

Als partijen een koopovereenkomst sluiten, dan wordt vaak eerst het product geleverd en daarna pas betaald. Dit levert een risico op voor de verkoper. Als de koper het product eenmaal in eigendom heeft verkregen maar betaling blijft uit, dan kan de verkoper het product niet eenvoudig terugeisen. Het...

Tip van de Week 7

Tip van de Week

2/11/2022

Houd ook bij een vrijwilliger rekening met mogelijke aansprakelijkheid

Mogelijk verricht binnen uw organisatie een persoon vrijwillig werkzaamheden. Als ondernemer draagt u het risico aansprakelijk te worden gesteld als een vrijwilliger schade oploopt. Zo geldt de werkgeversaansprakelijkheid ook in gevallen waarin een niet-werknemer schade oploopt tijdens het uitvoeren...

Tip van de Week 9

Tip van de Week

20/10/2022

Distributie- of koopovereenkomst?

Distributeurs en leveranciers doen vaak voor een langere periode zaken met elkaar. Maar kan een distributeur zomaar stoppen met afnemen? Dit antwoord kan pas worden gegeven als u weet of sprake van een distributieovereenkomst of (losse) koopovereenkomsten. Het belangrijkste verschil is dat een...

Tip van de Week 03

Tip van de Week

5/10/2022

Weet wat u moet doen als de toezichthouder plotseling op de stoep staat

Toezichthouders hebben de bevoegdheid onaangekondigde bedrijfsbezoeken uit te voeren om de naleving van wet- en regelgeving te controleren. Zo’n bezoek kan volgen op een klacht uit de omgeving, maar uw bedrijf kan ook zonder concrete aanleiding worden bezocht. Er zal vooral informatie worden...

Judith

Nieuwsbericht

24/8/2022

Beëdigd: Judith Stheins

Het Adriaanse van der Weel team is een advocaat rijker! Op vrijdag 19 augustus 2022 is onze collega Judith Stheins beëdigd als advocaat door de rechtbank Rotterdam.

Tip van de Week 4

Tip van de Week

15/6/2022

Maximale betalingstermijn van grote ondernemingen aan het mkb naar 30 dagen

Maximale betalingstermijn van grote ondernemingen aan het mkb naar 30 dagen Uit onderzoek is gebleken dat het mkb steeds later wordt betaald door grootbedrijven. De liquiditeit van een kleine en middelgrote onderneming kan daardoor in gevaar worden gebracht. Om die reden wordt voor grootbedrijven...

Tip van de week

Tip van de Week

3/11/2021

Waarschuw een opdrachtgever tijdig als meerwerk noodzakelijk is

Waarschuw een opdrachtgever tijdig als meerwerk noodzakelijk is In de bouw komt het regelmatig voor dat u als aannemer extra werkzaamheden moet verrichten die buiten het bereik van de opdracht vallen. Als sprake is van meerwerk mag u de extra kosten hiervan in rekening brengen als u de opdrachtgever...

Tip van de week

Tip van de Week

22/9/2021

ZZP? Dat kan ook met een BV!

ZZP? Dat kan ook met een BV! In de praktijk kiezen veel zzp’ers in eerste instantie voor een eenmanszaak. Vaak wordt op een bepaald moment een overstap gemaakt naar een BV: bijvoorbeeld als de winst ongeveer € 100.000,- per jaar bereikt of als behoefte is aan het beperken van persoonlijke risico’s...