Praktijkgebieden
AvdW

Tip van de Week

3/4/2024

Dwaling bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst is een cruciale stap, maar soms gebeurt dit onder invloed van dwaling. Bij dwaling komt de overeenkomst tot stand onder een onjuiste voorstelling van zaken, bijvoorbeeld door misleidende mededelingen of het achterhouden van essentiële feiten. Denk hierbij aan...

kantoor

Tip van de Week

20/3/2024

Vergeet oproepkrachten niet een aanbod vaste urenomvang te doen

Sinds 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht om jaarlijks oproepkrachten een aanbod te doen voor een vaste urenomvang. In 2020 is hier veel aandacht aan besteed, maar het is cruciaal om te onthouden dat dit elk jaar opnieuw moet gebeuren. Verzuimt u als werkgever deze verplichting? Dan kunnen...

Algemeen2

Tip van de Week

28/2/2024

Voorkom ongewenste gevolgen van een finaal kwijtingsbeding

In een beëindigingsovereenkomst tussen u en uw werknemer wordt vaak een finaal kwijtingsbeding opgenomen. Dit beding betekent dat u na beëindiging van het dienstverband niets meer van elkaar te vorderen hebt, behalve wat in de beëindigingsovereenkomst is afgesproken. Zorg er dus voor dat u alle...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Ontslag wegens integriteitsrisico

Sinds 1 januari 2020 valt het personeel van de grootste overheidssectoren (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) niet langer onder het bestuursrecht, maar het arbeidsrecht, en komen arbeidsgeschillen bij de kantonrechter terecht. Deze kantonrechter blijkt nog steeds met enige regelmaat te...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

14/2/2024

Zorg voor een deugdelijke urenregistratie

Als werkgever bent u verplicht een deugdelijke urenregistratie bij te houden, waarin u de gewerkte uren van uw werknemers bijhoudt. Dit is van belang in het kader van de Arbeidstijdenwet: u dient ervoor te zorgen dat uw werknemers voldoende rust nemen. Doet u dit niet, riskeert u een boete. De...

actualiteiten

Tip van de Week

31/1/2024

Bepaal of u te veel betaald salaris kunt terugvorderen

Het kan voorkomen dat u, als werkgever, te veel salaris aan een werknemer hebt betaald. Dit kan bijvoorbeeld komen door een onjuiste loonbelastingafdracht, een verkeerde looninschaling of het (ten onrechte) niet toepassen van correcties bij ziekte. Het teveel aan salaris is dan onverschuldigd...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

3/1/2024

Let op de mededelingseis bij een ontslag op staande voet!

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet sprake zijn van een dringende reden. Daarnaast moet u als werkgever aan de werknemer op voortvarende en heldere wijze mededelen wat aan hem of haar wordt verweten. Bij de vraag of aan deze mededelingseis is voldaan, moet niet alleen worden gekeken...

Opzoeken

Tip van de Week

20/12/2023

Weigert uw werknemer mediation? Neem dan passende maatregelen.

Een werknemer heeft geen recht op loon tijdens ziekte als hij niet meewerkt aan redelijke voorschriften van de werkgever of een door hem aangewezen deskundige. Stel dat de bedrijfsarts mediation adviseert en uw werknemer dit weigert, staat u dan als werkgever met lege handen? Zeker niet, want als (1...

Walla 2

Blog

8/12/2023

Ga zorgvuldig te werk met BBL-overeenkomsten!

In de praktijk worden geregeld zogenoemde leerarbeidsovereenkomsten gesloten. Dit worden ook wel 'BBL-overeenkomsten' genoemd. Er kan discussie bestaan over de vraag of zo’n overeenkomst een reguliere arbeidsovereenkomst is. Zo boog Gerechtshof Den Haag zich onlangs over deze vraag, maar ook over de...