Praktijkgebieden
Algemeen2

Tip van de Week

1/2/2023

Houd rekening met de herplaatsingsverplichting bij ontslag

Wanneer u als werkgever een werknemer wilt ontslaan, dient u eerst te onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst. U kijkt dan naar alle openstaande of op korte termijn te verwachten vacatures binnen de organisatie of binnen het concern waarvan uw organisatie onderdeel uitmaakt. Als een...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

18/1/2023

Pak onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door een werknemer zorgvuldig aan

Afgelopen jaar is in de media veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend gedrag. Denk aan seksuele intimidatie bij The Voice, een angstcultuur bij DWDD en grensoverschrijdende berichten van een directeur bij Ajax. Ook in andere branches komt dit soort situaties helaas regelmatig voor. Krijgt u...

2023

Blog

9/1/2023

Arbeidsrechtelijke wijzigingen 2023

De eerste week van het nieuwe jaar zit er alweer op. Wij hopen dat u 2023 feestelijk hebt ingeluid en dat u het nieuwe jaar goed bent begonnen. Om arbeidsrechtelijk bezien niet voor verassingen te komen staan, informeren wij u graag over enkele relevante wetswijzigingen die dit jaar op de agenda...

Algemene voorwaarden

Tip van de Week

4/1/2023

Weigerende werknemer bij disfunctioneren? Leg dit goed vast.

Wanneer u als werkgever te maken hebt met een disfunctionerende werknemer, hebt u verschillende verplichtingen waaraan u moet voldoen voordat u deze werknemer eventueel kan ontslaan. Zo dient u de werknemer tijdig op de hoogte te stellen van het feit dat hij werkzaamheden niet op de juiste wijze...

document

Tip van de Week

21/12/2022

Pas de veiligheidsinstructies binnen uw onderneming aan op uw werknemers

Als ondernemer bent u in veel gevallen aansprakelijk voor de gevolgen van bedrijfsongevallen. Als sprake is van een bedrijfsongeval, wordt onderzocht of u aan uw zorgplicht hebt voldaan. Onderdeel van die zorgplicht is dat u uw werknemers moet uitleggen op welke wijze zij veilig hun werk kunnen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Ongeoorloofde activiteiten tijdens werktijd

Sinds de ‘normalisering’ van de ambtelijke rechtspositie per 1 januari 2020 vallen veel grote overheidssectoren zoals Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen onder de regels van het arbeidsrecht. Procedures die zijn gestart vóór 1 januari 2020 alsmede zaken die spelen in de van de...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

7/12/2022

Geen re-integratie? Geen verval vakantiedagen!

Het uitgangspunt is dat wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, vervallen. Maar wat als een werknemer ziek is en een positief vakantiesaldo heeft? In dat geval geldt de vervaltermijn niet als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de...

Tip van de Week 2

Tip van de Week

23/11/2022

Zeg de tijdelijke arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk aan

Als werkgever moet u ten minste één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of zijn tijdelijke contract wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Zegt u niet of niet tijdig aan, dan is een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Ook als het een...

Tip van de Week 9

Tip van de Week

9/11/2022

Inschakelen recherchebureaus - wel of niet doen?

Een werkgever die vermoedt dat zijn werknemer liegt over (bijvoorbeeld) zijn ziekteverzuim of diefstal wil vanzelfsprekend in actie komen. Mag u als werkgever dan zomaar een recherchebureau inzetten of staat het recht op privacy hieraan in de weg? Het algemene uitgangspunt is dat een...

Tip van de Week 7

Tip van de Week

2/11/2022

Houd ook bij een vrijwilliger rekening met mogelijke aansprakelijkheid

Mogelijk verricht binnen uw organisatie een persoon vrijwillig werkzaamheden. Als ondernemer draagt u het risico aansprakelijk te worden gesteld als een vrijwilliger schade oploopt. Zo geldt de werkgeversaansprakelijkheid ook in gevallen waarin een niet-werknemer schade oploopt tijdens het uitvoeren...

tip van de week 12

Tip van de Week

26/10/2022

Profiteer van de vereenvoudigde WIA-beoordeling

UWV heeft te maken met grote achterstanden voor de boordeling van WIA-uitkeringen. Om die reden is per 1 oktober 2022 tijdelijk een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers ingevoerd. Als de werkgever en werknemer ermee instemmen, wordt de werknemer niet langer door een verzekeringsarts...

Walla 2

Nieuwsbericht

25/10/2022

Welkom Walla Al Jaboury

Ons team is deze maand versterkt met Walla Al Jaboury. Walla heeft reeds enkele jaren werkervaring als arbeidsrechtadvocaat in Rotterdam en was toe aan een nieuwe uitdaging. Bij Adriaanse van der Weel zal Walla voornamelijk werkzaam zijn in de arbeidsrechtpraktijk voor (middel)grote werkgevers. Haar...

NBO

Nieuwsbericht

8/9/2022

Uitnodiging AvdWorkshop: stappenplan bij onvoldoende functioneren

AvdWorkshop: stappenplan bij onvoldoende functioneren Datum : Dinsdag 4 oktober 2022 Dinsdag 11 oktober 2022 Donderdag 20 oktober 2022 Donderdag 27 oktober 2022 Locatie : Adriaanse van der Weel, Kousteensedijk 5a te Middelburg Voor wie : HR-professionals en directeuren Programma : 15:30 – inloop 15...

Overleg

Blog

21/7/2022

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 geldt nieuwe wetgeving binnen het arbeidsrecht. Als werkgever doet u er verstandig aan om in kaart te brengen wat dit voor u betekent en zo nodig gelijk uw model arbeidsovereenkomst aan te passen. In het kort zijn de volgende wijzigingen van belang.