Niet iedere ondernemer heeft altijd alle kennis in huis om specifieke opdrachten alleen te kunnen uitvoeren. Om een klant goed van dienst te kunnen zijn wordt regelmatig samengewerkt met andere ondernemingen, dan wel een zzp’er of een derde ter uitvoering van de opdracht. 

Als deze derde/onderneming, ook wel een hulppersoon genoemd, een fout maakt of de opdracht niet goed uitvoert, dan is de hoofd opdrachtnemer daarvoor verantwoordelijk (en vaak aansprakelijk). 

Voorkomen van aansprakelijkheden door fouten van derden of ingeschakelde zelfstandigen

Er bestaan juridische mogelijkheden om aansprakelijkheden te voorkomen. In contracten en/of algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld exoneratieclausules worden beschreven. Ook in een overeenkomst kan aansprakelijkheid voor wanprestatie (art. 6:76 BW) worden uitgesloten. 

Helaas kunnen niet alle vormen van aansprakelijkheid (veroorzaakt door een derde) contractueel worden uitgesloten, zoals artikel 6:171 BW. Laat u daarom tijdig en voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst adviseren over de mogelijkheden. 

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u adviseren over de wijze waarop u een contract dient aan te gaan. In sommige situaties is het aan te bevelen dat de ingeschakelde derde rechtstreeks contracteert met uw opdrachtgever. De ingeschakelde derde wordt dan gezien als een zelfstandige opdrachtnemer. Dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als de derde op basis van gerichte instructies van u dient te werken. 

Regres of schade verhalen bij de ingeschakelde derde

Als uw onderneming verantwoordelijk wordt gehouden voor schade die werd veroorzaakt door een hulppersoon of ingeschakelde zelfstandige, dan kunt u deze schadeclaim mogelijk doorspelen naar deze derde. U kunt de hulppersoon of zelfstandige aansprakelijk stellen op grond van een wanprestatie als er een evidente fout werd gemaakt. Laat u ook in dit geval vroegtijdig adviseren. 

Specialisten Aansprakelijkheid bij samenwerking

Bekijk ons team