Praktijkgebieden
tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Overmatige hinder door gebruik van een houtkachel?

Op 2 november 2022 deed de Afdeling twee uitspraken over overmatige hinder van het gebruik van houtkachels. De Afdeling oordeelde twee keer dat het college onvoldoende onderzoek had gedaan om het besluit te nemen om niet handhavend op te treden tegen de overlast van het gebruik van de houtkachels.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Handhaven van recreatief gebruik van lachgas

Gemeenten proberen actief het recreatief gebruik van lachgas te handhaven. Sommige gemeenten hebben een lachgasverbod in hun APV staan. Andere gemeenten maken gebruik van de Wet Milieubeheer om het recreatief gebruik van lachgas te handhaven. Een voorbeeld hiervan is het college van burgermeester en...

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Dwangsom voor ongeadresseerd reclamedrukwerk

Aan het bedrijf Uber Eats is een last onder dwangsom opgelegd voor het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Na meldingen van bewoners dat flyers van Uber Eats waren bezorgd op hun adressen heeft de gemeente gehandhaafd wegens strijd met de Afvalstoffenverordening van de gemeente Rotterdam...

Tip van de Week 03

Tip van de Week

5/10/2022

Weet wat u moet doen als de toezichthouder plotseling op de stoep staat

Toezichthouders hebben de bevoegdheid onaangekondigde bedrijfsbezoeken uit te voeren om de naleving van wet- en regelgeving te controleren. Zo’n bezoek kan volgen op een klacht uit de omgeving, maar uw bedrijf kan ook zonder concrete aanleiding worden bezocht. Er zal vooral informatie worden...

NBO

Nieuwsbrief voor overheden

25/5/2022

De bestuurlijke boete onder de Omgevingswet

De bestuurlijke boete heeft een prominente plek gekregen in de Omgevingswet. De belangrijkste wijziging is de introductie van de boetebevoegdheid voor de zogenaamde Seveso-inrichtingen oftewel de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en preventiemaatregelen voor zware...

tip van de week 12

Blog

14/4/2022

Intrekken begunstigende beschikking

De meest relevante wijziging ten opzichte van de huidige bevoegdheid om een begunstigende beschikking in te trekken is dat de onder de Wabo reeds bestaande bevoegdheid onder de Omgevingswet iets verruimd wordt, van ‘vergunningen en ontheffingen’ naar ‘beschikkingen’.

Toga's

Blog

18/3/2022

Handhavingsbevoegdheid instemmingsorgaan onder de Omgevingswet

Eerder in deze blogreeks gingen we in op de hoofdlijnen van de handhaving onder de Omgevingswet en het bevoegd gezag voor handhaving. In deze bijdrage zoomen we in op de handhavingsbevoegdheid van een instemmingsorgaan, zoals bedoeld in artikel 18.3 van de Omgevingswet.

Openbare dienst en personeel

Blog

2/3/2022

Het bevoegd gezag onder de Omgevingswet

In onze eerste bijdrage van onze blogreeks over handhaving onder de Omgevingswet gingen we nog uit van inwerkingtreding op 1 juli 2022. Inmiddels is duidelijk dat de wet niet voor 1 januari 2023 in werking zal treden. In deze bijdrage gaan we in op wie vanaf die datum het bevoegd gezag voor...

Toga's

Blog

3/12/2021

Handhaving onder de Omgevingswet

Zou het er dan echt van gaan komen op 1 juli 2022? Hoewel vrijwel niemand naar aanleiding van de vele uitstelberichten nog ergens van durft uit te gaan, lijkt de datum van inwerkingtreding van de langverwachte Omgevingswet inmiddels vast te staan. En 1 juli 2022 is het zo. Reden voor Adriaanse van...