Actualiteit
Ad Blog

Blog

7/7/2021

Evident geen overtreding

Op 30 januari 2018 werd aan de eigenaar van een perceel waar achtereenvolgens een hennepplantage en een drugslaboratorium zijn aangetroffen een last onder bestuursdwang opgelegd wegens bodemverontreiniging als gevolg van het laboratorium.

Blog

17/5/2021

Te laat met het vorderen van afgifte van een legaat?

In een testament komen regelmatig een of meerdere legaten voor. Een legaat is een vorderingsrecht, dat geldend kan worden gemaakt tegen de gezamenlijke erfgenamen óf tegen een nader in het testament bepaalde erfgenaam of legataris.

Blog

15/3/2021

Lastenfuik in beroep

Als in een last onder dwangsom meerdere afzonderlijke lasten worden opgelegd die onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd, dan staat artikel 6:13 Awb eraan in de weg dat in beroep wordt opgekomen tegen lasten waar in bezwaar geen gronden zijn gericht.

Daniël Doolaege

Blog

6/1/2021

Wat als werknemers het coronavaccin weigeren?

Deze week worden de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd. Ook is de vaccinatiebereidheid in Nederland inmiddels toegenomen tot 75%. Deze nieuwsberichten roepen verschillende arbeidsrechtelijke vragen op.

Overleg

Blog

22/12/2020

Heeft een werknemer recht om te werken waar hij wil?

Al maandenlang krijgen we te horen dat we zoveel mogelijk thuis moeten werken, tenzij het niet anders kan. Door de Coronacrisis is het (gedeeltelijk) thuiswerken in veel bedrijven dan ook het nieuwe werken geworden.

Groep van Advocaten

Blog

12/11/2020

Dreigend ontslag?

2020 is een jaar waarin veel mensen hun werk (dreigen te) verliezen. Ook u kent ongetwijfeld iemand voor wie dat geldt of misschien staat zelfs uw eigen baan wel op de tocht. Het verliezen van een baan heeft grote gevolgen, zowel emotioneel als financieel.

Blog

10/11/2020

blog WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

WHOA! Dit klinkt als een uitroep van vreugde, maar niets is minder waar. De coronacrisis heeft een grote impact op onze economie. Onder andere door de door de overheid ingezette steunpakketten is het aantal faillissementen nu nog laag, maar er wordt verwacht dat dit de stilte voor de storm is. De...

Blog

2/11/2020

FACTSHEET - Beëindiging vennootschap

Als de tijd daar is, komt aan alles een einde. Zo ook aan ‘het leven’ van de besloten vennootschap. Vaak zijn er niet of nauwelijks meer activiteiten binnen de vennootschap of dermate veel schulden dat het in stand houden geen oplossing biedt. Een ondernemer heeft in dat geval een aantal...

Overleg

Blog

30/10/2020

Vastgoedhandelaren: gun verkopende particulieren een redelijke bedenktijd.

In een recent arrest heeft het hof Amsterdam erop gewezen dat professionele vastgoedhandelaren ook een verantwoordelijkheid hebben jegens hun particuliere klanten. Zij dienen deze klanten te wijzen op mogelijke financiële consequenties en dienen voldoende bedenktijd te gunnen om advies in te winnen...