Tip van de Week 4

Tip van de Week

24/8/2022

Pas op voor hackers en vervalste facturen

Pas op voor hackers en vervalste facturen Als de factuur wordt betaald, dan is normaliter daarmee voldaan aan de betalingsplicht. Maar wat als de verkoper is gehackt en de betaalde factuur vervalst blijkt te zijn? Wie het risico hiervan draagt, hangt af van een aantal factoren. Het uitgangspunt is...

Tip van de Week 03

Tip van de Week

17/8/2022

Weiger een vakantieaanvraag als hier gewichtige redenen voor zijn

Weiger een vakantieaanvraag als hier gewichtige redenen voor zijn Als een werknemer een vakantieaanvraag indient, moet u deze vakantie als werkgever in beginsel conform dit verzoek vaststellen. Als werkgever mag u slechts een vakantieaanvraag afwijzen als u hier een gewichtige reden voor heeft. Daar...

Tip van de Week 2

Tip van de Week

10/8/2022

Controleer of uw webshop voldoet aan de (strenge) consumentenrechtwetgeving

Controleer of uw webshop voldoet aan de (strenge) consumentenrechtwetgeving Consumentenwetgeving ziet op de bescherming van de consument, die zich doorgaans in een zwakkere positie bevindt dan een ondernemer. Als ondernemer hebt u daarom vele informatieverplichtingen jegens een consument. Het niet...

TipVanDeWeek01

Tip van de Week

3/8/2022

Zorg voor een deugdelijke vakantiedagenadministratie

Zorg voor een deugdelijke vakantiedagenadministratie Bij de uitdiensttreding van een werknemer dienen opgebouwde maar niet-genoten vakantiedagen te worden uitbetaald. Het kan zo zijn dat een geschil ontstaat over de hoeveelheid vakantiedagen waar nog recht op bestaat. Het is dan aan u als werkgever...

Tip van de Week 4

Blog

1/8/2022

Sociale media en minderjarigen

Als kinderen tijdens het huwelijk worden geboren, dan zijn ouders automatisch gezamenlijk belast met het gezag over hun kinderen. Ben je niet gehuwd? Dan heeft de moeder van het kind automatisch gezag over het kind, maar de vader niet. Om vader mede met het gezag te belasten, moeten de ouders samen...

Tipvandeweek10

Tip van de Week

27/7/2022

Maak afspraken over een Google bedrijfsprofiel bij overname onderneming

Maak afspraken over een Google bedrijfsprofiel bij overname onderneming Wanneer u als ondernemer een lopende onderneming inclusief goodwill overneemt, doet u er verstandig aan in de (koop)overeenkomst te specificeren waar die goodwill precies uit bestaat. Wanneer de over te nemen onderneming...

Charles op kamer

Blog

21/7/2022

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 geldt nieuwe wetgeving binnen het arbeidsrecht. Als werkgever doet u er verstandig aan om in kaart te brengen wat dit voor u betekent en zo nodig gelijk uw model arbeidsovereenkomst aan te passen. In het kort zijn de volgende wijzigingen van belang.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

21/7/2022

Het bouwen van een bouwwerk onder de Omgevingswet

Hoe verhouden de regels met betrekking tot het bouwen van een bouwwerk onder de Omgevingswet zich tot de regels daaromtrent onder de Wabo? In deze bijdrage zetten we een en ander kort op een rij. Met name de afwijkende systematiek zal in het begin wennen zijn.

Overheden

Blog

8/7/2022

Echtscheidingen met internationale aspecten

Echtscheidingen met internationale aspecten Onze advocaten hebben veel ervaring met het behandelen van echtscheidingen met internationale aspecten. Denk hierbij aan echtgenoten met verschillende nationaliteiten, echtgenoten die in het buitenland zijn gehuwd of echtgenoten die na hun huwelijk...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

28/6/2022

Let op de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening

Let op de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale handtekeningen. Een overeenkomst kan digitaal worden gesloten, zelfs als uit de wet voortvloeit dat de overeenkomst schriftelijk moet worden overeengekomen. In dat laatste geval moet de...

Tip van de Week 5

Tip van de Week

22/6/2022

Bepaal zelf of u een salarisindicatie opneemt in een vacaturetekst

Bepaal zelf of u een salarisindicatie opneemt in een vacaturetekst Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De EU-richtlijn verplicht werkgevers onder andere om werknemers kort na indiensttreding informatie te...

Tip van de Week 4

Tip van de Week

15/6/2022

Maximale betalingstermijn van grote ondernemingen aan het mkb naar 30 dagen

Maximale betalingstermijn van grote ondernemingen aan het mkb naar 30 dagen Uit onderzoek is gebleken dat het mkb steeds later wordt betaald door grootbedrijven. De liquiditeit van een kleine en middelgrote onderneming kan daardoor in gevaar worden gebracht. Om die reden wordt voor grootbedrijven...