Tip van de Week

13/1/2021

Kies bewust tussen een loonopschorting of loonstop

Voldoet uw arbeidsongeschikte werknemer niet aan de regels bij ziekteverzuim of re-integratie? Bepaal dan eerst wat de aard is van de verplichtingen die niet worden nagekomen. Als het gaat om controleverplichtingen, kunt u het loon opschorten. Als uw werknemer – kort gezegd - weigert mee te werken...

Tip van de Week

6/1/2021

Gevolgen van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) voor de verhuurder

Juridisch zijn we het nieuwe jaar goed begonnen: per 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden, met als doel een schuldenaar van faillissement te redden. Ook voor een verhuurder met een noodlijdende huurder heeft dit gevolgen. Zo kan onderdeel van het aan te bieden akkoord zijn dat...

Daniël Doolaege

Blog

6/1/2021

Wat als werknemers het coronavaccin weigeren?

Deze week worden de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd. Ook is de vaccinatiebereidheid in Nederland inmiddels toegenomen tot 75%. Deze nieuwsberichten roepen verschillende arbeidsrechtelijke vragen op.

Tip van de Week

30/12/2020

Voorkom dat passende arbeid de bedongen arbeid wordt

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij zijn eigen functie niet kan uitoefenen wegens ziekte. Als deze werknemer wel passende arbeid kan verrichten, moet u die arbeid aanbieden en moet de werknemer dit ook accepteren. Van belang daarbij is om te voorkomen dat deze passende arbeid onbedoeld de...

Tip van de Week

23/12/2020

Pas op met kerstbomen: houd uw concernstructuur regelmatig tegen het licht!

Een concernstructuur met verschillende vennootschappen wordt een ‘kerstboom’ genoemd. Een constructie die vanwege fiscaliteit of aansprakelijkheid handig kan zijn, maar in de praktijk voor problemen kan zorgen. Pas op met deze kerstbomen en houd de concernstructuur regelmatig tegen het licht...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Tijdelijke wet maatregelen covid-19: de burgemeester weer de baas

Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking getreden. Wat betekent dat voor de handhaving van de coronamaatregelen? Op 13 november 2020 werd de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg), vervangt...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Ook zonder medische noodzaak kan iemand voor zichzelf hennep kweken

Een helder en consistent betoog van de overtreder over eigen gebruik maakt volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg dat in dit geval aannemelijk is dat aangetroffen drugs niet bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking. Als dat niet is aangetoond, is de burgemeester niet...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Wedertewerkstelling

De kantonrechter van de rechtbank Den Haag in kort geding laat nog eens zien dat het een ambtelijk werkgever nog steeds niet is toegestaan om een ‘genormaliseerde’ ambtenaar te laten ‘zweven’. De terminologie is veranderd, maar de uitkomst is hetzelfde. Eerst maar even de casus: ambtenaar was...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Rekenplichtig ambtenaar

De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft het ontslag op staande voet dat een ambtenaar had gehad wegens onvoldoende controle op facturen niet rechtsgeldig verklaard.Ambtenaren die uit hoofde van hun functie uitgaven doen voor rekening van het overheidslichaam, gelden ontvangen of gelden...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Participatie=arbeid?

Arbeidsrecht. Verrichten van werkzaamheden door uitkeringsgerechtigde op participatieplaats (Participatiewet (Pw)). Maatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken (art. 7:610 BW); onderscheid tussen uitleg en kwalificatie; bedoeling van partijen. Is stimuleringspremie loon?Een...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Motivering hoogte dwangsom

Als bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom de “Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen” van Kenniscentrum Infomil als uitgangspunt wordt genomen, dan moeten de keuzes die in dat kader worden gemaakt worden gemotiveerd.Bij het opleggen van een last onder dwangsom moet onder andere...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Twee overtreders, twee dwangsommen?

Als een last onder dwangsom wordt opgelegd aan twee overtreders en die last niet wordt uitgevoerd, dan zijn beide overtreders verplicht de dwangsom te betalen. Er is geen verplichting om op te nemen dat betaling van de dwangsom door de een, de ander van betaling bevrijdt. Een overtreding kan door...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Declaratiefraude leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid

In deze procedure spreekt zorgverzekeraar ASR twee voormalige bestuurders van een zorginstelling succesvol aan voor het in rekening brengen van onrechtmatige declaraties voor (niet verleende) verpleging en persoonlijke verzorging aan een verzekerde. Het balletje kwam aan het rollen nadat de...