Praktijkgebieden
Martin algemeen

Tip van de Week

24/5/2023

Pas op met het toezeggen van een vast contract bij goed functioneren

In tijden van een krappe arbeidsmarkt worden geregeld toezeggingen gedaan over het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vaak wordt dan aangegeven dat zo’n arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden als na afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst sprake is...

Algemeen2

Tip van de Week

17/5/2023

Ga na of het bestuur rechtsgeldig is benoemd

Een statutair bestuurder kan te allen tijde kan worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming. Deze bestuurder heeft daarmee minder ontslagbescherming dan een ‘reguliere werknemer’. Wanneer het op enig moment aankomt op ontslag, is dan ook van cruciaal belang of de bestuurder...

Bespreking ktr Rotterdam

Tip van de Week

29/3/2023

Gebruik een standaard formulier voor het jaarlijks melden van nevenactiviteiten

Sinds 1 augustus 2022 mag een werkgever geen verbod op nevenactiviteiten meer opleggen, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Het is aan u, als werkgever, om dat te toetsen. Daarvoor is het essentieel dat uw werknemer bij u meldt welke nevenwerkzaamheden hij of zij verricht...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Reikwijdte opzegverbod lidmaatschap OR

In artikel 7:670 lid 4 sub 1 BW is een opzegverbod opgenomen voor een werknemer die lid is van de ondernemingsraad. Deze bepaling geldt ook bij een OR van een overheidswerkgever. Uit artikel 7:671b lid 2 BW volgt dat de kantonrechter het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst met een...

Sfeer en omgeving kantoor Jaap

Tip van de Week

1/3/2023

Zorg voor een goede invulling van een verbetertraject

Wanneer sprake is van een disfunctionerende werknemer, ontstaat geregeld discussie over de manier waarop een verbetertraject wordt ingestoken. Belangrijk is dat het de werkgever is die, bijvoorbeeld aan de hand van het functieprofiel van de werknemer, bepaalt wat de verbeterpunten zijn. Die...

Algemeen2

Tip van de Week

1/2/2023

Houd rekening met de herplaatsingsverplichting bij ontslag

Wanneer u als werkgever een werknemer wilt ontslaan, dient u eerst te onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst. U kijkt dan naar alle openstaande of op korte termijn te verwachten vacatures binnen de organisatie of binnen het concern waarvan uw organisatie onderdeel uitmaakt. Als een...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

18/1/2023

Pak onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door een werknemer zorgvuldig aan

Afgelopen jaar is in de media veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend gedrag. Denk aan seksuele intimidatie bij The Voice, een angstcultuur bij DWDD en grensoverschrijdende berichten van een directeur bij Ajax. Ook in andere branches komt dit soort situaties helaas regelmatig voor. Krijgt u...

2023

Blog

9/1/2023

Arbeidsrechtelijke wijzigingen 2023

De eerste week van het nieuwe jaar zit er alweer op. Wij hopen dat u 2023 feestelijk hebt ingeluid en dat u het nieuwe jaar goed bent begonnen. Om arbeidsrechtelijk bezien niet voor verassingen te komen staan, informeren wij u graag over enkele relevante wetswijzigingen die dit jaar op de agenda...

Algemene voorwaarden

Tip van de Week

4/1/2023

Weigerende werknemer bij disfunctioneren? Leg dit goed vast.

Wanneer u als werkgever te maken hebt met een disfunctionerende werknemer, hebt u verschillende verplichtingen waaraan u moet voldoen voordat u deze werknemer eventueel kan ontslaan. Zo dient u de werknemer tijdig op de hoogte te stellen van het feit dat hij werkzaamheden niet op de juiste wijze...

document

Tip van de Week

21/12/2022

Pas de veiligheidsinstructies binnen uw onderneming aan op uw werknemers

Als ondernemer bent u in veel gevallen aansprakelijk voor de gevolgen van bedrijfsongevallen. Als sprake is van een bedrijfsongeval, wordt onderzocht of u aan uw zorgplicht hebt voldaan. Onderdeel van die zorgplicht is dat u uw werknemers moet uitleggen op welke wijze zij veilig hun werk kunnen...