Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Een Didam-publicatie: laat deze lang genoeg op de website staan

Inmiddels zijn veel gemeenten ervan op de hoogte dat een voorgenomen verkoop van een onroerende zaak aan één serieuze gegadigde gemotiveerd en gepubliceerd moet worden. Door middel van de publicatie bieden gemeenten aan andere gegadigden een redelijke termijn om een kort geding procedure aan te...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Ook ‘Didam’ bij tijdelijke verhuur; risicovolle executie

1. Kort geding. Didam-zaak. Tijdelijke verhuur van gemeentegrond aan Aldi-supermarkt. Niet aannemelijk is dat Aldi enige serieuze gegadigde is. Gemeente moet alsnog openbare selectieprocedure voor de tijdelijke verhuur van de gemeentegrond volgen en mag vooralsnog geen uitvoering geven aan...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Leerlingenvervoer

Appellante is alleenstaande ouder van vier kinderen en werkt in deeltijd. Zij heeft voor haar zoon een aanvraag ingediend voor de bekostiging van leerlingenvervoer van en naar zijn school voor speciaal basisonderwijs. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat de afwijzing van deze...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Invorderingsperikelen

De Afdeling heeft overwogen dat naar aanleiding van twee afzonderlijke lasten verbeurde dwangsommen om uiteenlopende redenen niet meer kunnen worden ingevorderd. De eerste last houdt in rechte geen stand, zodat de invorderingsbeschikking hetzelfde lot treft. Ten aanzien van de tweede last geldt dat...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Toets evenwichtigheid woningsluiting leidt tot onvoorspelbare uitkomst

Een uitspraak van de Afdeling van 1 maart 2023 over een woningsluiting op grond van artikel 13b Opiumwet is het signaleren waard. Uit de uitspraak blijkt dat, hoewel de Afdeling de toetsingskaders steeds scherper neerzet, de uitkomsten van de daarop gebaseerde toets (nog steeds) vrij onvoorspelbaar...

Tip van de Week 8

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

De eerste online gebiedsverbod uitspraak

Op 3 februari 2023 heeft de rechtbank Midden-Nederland voor het eerst geoordeeld over een ‘online gebiedsverbod’. De rechtbank heeft geoordeeld dat de burgemeester van Utrecht geen online gebiedsverbod mocht opleggen aan een 17-jarige jongen uit Zeist.

Bespreking ktr Rotterdam

Blog

6/3/2023

De alimentatieplicht van een stiefouder

Heeft u kinderen en gaat u uit elkaar? Als ouder bent u wettelijke verplicht een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw kind(eren) te leveren. Hoe zit dat als u of uw ex-partner een nieuwe relatie krijgen? Naast de juridische ouders, is het eveneens mogelijk dat de...

Sfeer en omgeving kantoor Jaap

Tip van de Week

1/3/2023

Zorg voor een goede invulling van een verbetertraject

Wanneer sprake is van een disfunctionerende werknemer, ontstaat geregeld discussie over de manier waarop een verbetertraject wordt ingestoken. Belangrijk is dat het de werkgever is die, bijvoorbeeld aan de hand van het functieprofiel van de werknemer, bepaalt wat de verbeterpunten zijn. Die...

Paard

Blog

24/2/2023

Schade door besmetting tussen paarden, is iemand aansprakelijk?

“Rhinovirus vastgesteld bij paard dat deelnam aan wedstrijd in Azelhof: “Geen reden tot paniek”, zo kopte eergisteren – 22 februari 2023 – een artikel op de website van Nieuwsblad.be. Een hoop paardeneigenaren zullen bij een rhino-uitbraak in ieder geval een klein beetje zenuwachtig worden.

Sfeer en omgeving kantoor Jaap

Tip van de Week

22/2/2023

Klaag op tijd bij klachten over ingehuurde dienstverlening

Wanneer of u of uw onderneming een derde inschakelt om een dienst te verlenen, zoals elektra- of schoonmaakwerkzaamheden, ontvangt u na afloop van de dienstverlening een factuur. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de hoogte van de factuur, bijvoorbeeld omdat u de kwaliteit van de...