Praktijkgebieden
bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Bewijslastverdeling bevoegd gezag en overtreder

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 24 januari 2024 een uitspraak gedaan over de bewijslastverdeling tussen het bevoegd gezag en de overtreder.

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Woningeigenaar minder snel overtreder

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 24 januari 2024 maar liefst zes uitspraken gedaan in zaken waarin woningeigenaren een bestuurlijke boete opgelegd hadden gekregen op grond van de Huisvestingswet.

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Gebruik van camerabeelden als bewijs voor invordering

De rechtbank Oost-Brabant heeft in een uitspraak van 7 september 2023 overwogen dat in strijd met de AVG en dus onrechtmatig verkregen camerabeelden niet aan de invordering van verbeurde dwangsommen ten grondslag kunnen worden gelegd. Dat is echter niet altijd het geval. In dit geval, waar de...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Functioneel daderschap bij handelen in strijd met bestemmingsplan

Op 25 oktober 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de eigenaar van een accommodatieschip terecht is aangemerkt als functioneel dader en daarmee als overtreder omdat de verboden gedraging plaatsvond in de sfeer van de rechtspersoon.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Handhavingsverbod op permanente bewoning recreatiewoningen

Op veel vakantieparken is het verboden om permanent te wonen. Toch gebeurt dit veel door onder andere het woningtekort in Nederland. Minister De Jonge heeft in een Kamerbrief van 14 juli jl. gemeenten gevraagd om bij handhaving van dit verbod de menselijke maat in acht te nemen en mensen voldoende...

Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Blog

17/8/2023

Duurzaamheidsblog 1: De drie P's van duurzaamheid, kent u ze al?

Anno 2023 is duurzaamheid een hot topic. Van (decentrale) overheid tot semi-overheid, non-profit organisatie, ondernemer of natuurlijk persoon, men kan er niet meer omheen. Maar wat is nu precies duurzaamheid en wat betekent dit vanuit een juridisch perspectief?

Sfeer en omgeving kantoor Jaap

Tip van de Week

14/6/2023

Houd rekening met de herziene ARIE-regeling

Vanaf 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie) van kracht. Het doel van de ARIE-regeling is om arbeidskrachten die met gevaarlijke stoffen werken te beschermen tegen zware ongevallen. Naast de bestaande BRZO- en ARIE-bedrijven komen nu ook kleine...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Weten of ernstig vermoeden

Of een overtreder daadwerkelijk wist of ernstig moest vermoeden dat in een pand aangetroffen voorwerpen en stoffen bestemd waren voor drugshandel is voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet niet relevant. De bestuursrechtelijke handhaving van de Opiumwet behelst immers, anders dan bij de...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Handhaving Wet Normering Topinkomens

De WNT (‘Wet Normering Topinkomens’) bevat o.a. normen voor de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding van zogenaamde “topfunctionarissen” in de publieke en veel semi-publieke sectoren. De WNT bevat allerlei instrumenten om naleving van de wet af te dwingen. Een recente uitspraak van de...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Dwangsom of bestuursdwang?

Wanneer een bestuursorgaan handhavend optreedt kan het kiezen voor een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Een uitspraak van de Afdeling van 29 maart 2023 geeft inzicht in de overwegingen die daarbij een rol kunnen en mogen spelen.