Praktijkgebieden
Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Tip van de Week

29/11/2023

Houd rekening met interpretatieverschillen in contracten

Bij het opstellen van contracten (zoals bijvoorbeeld koopovereenkomsten en huurovereenkomsten) is de precieze tekst van de bepalingen een belangrijk punt om bij stil te staan. Het gebeurt regelmatig dat verschillende partijen een bepaalde zin op verschillende manieren lezen en interpreteren. Dit kan...

actualiteiten

Tip van de Week

22/11/2023

Situationele arbeidsongeschiktheid hoeft geen belemmering te zijn voor ontslag

Een werknemer kan in beginsel in de eerste twee jaar van zijn ziekte niet worden ontslagen. Geldt dit ook wanneer de arbeidsongeschiktheid verband houdt met een arbeidsconflict (‘situatieve arbeidsongeschiktheid’)? Bij situationele arbeidsongeschiktheid is het opzegverbod wegens ziekte niet van...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Recuperatieregeling na harmonisatie van verlofregelingen in de cao

Reeds bestaande lokale vakantie- en verlofregelingen zijn als gevolg van de harmonisatie van het bovenwettelijke verlof in de cao Gemeenten per 1 januari 2023 vervallen. Uit een zaak die is aangespannen door de Ondernemingsraad van de gemeente Veldhoven blijkt dat de cao geen ruimte laat voor...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Ontbinding arbeidsovereenkomst BOA’s op grond van wanprestatie

In het ambtenarenrecht namen (en nemen!) de ambtelijke integriteit, de kwalificatie van gedragingen als ‘plichtsverzuim’ en het ambtelijke tuchtrecht een belangrijke plaats in. Als plichtsverzuim wordt gezien de niet-naleving van uit de functie voortvloeiende verplichtingen en andere gedragingen die...

Dies en Esther sfeerfoto

Tip van de Week

1/11/2023

Verifieer de diploma’s en kwalificaties van (nieuwe) werknemers

Recent oordeelde een kantonrechter dat een werknemer terecht op staande voet werd ontslagen toen hij niet kon aantonen dat hij over het voor zijn functie vereiste diploma beschikte. Om dit soort procedures te voorkomen, kunt u als werkgever de juiste diploma's en kwalificaties van (nieuwe)...

TO voor blog

Blog

19/10/2023

Let op het gevaar van greenwashing!

Ieder jaar wordt in oktober extra stilgestaan bij het begrip ‘duurzaamheid’ tijdens de dag van de duurzaamheid op 10 oktober. Ook werkgevers zitten niet stil. Zij proberen niet alleen werknemers aan te trekken met duurzaam ondernemen, maar duurzaamheid wordt ook ingezet in marketingstrategieën...

Computer

Tip van de Week

18/10/2023

Neem maatregelen wanneer een zieke werknemer zijn verplichtingen niet nakomt

Wanneer uw zieke werknemer bepaalde controleverplichtingen niet nakomt (zoals het bezoeken van de bedrijfsarts), kunt u na waarschuwing overgaan tot een loonopschorting. Wanneer de werknemer bepaalde re-integratieverplichtingen niet nakomt (zoals het verrichten van passende arbeid), kunt u de...

Onderwijs

Tip van de Week

13/9/2023

All-in loon is toegestaan, mits voldoende duidelijk en transparant

Een all-in loon is een brutoloon waarin het vakantiegeld is inbegrepen en de vakantiedagen worden afgekocht. Het afkopen van vakantiedagen is een gevoelig punt gezien het doel van vakantiedagen, maar in beginsel is dat toegestaan. Daarvoor geldt wel dat het voldoende duidelijk moet zijn voor de...

Thomas de Rijke

Nieuwsbericht

11/9/2023

Thomas de Rijke in dienst getreden

Thomas de Rijke is in september 2023 als juridisch medewerker bij ons kantoor in dienst getreden. Thomas is recentelijk afgestudeerd van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij de master arbeidsrecht heeft gevolgd. In het kader van zijn scriptie heeft hij uitgebreid onderzoek verricht naar het...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

30/8/2023

Oprichting van een ondernemingsraad: hoe gaat dit in zijn werk?

Wellicht overweegt u als werkgever een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Dit is een belangrijk proces. Allereerst moet u goed op de hoogte zijn van de regels met betrekking tot medezeggenschap. Bepaal vervolgens het aantal OR-leden (dit is afhankelijk van de grootte van uw organisatie). Zijn er...

Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Blog

17/8/2023

Duurzaamheidsblog 1: De drie P's van duurzaamheid, kent u ze al?

Anno 2023 is duurzaamheid een hot topic. Van (decentrale) overheid tot semi-overheid, non-profit organisatie, ondernemer of natuurlijk persoon, men kan er niet meer omheen. Maar wat is nu precies duurzaamheid en wat betekent dit vanuit een juridisch perspectief?