Actualiteit
Bespreking ktr Rotterdam

Blog

6/3/2023

De alimentatieplicht van een stiefouder

Heeft u kinderen en gaat u uit elkaar? Als ouder bent u wettelijke verplicht een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw kind(eren) te leveren. Hoe zit dat als u of uw ex-partner een nieuwe relatie krijgen? Naast de juridische ouders, is het eveneens mogelijk dat de...

Paard

Blog

24/2/2023

Schade door besmetting tussen paarden, is iemand aansprakelijk?

“Rhinovirus vastgesteld bij paard dat deelnam aan wedstrijd in Azelhof: “Geen reden tot paniek”, zo kopte eergisteren – 22 februari 2023 – een artikel op de website van Nieuwsblad.be. Een hoop paardeneigenaren zullen bij een rhino-uitbraak in ieder geval een klein beetje zenuwachtig worden.

Tip van de Week 9

Blog

13/2/2023

Gezamenlijk gezag na erkenning

Gezamenlijk gezag na erkenning Indien een kind geboren wordt tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van partijen, dan wordt de andere ouder (niet zijnde de moeder uit wie het kind geboren wordt) automatisch juridisch ouder. Veel kinderen worden echter geboren buiten een huwelijk of...

Algemeen2

Blog

30/1/2023

Toetreden tot een bestaande vof en aansprakelijkheid

Toetreden tot een bestaande vof en aansprakelijkheid Je staat op het punt te willen samenwerken met anderen in een bestaande vof, maar hoe zit dat met de aansprakelijkheid? In deze blog worden de basisbeginselen van de aansprakelijkheid in een vof uitgelegd. Hoofdelijk aansprakelijk In een vof...

Bespreking ktr Rotterdam

Blog

30/1/2023

Het Weens Koopverdrag en de verkoper

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken, gesloten tussen professionele ondernemers (niet consumenten). In het Weens Koopverdrag worden onder meer de totstandkoming van de koopovereenkomst, de...

overleg1

Blog

13/1/2023

Het Europese huwelijksvermogensrecht

Stel: u bent in de zomer van het jaar 2019 getrouwd in Spanje. Een jaar na het huwelijk koopt u een woning in Nederland en verhuist u naar Nederland. Toen u trouwde had u de Spaanse nationaliteit en uw echtgenoot de Nederlandse nationaliteit. Vanaf een bepaald moment loopt het huwelijk niet meer...

2023

Blog

9/1/2023

Arbeidsrechtelijke wijzigingen 2023

De eerste week van het nieuwe jaar zit er alweer op. Wij hopen dat u 2023 feestelijk hebt ingeluid en dat u het nieuwe jaar goed bent begonnen. Om arbeidsrechtelijk bezien niet voor verassingen te komen staan, informeren wij u graag over enkele relevante wetswijzigingen die dit jaar op de agenda...

Geld

Blog

3/1/2023

Vergoeding proceskosten; waar heb je recht op?

Vergoeding proceskosten; waar heb je recht op? Indien een partij een civiele rechtszaak verliest, dan kan zij worden veroordeeld tot vergoeding van de door de winnende partij gemaakte proceskosten. In de praktijk blijkt dikwijls dat de winnende partij ervan uitgaat dat hun werkelijk gemaakte...

NBO

Blog

2/1/2023

Wijzingen berekening partneralimentatie vanaf 1 januari 2023

Wijzingen berekening partneralimentatie vanaf 1 januari 2023 De wijze waarop rechters partneralimentatie berekenen gaat met ingang van 1 januari 2023 veranderen. De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak komt op die datum met nieuwe aanbevelingen (klik hier voor de aanbevelingen), die de...

winkel

Blog

2/12/2022

UBO- register

In het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. Het UBO-register en de verplichting om te registeren is gebaseerd op de Europese vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn. Het register helpt om...

monument

Blog

2/12/2022

Som ineens

Als een echtgenoot geen of niet voldoende inkomen heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien en in redelijkheid niet kan verwerven, dan kan de andere echtgenoot verplicht zijn partneralimentatie te betalen. De wet spreekt van een ‘ uitkering’ in levensonderhoud. Dat kan zijn een maandelijkse...

document

Blog

14/11/2022

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht Soms benaderen cliënten mij met de vraag of alimentatie over het verleden nog (met terugwerkende kracht) kan worden gewijzigd. De daling van hun salaris of winst uit onderneming is immers al enkele maanden geleden intreden of hun ex-partner is juist...

document

Blog

24/10/2022

Internationaal familierecht

Internationaal familierecht Als echtgenoten verschillende nationaliteiten hebben (gehad), zij tijdens het huwelijk in verschillende landen hebben gewoond of vermogen hebben in het buitenland, dan is er sprake van een internationale zaak. De Nederlandse rechter moet in zo’n zaak vaststellen of hij...

NBO

Blog

12/9/2022

Vernietiging erkenning

Vernietiging erkenning Door erkenning wordt u juridisch ouder van het kind dat u erkent. Juridische ouders zijn wettelijke familie van het kind. Ze hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind. Op grond van de wet kan een kind een verzoek tot vernietiging van de erkenning doen op de grond dat...

Tip van de Week 4

Blog

1/8/2022

Sociale media en minderjarigen

Als kinderen tijdens het huwelijk worden geboren, dan zijn ouders automatisch gezamenlijk belast met het gezag over hun kinderen. Ben je niet gehuwd? Dan heeft de moeder van het kind automatisch gezag over het kind, maar de vader niet. Om vader mede met het gezag te belasten, moeten de ouders samen...