Actualiteit
Olga Huisman

Blog

23/5/2024

Incoterms

Voor een importeur of exporteur van goederen is het belangrijk om goede afspraken te maken over het vervoer van de goederen. Vaak worden daarvoor de term ‘Incoterms’ gebruikt. Dit is een set van voorwaarden voor internationale commerciële overeenkomsten. Deze voorwaarden werden voor het eerst...

Walla 2

Blog

7/5/2024

Zorg dat u uw ondernemingsraad tijdig om advies vraagt!

Op 22 december 2023 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam een duidelijk oordeel geveld over een reorganisatie bij Spotify Nederland, waarbij 17% van het personeel werd ontslagen. De OR had volgens de Ondernemingskamer geraadpleegd moeten worden.

Foto Olga

Blog

30/4/2024

Let goed op bij het sluiten van een overeenkomst namens een BV in oprichting

Stel je voor: je bent een startende ondernemer en je wilt een kantoor huren. Je besluit alvast vóór de officiële oprichting van de BV een huurovereenkomst te sluiten namens de BV in oprichting. Alles lijkt goed te gaan, tot je de overeenkomst niet meer kunt nakomen en het er ook niet naar uitziet...

Marlies

Blog

2/4/2024

Wat is “verzuim” en waarom is het zo belangrijk?

In overeenkomsten komt dikwijls de term “verzuim” voor. Daarnaast is op grond van de wet verzuim voor een aantal in te stellen rechtsvorderingen een basisvereiste. Zo moet een partij eerst in verzuim zijn voordat een overeenkomst ontbonden mag worden.

Foto Olga

Blog

1/3/2024

Opzegging distributieovereenkomst

Opzegging is een manier om een overeenkomst te beëindigen. Over het algemeen hoeft u geen goede reden te hebben als u een overeenkomst wilt opzeggen. Voor de opzegging van distributieovereenkomsten gelden verschillende regels. Waar moet u op letten als u een overeenkomst wilt opzeggen? Wat zijn uw...

Foto

Blog

2/2/2024

De grammaticale uitleg van een contract

Als ondernemer sluit u contracten. Dat doet u om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met onaangename verassingen bij een geschil met uw wederpartij. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan wilt u dat uw contract naar de letter van de tekst wordt uitgelegd. Vaak gebeurt dat niet. Contracten...

epoppe

Blog

23/1/2024

De dubbele achternaam

Wellicht heeft u het al gelezen. Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk een kind (dat op of na die datum geboren is) niet de achternaam van slechts één ouder te geven, maar van beide ouders, in een vrij te bepalen volgorde. Volgens de memorie van toelichting tracht de wetgever met het invoeren van...

Ruben Website

Blog

22/12/2023

Hoe beëindigt u uw bedrijf wanneer actief ontbreekt?

Als een rechtspersoon geen positief eigen vermogen meer heeft, dan kan zij door haar bestuur worden ontbonden. Slecht een intern besluit van het bestuur daartoe is al voldoende. Deze snelle en kostenefficiënte bedrijfsbeëindiging wordt ook wel een “turboliquidatie” genoemd.

Walla 2

Blog

8/12/2023

Ga zorgvuldig te werk met BBL-overeenkomsten!

In de praktijk worden geregeld zogenoemde leerarbeidsovereenkomsten gesloten. Dit worden ook wel 'BBL-overeenkomsten' genoemd. Er kan discussie bestaan over de vraag of zo’n overeenkomst een reguliere arbeidsovereenkomst is. Zo boog Gerechtshof Den Haag zich onlangs over deze vraag, maar ook over de...

Foto Olga

Blog

16/11/2023

Partneralimentatie ex- samenwoners

Als partners niet gehuwd zijn geweest, maar hebben samengewoond, dan bestaat er wettelijk geen verplichting om partneralimentatie te betalen. Het komt regelmatig voor dat partners langdurig hebben samengewoond, niet zijn gehuwd, er kinderen zijn geboren, de vrouw in verband met de geboorte van de...

NBO

Blog

9/11/2023

Duurzaamheidsblog 5: duurzaamheid onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet – vermoedelijk - in werking. Op dit moment gelden er in Nederland 26 verschillende wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, water, milieu en natuur. Al deze wetten hebben invloed op de fysieke leefomgeving. Het idee achter de Omgevingswet is om alle regels...

TO voor blog

Blog

19/10/2023

Let op het gevaar van greenwashing!

Ieder jaar wordt in oktober extra stilgestaan bij het begrip ‘duurzaamheid’ tijdens de dag van de duurzaamheid op 10 oktober. Ook werkgevers zitten niet stil. Zij proberen niet alleen werknemers aan te trekken met duurzaam ondernemen, maar duurzaamheid wordt ook ingezet in marketingstrategieën...

blog3

Blog

10/10/2023

Duurzaamheidsblog 3 : Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Waarom zou ik dat doen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat het bij een onderneming niet alleen draait om de bedrijfsresultaten, maar dat de bedrijfsuitoefening geen negatieve invloed heeft op mens, milieu of maatschappij. Het zou nog beter zijn wanneer de bedrijfsactiviteiten...