Praktijkgebieden
AvdW

Tip van de Week

12/6/2024

Zorg voor een veilige werkplek en voorkom arbeidsongevallen

Het laatste jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie toont een zorgwekkende toename van het aantal (dodelijke) arbeidsongevallen. Deze trend onderstreept de noodzaak voor werkgevers om blijvend aandacht te schenken aan de werkveiligheid, mede door een up-to-date RI&E en het creëren van een...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Bevoegd tot toezegging?

De gemeente heeft aan appellanten de toezegging gedaan dat zij de door hen gebouwde chalets op een vakantiepark gedurende de transitiefase mochten gebruiken om arbeidsmigranten te huisvesten. Door deze toezegging niet na te komen handelt de gemeente in strijd met het vertrouwensbeginsel. Voldoende...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Opengewerkt hekwerk

Eigendom strook grond, gelegen voor woonhuis. Geen verkrijgende of bevrijdende verjaring. Geen natrekking.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Inbezitneming blijft onrechtmatig

Verkrijging eigendom strook grond door bezitter niet te goeder trouw op grond van verjaring (art. 3:105 BW jo. art. 3:314 lid 2 BW en art. 3:306 BW). Onrechtmatige daad jegens voormalige eigenaar; vordering tot schadevergoeding in natura door levering strook grond aan voormalige eigenaar (HR 24...

Paard

Blog

24/2/2023

Schade door besmetting tussen paarden, is iemand aansprakelijk?

“Rhinovirus vastgesteld bij paard dat deelnam aan wedstrijd in Azelhof: “Geen reden tot paniek”, zo kopte eergisteren – 22 februari 2023 – een artikel op de website van Nieuwsblad.be. Een hoop paardeneigenaren zullen bij een rhino-uitbraak in ieder geval een klein beetje zenuwachtig worden.

document

Tip van de Week

21/12/2022

Pas de veiligheidsinstructies binnen uw onderneming aan op uw werknemers

Als ondernemer bent u in veel gevallen aansprakelijk voor de gevolgen van bedrijfsongevallen. Als sprake is van een bedrijfsongeval, wordt onderzocht of u aan uw zorgplicht hebt voldaan. Onderdeel van die zorgplicht is dat u uw werknemers moet uitleggen op welke wijze zij veilig hun werk kunnen...

Foto Esther Poppe

Nieuwsbericht

21/10/2022

Esther Poppe rondt de beroepsopleiding advocaten af

Kantoorgenoot Esther Poppe, specialist letselschade en personen- en familierecht, heeft haar beroepsopleiding advocaten afgerond. Na 2,5 jaar leren over (onder andere) de kernwaarden van de advocatuur, de gedragsregels en de competenties van een advocaat, heeft zij haar diploma mogen ontvangen. We...

Fabriek

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Milieuaansprakelijkheid door fabrieksverontreiniging

Gestelde schade gemeenten door exploitatie fabriek met gebruik PFOA en GenX. Ontvankelijkheid en art. 2:234t BW, eigen belang ex art. 3:303 BW, verjaring 3:310 BW en bekendheid gemeenten met schadelijke stoffen, overgangsrecht art. 6:175 BW.

Jantien van Hoeve

Blog

4/3/2022

Werkgever aansprakelijk voor schade wegens Long Covid?

Werkgever aansprakelijk voor schade wegens Long Covid? Het is ongeveer twee jaar geleden dat de eerste COVID-19 besmettingen werden gemeld in Nederland. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gevolgen voor een coronabesmetting voor iedereen verschillend is. In dit artikel zal ik speciale aandacht...

Kopje koffie, kerstig

Blog

15/12/2021

Woon-werkverkeer ongeval – een rechtsvergelijking

Stelt u zich voor: u werkt thuis en bij het overbruggen van de afstand tussen uw bed en uw bureau, valt u van de trap en breekt u uw rug. Wellicht niet de éérste vraag die in u opkomt, maar wel een relevante vraag is de volgende: is hier iemand voor aansprakelijk?