Praktijkgebieden
NBO

Blog

12/9/2022

Vernietiging erkenning

Vernietiging erkenning Door erkenning wordt u juridisch ouder van het kind dat u erkent. Juridische ouders zijn wettelijke familie van het kind. Ze hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind. Op grond van de wet kan een kind een verzoek tot vernietiging van de erkenning doen op de grond dat...

Blog

17/5/2021

Te laat met het vorderen van afgifte van een legaat?

In een testament komen regelmatig een of meerdere legaten voor. Een legaat is een vorderingsrecht, dat geldend kan worden gemaakt tegen de gezamenlijke erfgenamen óf tegen een nader in het testament bepaalde erfgenaam of legataris.

Nieuwsbrief voor overheden

10/9/2020

Jeugdhulpvoorziening binnen een straal van 30 km?

Schiet de gemeente tekort in haar verplichting tot het nakomen van de verplichtingen van de Jeugdwet door het niet aanbieden van een jeugdhulpvoorziening binnen een straal van 30 km? Kunnen de ouders van een hulpbehoevend kind een jeugdhulpvoorziening binnen deze straal eisen? De zoon van de ouders...

Blog

10/12/2019

Partneralimentatie op de schop. Waar moet u rekening mee houden?

Hoewel slechts in 16% van de echtscheidingen een bedrag aan partneralimentatie door de rechter wordt vastgesteld, wordt over partneralimentatie relatief veel geprocedeerd. Dit komt omdat het systeem ingewikkeld is en door betrokkenen vaak als onredelijk wordt ervaren.

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2019

Huisverbod in het belang van de kinderen

De burgemeester mag bij het opleggen van een huisverbod aan het belang van de kinderen een zwaar gewicht toekennen. Uit een uitspraak van de Afdeling van 9 januari 2019 blijkt dat wanneer niet duidelijk is van wie van de echtelieden het gevaar uitgaat, de burgemeester met het oog op het belang van...

Nieuwsbrief voor overheden

20/6/2017

Eisen aan een advies over jeugdhulp

Op basis van de Jeugdwet dient het college van burgemeester en wethouders bij een aanvraag voor jeugdhulp te onderzoeken wat de hulpvraag inhoudt en hoe deze door de jeugdige en zijn ouders kan worden opgelost. Het college kan zich hierbij laten adviseren door een deskundige op het gebied van...