Actualiteit
civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Uitgeefbaarheid

Het Hof Arnhem-Leeuwarden buigt zich over de vraag wat de status is van de uitgeefbaarheid van bedrijventerreinen.

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Beperkte contractsvrijheid

Door tijdsverloop geëindigde erfpacht ten aanzien van perceel met bedrijfspand. Gemeente verlengt niet omdat erfpachter niet aan solvabiliteitseisen voldoet en in verleden slecht betaalgedrag vertoonde. Bewijsopdracht voor erfpachter dat onderneming aan redelijke solvabiliteitseisen voldoet en niet...

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Het risico van de bouwer

Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid voor schade aan naastgelegen pand door plaatsing afzinkkelder? Inbreuk op een recht? Aanmerkelijk risico op schade, ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering werkzaamheden.

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Blijvende onzekerheid voor niet-conforme Didam-overeenkomsten

De geldigheid van niet-conforme Didam-overeenkomsten blijft een twistpunt: nietig, vernietigbaar of onaantastbaar? Duidelijkheid hierover laat nog op zich wachten. Desondanks handhaaft de Rechtbank Midden-Nederland haar eerdere oordeel: nietig.

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Geen Bibob-toets, toch ontbinding

Gemeente mocht de koopovereenkomst tussen haar en appellanten ontbinden wegens niet (adequaat) meewerken aan de uitvoering van de Bibob-toets.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Functioneel daderschap bij het nalaten van een sloopmelding

In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 10 april 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:1483) werd geoordeeld dat een middellijk bestuurder van een aannemersbedrijf, dat naliet een vereiste sloopmelding te doen conform artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012...

Algemeen bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Vergoeding van bezwaarkosten is niet langer voldoende voor procesbelang

Tot voor kort werd aangenomen dat (uitsluitend) een verzoek om een vergoeding van de kosten in bezwaar met zich bracht dat sprake was van voldoende procesbelang in een beroepsprocedure. Sinds 2 april 2024 is die koers gewijzigd. De Centrale Raad van Beroep (Centrale Raad) oordeelde toen namelijk in...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Ontslag wegens integriteitsrisico

Sinds 1 januari 2020 valt het personeel van de grootste overheidssectoren (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) niet langer onder het bestuursrecht, maar het arbeidsrecht, en komen arbeidsgeschillen bij de kantonrechter terecht. Deze kantonrechter blijkt nog steeds met enige regelmaat te...

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Thermisch gereinigde grond

De gevolgen van het gebruik van thermisch gereinigde grond in combinatie met de wettelijke regeling van artikel 7:17 BW.