Arbeidsrecht

Blog

5/10/2023

Hoe krijgt u uw goederen terug als de klant niet betaalt?

De klant wordt in principe eigenaar zodra u de gekochte goederen levert. Dit is ook het geval als de klant de koopsom nog niet heeft betaald. Als u niets regelt, kan het zijn dat als uw klant failliet gaat, u niets krijgt. Dit voorkomt u door vooraf een eigendomsvoorbehoud af te spreken. Er zijn...

Algemeen2

Nieuwsbericht

27/9/2023

Adriaanse van der Weel zoekt ......

Adriaanse van der weel is op zoek naar een financieel administratief medewerker en een juridisch secretaresse. Kijk hier voor de volledige vacatures.

Onderwijs

Tip van de Week

13/9/2023

All-in loon is toegestaan, mits voldoende duidelijk en transparant

Een all-in loon is een brutoloon waarin het vakantiegeld is inbegrepen en de vakantiedagen worden afgekocht. Het afkopen van vakantiedagen is een gevoelig punt gezien het doel van vakantiedagen, maar in beginsel is dat toegestaan. Daarvoor geldt wel dat het voldoende duidelijk moet zijn voor de...

stageverklaring

Nieuwsbericht

12/9/2023

Van harte gefeliciteerd Tiffany Overeinder

Gisteren heeft Tiffany Overeinder haar stageverklaring in ontvangst mogen nemen! Dit feestelijke moment markeert het eindpunt van de driejarige beroepsopleiding en daarmee de periode als advocaat-stagiaire. Tiffany staat nu onvoorwaardelijk ingeschreven op het tableau en blijft als medewerker...

Thomas de Rijke

Nieuwsbericht

11/9/2023

Thomas de Rijke in dienst getreden

Thomas de Rijke is in september 2023 als juridisch medewerker bij ons kantoor in dienst getreden. Thomas is recentelijk afgestudeerd van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij de master arbeidsrecht heeft gevolgd. In het kader van zijn scriptie heeft hij uitgebreid onderzoek verricht naar het...

Hanneke, Niki en Emma

Tip van de Week

6/9/2023

Pas op met commercieel gebruik van beeldmateriaal gemaakt met AI

Programma’s waarmee via Artificial Intelligence (AI) een bepaalde ‘foto’ wordt gegenereerd, worden steeds populairder. Wilt u dit soort programma’s voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld reclames, gebruiken? Loop dan eerst zorgvuldig de algemene voorwaarden van het AI-programma na...

Marlies Oprel

Blog

31/8/2023

Blog 4 – vergeet de (buitengerechtelijke) incassokosten niet!

Geen enkel bedrijf zit op wanbetalers te wachten. Aanmaningen sturen, herhaaldelijk telefoontjes plegen om achter betalingen aan te gaan; die tijd en energie zouden heel goed ergens anders aan besteed kunnen worden! Om te proberen betalingsachterstanden bij handelstransacties terug te dringen, heeft...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

30/8/2023

Oprichting van een ondernemingsraad: hoe gaat dit in zijn werk?

Wellicht overweegt u als werkgever een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Dit is een belangrijk proces. Allereerst moet u goed op de hoogte zijn van de regels met betrekking tot medezeggenschap. Bepaal vervolgens het aantal OR-leden (dit is afhankelijk van de grootte van uw organisatie). Zijn er...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Europese natuurherstelwet met een krappe meerderheid aangenomen

Op 12 juli 2023 werd na een spannende stemming in Straatsburg duidelijk dat de Europese natuurherstelwet er gaat komen. Het Europees Parlement besloot op deze dag, tijdens een plenaire stemming, de onderhandelingen met de lidstaten en de Europese Commissie aan te gaan, waarna er een wet kan komen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Zorgen over implementatie en impact Europese richtlijn NIS2 op gemeenten

De Europese netwerkbeveiligingsrichtlijn NIS2 zal in nationale wetgeving verankerd moeten worden. Gemeenten hebben nauwelijks de kans gehad om mee te praten over het opnemen van deze netwerkbeveiligingsrichtlijn in de nationale wetgeving. Het ‘lijdzaam afwachten’ tot de betrokken ministeries tot...

Algemeen bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Tot de persoon te herleiden bedrijfsnamen moeten openbaar worden gemaakt

RTL Nederland heeft verzocht om openbaarmaking van inspectierapporten, vragenlijsten en antwoorden die gaan over bij Stichting Skal aangesloten bedrijven. Stichting Skal is in Nederland verantwoordelijk voor het certificeren van biologische bedrijven. De Stichting heeft de inspectierapporten...