Praktijkgebieden
Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Weten of ernstig vermoeden

Of een overtreder daadwerkelijk wist of ernstig moest vermoeden dat in een pand aangetroffen voorwerpen en stoffen bestemd waren voor drugshandel is voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet niet relevant. De bestuursrechtelijke handhaving van de Opiumwet behelst immers, anders dan bij de...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Handhaving Wet Normering Topinkomens

De WNT (‘Wet Normering Topinkomens’) bevat o.a. normen voor de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding van zogenaamde “topfunctionarissen” in de publieke en veel semi-publieke sectoren. De WNT bevat allerlei instrumenten om naleving van de wet af te dwingen. Een recente uitspraak van de...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Dwangsom of bestuursdwang?

Wanneer een bestuursorgaan handhavend optreedt kan het kiezen voor een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Een uitspraak van de Afdeling van 29 maart 2023 geeft inzicht in de overwegingen die daarbij een rol kunnen en mogen spelen.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Invorderingsperikelen

De Afdeling heeft overwogen dat naar aanleiding van twee afzonderlijke lasten verbeurde dwangsommen om uiteenlopende redenen niet meer kunnen worden ingevorderd. De eerste last houdt in rechte geen stand, zodat de invorderingsbeschikking hetzelfde lot treft. Ten aanzien van de tweede last geldt dat...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Toets evenwichtigheid woningsluiting leidt tot onvoorspelbare uitkomst

Een uitspraak van de Afdeling van 1 maart 2023 over een woningsluiting op grond van artikel 13b Opiumwet is het signaleren waard. Uit de uitspraak blijkt dat, hoewel de Afdeling de toetsingskaders steeds scherper neerzet, de uitkomsten van de daarop gebaseerde toets (nog steeds) vrij onvoorspelbaar...

Tip van de Week 8

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

De eerste online gebiedsverbod uitspraak

Op 3 februari 2023 heeft de rechtbank Midden-Nederland voor het eerst geoordeeld over een ‘online gebiedsverbod’. De rechtbank heeft geoordeeld dat de burgemeester van Utrecht geen online gebiedsverbod mocht opleggen aan een 17-jarige jongen uit Zeist.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Overmatige hinder door gebruik van een houtkachel?

Op 2 november 2022 deed de Afdeling twee uitspraken over overmatige hinder van het gebruik van houtkachels. De Afdeling oordeelde twee keer dat het college onvoldoende onderzoek had gedaan om het besluit te nemen om niet handhavend op te treden tegen de overlast van het gebruik van de houtkachels.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Handhaven van recreatief gebruik van lachgas

Gemeenten proberen actief het recreatief gebruik van lachgas te handhaven. Sommige gemeenten hebben een lachgasverbod in hun APV staan. Andere gemeenten maken gebruik van de Wet Milieubeheer om het recreatief gebruik van lachgas te handhaven. Een voorbeeld hiervan is het college van burgermeester en...

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Dwangsom voor ongeadresseerd reclamedrukwerk

Aan het bedrijf Uber Eats is een last onder dwangsom opgelegd voor het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Na meldingen van bewoners dat flyers van Uber Eats waren bezorgd op hun adressen heeft de gemeente gehandhaafd wegens strijd met de Afvalstoffenverordening van de gemeente Rotterdam...

Tip van de Week 03

Tip van de Week

5/10/2022

Weet wat u moet doen als de toezichthouder plotseling op de stoep staat

Toezichthouders hebben de bevoegdheid onaangekondigde bedrijfsbezoeken uit te voeren om de naleving van wet- en regelgeving te controleren. Zo’n bezoek kan volgen op een klacht uit de omgeving, maar uw bedrijf kan ook zonder concrete aanleiding worden bezocht. Er zal vooral informatie worden...

NBO

Nieuwsbrief voor overheden

25/5/2022

De bestuurlijke boete onder de Omgevingswet

De bestuurlijke boete heeft een prominente plek gekregen in de Omgevingswet. De belangrijkste wijziging is de introductie van de boetebevoegdheid voor de zogenaamde Seveso-inrichtingen oftewel de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en preventiemaatregelen voor zware...

tip van de week 12

Blog

14/4/2022

Intrekken begunstigende beschikking

De meest relevante wijziging ten opzichte van de huidige bevoegdheid om een begunstigende beschikking in te trekken is dat de onder de Wabo reeds bestaande bevoegdheid onder de Omgevingswet iets verruimd wordt, van ‘vergunningen en ontheffingen’ naar ‘beschikkingen’.

Toga's

Blog

18/3/2022

Handhavingsbevoegdheid instemmingsorgaan onder de Omgevingswet

Eerder in deze blogreeks gingen we in op de hoofdlijnen van de handhaving onder de Omgevingswet en het bevoegd gezag voor handhaving. In deze bijdrage zoomen we in op de handhavingsbevoegdheid van een instemmingsorgaan, zoals bedoeld in artikel 18.3 van de Omgevingswet.