Praktijkgebieden
epoppe

Blog

23/1/2024

De dubbele achternaam

Wellicht heeft u het al gelezen. Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk een kind (dat op of na die datum geboren is) niet de achternaam van slechts één ouder te geven, maar van beide ouders, in een vrij te bepalen volgorde. Volgens de memorie van toelichting tracht de wetgever met het invoeren van...

Foto Olga

Blog

16/11/2023

Partneralimentatie ex- samenwoners

Als partners niet gehuwd zijn geweest, maar hebben samengewoond, dan bestaat er wettelijk geen verplichting om partneralimentatie te betalen. Het komt regelmatig voor dat partners langdurig hebben samengewoond, niet zijn gehuwd, er kinderen zijn geboren, de vrouw in verband met de geboorte van de...

Bespreking ktr Rotterdam

Blog

6/3/2023

De alimentatieplicht van een stiefouder

Heeft u kinderen en gaat u uit elkaar? Als ouder bent u wettelijke verplicht een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw kind(eren) te leveren. Hoe zit dat als u of uw ex-partner een nieuwe relatie krijgen? Naast de juridische ouders, is het eveneens mogelijk dat de...

overleg1

Blog

13/1/2023

Het Europese huwelijksvermogensrecht

Stel: u bent in de zomer van het jaar 2019 getrouwd in Spanje. Een jaar na het huwelijk koopt u een woning in Nederland en verhuist u naar Nederland. Toen u trouwde had u de Spaanse nationaliteit en uw echtgenoot de Nederlandse nationaliteit. Vanaf een bepaald moment loopt het huwelijk niet meer...

NBO

Blog

2/1/2023

Wijzingen berekening partneralimentatie vanaf 1 januari 2023

Wijzingen berekening partneralimentatie vanaf 1 januari 2023 De wijze waarop rechters partneralimentatie berekenen gaat met ingang van 1 januari 2023 veranderen. De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak komt op die datum met nieuwe aanbevelingen (klik hier voor de aanbevelingen), die de...

monument

Blog

2/12/2022

Som ineens

Als een echtgenoot geen of niet voldoende inkomen heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien en in redelijkheid niet kan verwerven, dan kan de andere echtgenoot verplicht zijn partneralimentatie te betalen. De wet spreekt van een ‘ uitkering’ in levensonderhoud. Dat kan zijn een maandelijkse...

Foto Esther Poppe

Nieuwsbericht

21/10/2022

Esther Poppe rondt de beroepsopleiding advocaten af

Kantoorgenoot Esther Poppe, specialist letselschade en personen- en familierecht, heeft haar beroepsopleiding advocaten afgerond. Na 2,5 jaar leren over (onder andere) de kernwaarden van de advocatuur, de gedragsregels en de competenties van een advocaat, heeft zij haar diploma mogen ontvangen. We...

NBO

Blog

12/9/2022

Vernietiging erkenning

Vernietiging erkenning Door erkenning wordt u juridisch ouder van het kind dat u erkent. Juridische ouders zijn wettelijke familie van het kind. Ze hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind. Op grond van de wet kan een kind een verzoek tot vernietiging van de erkenning doen op de grond dat...

Blog

17/5/2021

Te laat met het vorderen van afgifte van een legaat?

In een testament komen regelmatig een of meerdere legaten voor. Een legaat is een vorderingsrecht, dat geldend kan worden gemaakt tegen de gezamenlijke erfgenamen óf tegen een nader in het testament bepaalde erfgenaam of legataris.

Nieuwsbrief voor overheden

10/9/2020

Jeugdhulpvoorziening binnen een straal van 30 km?

Schiet de gemeente tekort in haar verplichting tot het nakomen van de verplichtingen van de Jeugdwet door het niet aanbieden van een jeugdhulpvoorziening binnen een straal van 30 km? Kunnen de ouders van een hulpbehoevend kind een jeugdhulpvoorziening binnen deze straal eisen? De zoon van de ouders...

Blog

10/12/2019

Partneralimentatie op de schop. Waar moet u rekening mee houden?

Hoewel slechts in 16% van de echtscheidingen een bedrag aan partneralimentatie door de rechter wordt vastgesteld, wordt over partneralimentatie relatief veel geprocedeerd. Dit komt omdat het systeem ingewikkeld is en door betrokkenen vaak als onredelijk wordt ervaren.

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2019

Huisverbod in het belang van de kinderen

De burgemeester mag bij het opleggen van een huisverbod aan het belang van de kinderen een zwaar gewicht toekennen. Uit een uitspraak van de Afdeling van 9 januari 2019 blijkt dat wanneer niet duidelijk is van wie van de echtelieden het gevaar uitgaat, de burgemeester met het oog op het belang van...

Nieuwsbrief voor overheden

20/6/2017

Eisen aan een advies over jeugdhulp

Op basis van de Jeugdwet dient het college van burgemeester en wethouders bij een aanvraag voor jeugdhulp te onderzoeken wat de hulpvraag inhoudt en hoe deze door de jeugdige en zijn ouders kan worden opgelost. Het college kan zich hierbij laten adviseren door een deskundige op het gebied van...