Praktijkgebieden
  kantoor

Tip van de Week

10/4/2024

Bescherm uw huurpraktijk tegen oneerlijke huurprijswijzigingsbedingen

Veel standaardcontracten voor huur woonruimte bevatten een indexatiebeding, waarmee u de huurprijs kunt aanpassen. Zorg ervoor dat dit beding nauwkeurig is geformuleerd met heldere gronden en redenen voor mogelijke prijswijzigingen. Een recente uitspraak van een kantonrechter benadrukt het belang...

Marlies

Blog

2/4/2024

Wat is “verzuim” en waarom is het zo belangrijk?

In overeenkomsten komt dikwijls de term “verzuim” voor. Daarnaast is op grond van de wet verzuim voor een aantal in te stellen rechtsvorderingen een basisvereiste. Zo moet een partij eerst in verzuim zijn voordat een overeenkomst ontbonden mag worden.

Spreekkamer

Tip van de Week

13/3/2024

Zorg voor voldoende zekerheid in een overnamecontract

In overnamecontracten wordt bijna altijd gebruik gemaakt van garanties en vrijwaringen om risico’s tussen de partijen te verdelen. De garanties en vrijwaringen zijn een cruciaal onderdeel van het contract, waarover bij de verkoop van een onderneming wordt onderhandeld. Deze onderhandelingen nemen...

Foto Olga

Blog

1/3/2024

Opzegging distributieovereenkomst

Opzegging is een manier om een overeenkomst te beëindigen. Over het algemeen hoeft u geen goede reden te hebben als u een overeenkomst wilt opzeggen. Voor de opzegging van distributieovereenkomsten gelden verschillende regels. Waar moet u op letten als u een overeenkomst wilt opzeggen? Wat zijn uw...

blog Emma

Tip van de Week

21/2/2024

Tips voor het opstellen van een overeenkomst van opdracht

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht is een belangrijk juridisch document waarin de rechten en plichten van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden vastgelegd. Enkele algemene tips die u in dit kader in gedachten kunt houden: Vermeld de namen, adressen en contactgegevens van de...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

14/2/2024

Zorg voor een deugdelijke urenregistratie

Als werkgever bent u verplicht een deugdelijke urenregistratie bij te houden, waarin u de gewerkte uren van uw werknemers bijhoudt. Dit is van belang in het kader van de Arbeidstijdenwet: u dient ervoor te zorgen dat uw werknemers voldoende rust nemen. Doet u dit niet, riskeert u een boete. De...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

7/2/2024

Beperk uw aansprakelijkheid als verkoper van een goed

Bij vrijwel iedere verkooptransactie geeft een verkoper aan de koper garanties over de zaak die wordt verkocht. Over het algemeen betreft een garantie de toezegging van de verkoper dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden dan wel uitblijven en dat, indien dit niet het geval is, de koper...

Foto

Blog

2/2/2024

De grammaticale uitleg van een contract

Als ondernemer sluit u contracten. Dat doet u om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met onaangename verassingen bij een geschil met uw wederpartij. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan wilt u dat uw contract naar de letter van de tekst wordt uitgelegd. Vaak gebeurt dat niet. Contracten...

Martin algemeen

Tip van de Week

24/1/2024

Neem een entire agreement clause op in een koopovereenkomst

Hoofdregel is dat een goed niet aan de overeenkomst beantwoordt als het niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Daarbij moet worden gelet op de aard van het goed en de mededelingen die de koper over het goed heeft gedaan. Wilt u voorkomen dat...

actualiteiten

Tip van de Week

10/1/2024

Spreek een klachttermijn af in een koopovereenkomst

Als een ondeugdelijk goed is geleverd, dan moet de koper binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken daarover klagen bij de verkoper. Laat de koper dat na, dan verliest hij alle rechten om te klagen wegens wanprestatie. Als er sprake is van een niet...

Ruben Website

Blog

22/12/2023

Hoe beëindigt u uw bedrijf wanneer actief ontbreekt?

Als een rechtspersoon geen positief eigen vermogen meer heeft, dan kan zij door haar bestuur worden ontbonden. Slecht een intern besluit van het bestuur daartoe is al voldoende. Deze snelle en kostenefficiënte bedrijfsbeëindiging wordt ook wel een “turboliquidatie” genoemd.

Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Tip van de Week

29/11/2023

Houd rekening met interpretatieverschillen in contracten

Bij het opstellen van contracten (zoals bijvoorbeeld koopovereenkomsten en huurovereenkomsten) is de precieze tekst van de bepalingen een belangrijk punt om bij stil te staan. Het gebeurt regelmatig dat verschillende partijen een bepaalde zin op verschillende manieren lezen en interpreteren. Dit kan...