Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Drogist op afstand is in strijd met de wet

Supermarkten mogen bepaalde zelfzorggeneesmiddelen alleen verkopen als er ook een (assistent)drogist fysiek in de winkel aanwezig is. Een ‘drogist op afstand’ die klanten voorlichting geeft over een zogenoemd UAD-geneesmiddel via een telefoon- of videogesprek, is in strijd met de Geneesmiddelenwet...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Rioolonderhoud en eigendom

Appellante is eigenares van een terrein met recreatiewoning. Op het terrein is een rioleringsstelsel aangelegd. Buiten haar terrein is het rioleringsstelsel aangesloten op een riool dat onder vrij verval afwatert op een rioolgemaal van het waterschap. Het riool ligt in een terrein dat eigendom is...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Verjaarde parkeerplaatsen

Beroep op verjaring ex artikel 3:105 BW door gemeente, althans op artikel 4 lid 1 Wegenwet (Wegw)De gemeente Beekdaelen heeft in 1970 in een openbare weg klinkers aangebracht op een strook grond met een lengte van ongeveer 15 meter en een breedte van circa 1.30 meter tot aan de voorgevel van het...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Overzichtsuitspraak relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht

De Afdeling heeft een handige overzichtsuitspraak van de jurisprudentie over de toepassing van artikel 8:69a Awb in het omgevingsrecht gedaan. Met ingang van 1 januari 2013 is artikel 8:69a Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Dat artikel luidt:“De bestuursrechter vernietigt een...

Nieuwsbrief voor overheden

23/12/2020

Merkverwijzing

Aanbesteding vervanging straatverlichting; voorgeschreven materiaal; Grossmann; uitsluiting wegens aanbieden niet-gelijkwaardig armatuur.De gemeente Nuenen schrijft een aanbesteding uit voor het vervangen van 30 lichtmasten en 600 armaturen in een deel van de gemeente. Zij schrijft in het bestek 2...

Overleg

Blog

22/12/2020

Heeft een werknemer recht om te werken waar hij wil?

Al maandenlang krijgen we te horen dat we zoveel mogelijk thuis moeten werken, tenzij het niet anders kan. Door de Coronacrisis is het (gedeeltelijk) thuiswerken in veel bedrijven dan ook het nieuwe werken geworden.

Tip van de Week

16/12/2020

Huurachterstand? Huurder is mogelijk boete verschuldigd!

Voor huurovereenkomsten wordt veel gebruik gemaakt van de ROZ-modellen. In de algemene bepalingen bij deze modellen is standaard een boetebeding opgenomen. Bijvoorbeeld bij te late betaling van de huur is een boete verschuldigd van een bepaald percentage van het verschuldigde bedrag, met een minimum...

Tip van de Week

9/12/2020

Wees alert op de (Wet) melding collectief ontslag

Gaat u reorganiseren binnen uw onderneming? Controleer dan of sprake is van collectief ontslag. Dit is het geval als u twintig (of meer) werknemers, werkzaam in één werkgebied, binnen drie maanden ontslaat. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer via een beëindigingsovereenkomst of via UWV wordt...

Tip van de Week

2/12/2020

Keer geen dividend uit bij een (voorgenomen) beroep op de NOW-regeling!

Nu het einde van het jaar weer in zicht is, speelt bij ondernemers de vraag of zij dit jaar nog dividend uitkeren. U betaalt hierover in 2020 minder belasting dan in 2021. Het lijkt dus aantrekkelijk om dit jaar nog over te gaan tot dividenduitkering, maar let op! In de meeste gevallen geldt een...

Tip van de Week

25/11/2020

Let op de ketenaansprakelijkheid bij (onder)aannemers en uitzendkrachten

In bepaalde branches, zoals de bouw, wordt veel gewerkt met aannemers, onderaannemers en/of tijdelijke arbeidskrachten via een uitzendbureau. Als dat ook geldt voor uw bedrijf, dan is van belang te verifiëren of deze derde partijen goede werkgevers zijn. Wanneer een derde partij bijvoorbeeld haar...

Nieuwsbericht

25/11/2020

Tolheffing tast rechten Zeeuws-Vlamingen aan

Op 24 november 2020 heeft onze advocaat aansprakelijkheidsrecht Jantien van Hoeve bij Omroep Zeeland een toelichting gegeven over het onderzoek dat werd verricht naar de juridische aspecten van tolheffing bij de Westerscheldetunnel."

Nieuwsbericht

20/11/2020

Welkom Niki Mels-van Rijen!

Niki Mels-van Rijen is per 12 november 2020 als advocaat ons kantoor komen versterken. Binnen Adriaanse van der Weel gaat Niki ondernemers helpen met uiteenlopende juridische zaken op het gebied van ondernemingsrecht en arbeidsrecht. We wensen Niki veel succes en werkplezier en we kijken uit naar...

Nieuwsbericht

20/11/2020

Beyond Brexit: a brighter future?

Op 9 december wordt door Adriaanse van der Weel advocaten in samen werking met HCR harrison clark rickerbys sollicitors en Tribecca Law Firm een webinar verzorgd over de Brexit. Er wordt onder meer ingegaan op de impact van de Brexit op de commerciële contracten voor Nederlandse bedrijven. Namens...

Tip van de Week

18/11/2020

Battle of forms? Wijs de algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand!

Bij het aangaan van een overeenkomst kan sprake zijn van strijd tussen uw algemene voorwaarden en die van de andere partij. De vraag is dan welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Om dit te bepalen wordt gebruik gemaakt van de ‘first-shot-rule’. Deze regel houdt in dat de algemene...