Tip van de Week 9

Tip van de Week

11/5/2022

Winkeliers, let op nieuwe regelgeving bij afprijzen artikelen

Winkeliers, let op nieuwe regelgeving bij afprijzen artikelen Winkeliers krijgen vanaf 28 mei 2022 met strengere regelgeving te maken omtrent prijsaanbiedingen. Met de invoering van de Europese Richtlijn in de Prijzenwet beoogt de wetgever het daadwerkelijke prijsvoordeel van kortingsacties...

Tip van de Week 8

Tip van de Week

4/5/2022

Laat een personeelsdossier zorgvuldig tot stand komen

Laat een personeelsdossier zorgvuldig tot stand komen Als werkgever bent u bevoegd een personeelsdossier aan te leggen en bij te houden. Hierbij dient u rekening te houden met het goed werkgeverschap. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht een aantekening in het dossier vooraf te laten gaan door een...

tip van de week 12

Blog

2/5/2022

Genderneutrale registratie in de registers van de burgerlijke stand

Genderneutrale registratie in de registers van de burgerlijke stand Er komt – op verschillende vlakken – steeds meer aandacht voor genderneutraliteit. Wat is genderneutraliteit nu precies? De Dikke van Dale omschrijft genderneutraliteit als volgt: “geen onderscheid makend tussen de seksen en de...

Ontslag

Blog

29/4/2022

Wat betekent 'IK KAP ERMEE' arbeidsrechtelijk?

Johan Derksen zegt te vertrekken bij het SBS6-programma Vandaag Inside na zijn uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij stelt: “ik kap ermee”. Wat betekent dit arbeidsrechtelijk?

Pestgedrag

Blog

28/4/2022

Pestkoppen op de werkvloer

Vandaag, 28 april 2022, is het de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag is gericht op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Anno 2022 wordt echter ook steeds meer aandacht geschonken aan een ander soort veiligheid en gezondheid op de werkvloer: de...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

20/4/2022

Neem maatregelen ter voorkoming van een datalek en/of een boete

Neem maatregelen ter voorkoming van een datalek en/of een boete De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd boetes op te leggen aan ondernemingen die te maken hebben met een ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’. Dit wordt ook wel een datalek genoemd. Een datalek moet binnen 72 uur na...

tip van de week 12

Blog

14/4/2022

Intrekken begunstigende beschikking

De meest relevante wijziging ten opzichte van de huidige bevoegdheid om een begunstigende beschikking in te trekken is dat de onder de Wabo reeds bestaande bevoegdheid onder de Omgevingswet iets verruimd wordt, van ‘vergunningen en ontheffingen’ naar ‘beschikkingen’.

René de Groot

Nieuwsbericht

31/3/2022

Interview mr. René de Groot over bijzondere zaak.

Interview mr. René de Groot over bijzondere zaak. Lees hier het interview met mr. René de Groot over zijn bijstand aan de Krimpense Dominee De Kort. Hij reageert op het positieve oordeel van het Haagse gerechtshof dat de uitspraken van de dominee niet grievend zijn.

Tip van de Week 03

Tip van de Week

30/3/2022

Voorkom ongewenst gedrag op de werkvloer door handhaving van duidelijk beleid

Voorkom ongewenst gedrag op de werkvloer door handhaving van duidelijk beleid Ongewenst en ongepast gedrag op de werkvloer kan helaas overal voorkomen. Gelukkig wordt in de maatschappij steeds meer aandacht geschonken aan het voorkomen en (tijdig) signaleren van ongewenst gedrag. Via een gedragscode...

Toga's

Blog

18/3/2022

Handhavingsbevoegdheid instemmingsorgaan onder de Omgevingswet

Eerder in deze blogreeks gingen we in op de hoofdlijnen van de handhaving onder de Omgevingswet en het bevoegd gezag voor handhaving. In deze bijdrage zoomen we in op de handhavingsbevoegdheid van een instemmingsorgaan, zoals bedoeld in artikel 18.3 van de Omgevingswet.

TipVanDeWeek01

Tip van de Week

16/3/2022

Zorg dat ongelijke beloningen in gelijke functies te verklaren zijn

Zorg dat ongelijke beloningen in gelijke functies te verklaren zijn Het is een werkgever niet toegestaan onderscheid tussen werknemers te maken op grond van geslacht. Wanneer aan een mannelijke werknemer een lager salaris wordt uitbetaald dan aan een vrouwelijke werknemer in dezelfde functie – of...