Als u (letsel)schade oploopt tijdens uw werk, dan wordt dat een arbeidsongeval of een bedrijfsongeval genoemd. Uw werkgever is vaak aansprakelijk voor de schade als er onvoldoende (veiligheids)maatregelen werden genomen ter voorkoming van letselschade. Een werkgever moet niet alleen te zorgen voor een veilige werkplek, maar dient ook zoveel als mogelijk te voorkomen dat u een ongeval krijgt. Bijvoorbeeld door uitleg te geven over veiligheidsinstructies en te controleren of alle veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Wanneer de werkgever onvoldoende kan aantonen dat aan de zorgplicht werd voldaan, levert dat een grondslag voor aansprakelijkheid op. De werkgever zal bij aansprakelijkheid uw (letsel)schade moeten vergoeden. 

Voorbeelden van bedrijfsongevallen: 

  • letsel na gebruik van een machine, gereedschap of andere materialen; 
  • een verkeersongeval tijdens werktijd;  
  • uitglijden vloer of val van de trap; 
  • schade tijdens personeelsuitje.

Bij blijvend letsel of een ziekenhuisopname is uw werkgever verplicht het incident te melden bij de Arbeidsinspectie. 

Beroepsziekte

Een werkgever is in veel gevallen aansprakelijk voor schade die u als werknemer lijdt als er sprake is van een beroepsziekte. Daarvoor is wel noodzakelijk dat u kunt aantonen dat de beroepsziekte is ontstaan in de uitoefening van uw werkzaamheden. In sommige situaties kan dit ingewikkeld zijn. Beroepsziektes die vaak voorkomen zijn: 

  • huidaandoeningen; 
  • zenuwletsel (OPS); 
  • burn-out; 
  • RSI (bij chronische overbelasting); 
  • long- en luchtwegen.

Als u door het ongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, dan is het belangrijk een gespecialiseerde letselschade advocaat in te schakelen. Zij kunnen u adviseren of bijstaan in een procedure tot het verhalen van alle (toekomstige) schade. 
 

Specialisten Bedrijfsongeval of beroepsziekte

Bekijk ons team