Actualiteit
Foto

Blog

2/2/2024

De grammaticale uitleg van een contract

Als ondernemer sluit u contracten. Dat doet u om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met onaangename verassingen bij een geschil met uw wederpartij. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan wilt u dat uw contract naar de letter van de tekst wordt uitgelegd. Vaak gebeurt dat niet. Contracten...

epoppe

Blog

23/1/2024

De dubbele achternaam

Wellicht heeft u het al gelezen. Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk een kind (dat op of na die datum geboren is) niet de achternaam van slechts één ouder te geven, maar van beide ouders, in een vrij te bepalen volgorde. Volgens de memorie van toelichting tracht de wetgever met het invoeren van...

Ruben Website

Blog

22/12/2023

Hoe beëindigt u uw bedrijf wanneer actief ontbreekt?

Als een rechtspersoon geen positief eigen vermogen meer heeft, dan kan zij door haar bestuur worden ontbonden. Slecht een intern besluit van het bestuur daartoe is al voldoende. Deze snelle en kostenefficiënte bedrijfsbeëindiging wordt ook wel een “turboliquidatie” genoemd.

Walla 2

Blog

8/12/2023

Ga zorgvuldig te werk met BBL-overeenkomsten!

In de praktijk worden geregeld zogenoemde leerarbeidsovereenkomsten gesloten. Dit worden ook wel 'BBL-overeenkomsten' genoemd. Er kan discussie bestaan over de vraag of zo’n overeenkomst een reguliere arbeidsovereenkomst is. Zo boog Gerechtshof Den Haag zich onlangs over deze vraag, maar ook over de...

Foto Olga

Blog

16/11/2023

Partneralimentatie ex- samenwoners

Als partners niet gehuwd zijn geweest, maar hebben samengewoond, dan bestaat er wettelijk geen verplichting om partneralimentatie te betalen. Het komt regelmatig voor dat partners langdurig hebben samengewoond, niet zijn gehuwd, er kinderen zijn geboren, de vrouw in verband met de geboorte van de...

NBO

Blog

9/11/2023

Duurzaamheidsblog 5: duurzaamheid onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet – vermoedelijk - in werking. Op dit moment gelden er in Nederland 26 verschillende wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, water, milieu en natuur. Al deze wetten hebben invloed op de fysieke leefomgeving. Het idee achter de Omgevingswet is om alle regels...

TO voor blog

Blog

19/10/2023

Let op het gevaar van greenwashing!

Ieder jaar wordt in oktober extra stilgestaan bij het begrip ‘duurzaamheid’ tijdens de dag van de duurzaamheid op 10 oktober. Ook werkgevers zitten niet stil. Zij proberen niet alleen werknemers aan te trekken met duurzaam ondernemen, maar duurzaamheid wordt ook ingezet in marketingstrategieën...

blog3

Blog

10/10/2023

Duurzaamheidsblog 3 : Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Waarom zou ik dat doen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat het bij een onderneming niet alleen draait om de bedrijfsresultaten, maar dat de bedrijfsuitoefening geen negatieve invloed heeft op mens, milieu of maatschappij. Het zou nog beter zijn wanneer de bedrijfsactiviteiten...

blog2

Blog

10/10/2023

Duurzaamheidsblog 2: De regels over wegwerpplastic op een rij

Welke regels gelden er nu? De hoeveelheid plastic die wereldwijd wordt geproduceerd, is binnen één mensenleven explosief gestegen: van 2 miljoen ton in 1950 tot ruim 390 miljoen ton in 2021 (bron). Wegwerpplastic breekt nauwelijks of zelfs helemaal niet af. De lidstaten van de Europese Unie hebben...

Arbeidsrecht

Blog

5/10/2023

Hoe krijgt u uw goederen terug als de klant niet betaalt?

De klant wordt in principe eigenaar zodra u de gekochte goederen levert. Dit is ook het geval als de klant de koopsom nog niet heeft betaald. Als u niets regelt, kan het zijn dat als uw klant failliet gaat, u niets krijgt. Dit voorkomt u door vooraf een eigendomsvoorbehoud af te spreken. Er zijn...

Marlies Oprel

Blog

31/8/2023

Blog 4 – vergeet de (buitengerechtelijke) incassokosten niet!

Geen enkel bedrijf zit op wanbetalers te wachten. Aanmaningen sturen, herhaaldelijk telefoontjes plegen om achter betalingen aan te gaan; die tijd en energie zouden heel goed ergens anders aan besteed kunnen worden! Om te proberen betalingsachterstanden bij handelstransacties terug te dringen, heeft...

Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Blog

17/8/2023

Duurzaamheidsblog 1: De drie P's van duurzaamheid, kent u ze al?

Anno 2023 is duurzaamheid een hot topic. Van (decentrale) overheid tot semi-overheid, non-profit organisatie, ondernemer of natuurlijk persoon, men kan er niet meer omheen. Maar wat is nu precies duurzaamheid en wat betekent dit vanuit een juridisch perspectief?

Foto Olga

Blog

7/7/2023

Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

Vonnis binnen de EU In de Brussel Ibis verordening zijn de EU- lidstaten inclusief Denemarken en Ierland met elkaar overeengekomen dat gerechtelijke uitspraken, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen afkomstig uit één van de lidstaten in een andere lidstaat worden erkend en ten uitvoer...