Tip van de week

Tip van de Week

1/9/2021

Bepaal of u desgewenst bepaalde schade op uw werknemer kunt verhalen

Bepaal of u desgewenst bepaalde schade op uw werknemer kunt verhalen De verhouding tussen u, als werkgever, en uw werknemers is bijzonder. Er is namelijk sprake van een gezagsverhouding. Daarom heeft de wetgever bepaald dat een werknemer moet worden beschermd in verschillende situaties. Zo ook in de...

Tip van de week

Tip van de Week

25/8/2021

Hittegolf? Tref ook maatregelen voor uw thuiswerkende werknemers!

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goede werkplek voor uw werknemers. Onderdeel van een goede werkplek is de temperatuur. Deze mag niet zo hoog zijn dat dit leidt tot schade aan de gezondheid van een werknemer. Op warme dagen dient u daarom passende maatregelen te treffen. Deze...

Tip van de week

Tip van de Week

18/8/2021

Verhuurder: controleer met regelmaat uw bedrijfspand op verboden middelen

Steeds vaker vinden controles plaats van verhuurde bedrijfsruimtes (met name opslagboxen), waarna regelmatig drugs wordt aangetroffen. Verhuurders weten lang niet altijd welke activiteiten een huurder in het gehuurde ontplooit. Het aantreffen van (bijvoorbeeld) drugs kan echter wel vergaande...

Tip van de week

Tip van de Week

11/8/2021

Zorg dat het juiste vakantieloon wordt uitbetaald

In deze zomermaanden genieten veel werknemers volop van een vakantie. Zij krijgen daarbij hun loon doorbetaald. Regelmatig ontstaat discussie over de vraag wat onder dit vakantieloon wordt verstaan. Houd voor ogen dat Nederlandse rechters uitgaan van een ruim loonbegrip: het betreft het tussen...

Tip van de week

Tip van de Week

14/7/2021

Zegt een werknemer de arbeidsovereenkomst op? Let op de onderzoeksplicht.

Een werknemer kan de arbeidsovereenkomst bijna altijd opzeggen wanneer hij of zij dat wilt, als de opzegtermijn maar in acht wordt genomen. De opzegging van de werknemer moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. In dat kader hebt u als werkgever een onderzoeksplicht. U dient altijd na te gaan of de...

Tip van de week

Tip van de Week

7/7/2021

Specificeer de bestemming van verhuurde bedrijfsruimte

Voor de verhuur van bedrijfsruimte wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de modellen van de ROZ (Raad voor Onroerende Zaken). In artikel 1 daarvan dient een omschrijving van het gehuurde en de bestemming te worden ingevuld. Het is om meerdere redenen raadzaam de omschrijving in artikel 1.1 ruim te...

Ad Blog

Blog

7/7/2021

Evident geen overtreding

Op 30 januari 2018 werd aan de eigenaar van een perceel waar achtereenvolgens een hennepplantage en een drugslaboratorium zijn aangetroffen een last onder bestuursdwang opgelegd wegens bodemverontreiniging als gevolg van het laboratorium.

Tip van de week

Tip van de Week

30/6/2021

Leg tijdelijke urenuitbreidingen naast de arbeidsovereenkomst zorgvuldig vast

Wenst u een werknemer tijdelijk voor meer uren in te zetten dan in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen? Dan kunt u een tijdelijke urenuitbreiding op de arbeidsovereenkomst overeenkomen. Let op: zo’n tijdelijke urenuitbreiding kan een losse, tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn óf een wijziging...

Daniël Doolaege

Nieuwsbericht

24/6/2021

Reportage Omroep Zeeland

Nu het thuiswerkadvies vervalt, keert steeds meer personeel terug naar de werkvloer. Daarbij horen bepaalde rechten en verplichten voor werkgevers en werknemers.

Tip van de week

Tip van de Week

23/6/2021

Nieuwe regels voor verenigingen en stichtingen: pas de statuten aan

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Met de WBTR wordt ook voor verenigingen en stichtingen onderwerpen zoals tegenstrijdig belang en belet en ontstentenis van het bestuur geregeld. De WBTR heeft tot gevolg dat de huidige statuten vermoedelijk niet...

Tip van de Week

16/6/2021

Loon betalen in bitcoins? Leg de afspraken goed vast!

Als werkgever dient u uw werknemers altijd het minimumloon in geld te betalen. Hier bovenop kunt u beloningen in andere vormen aanbieden. Dit is loon in natura. Een bekend voorbeeld is een leaseauto die ook privé kan worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is om een gedeelte van het loon te betalen...

Tip van de Week

9/6/2021

Digitaal contracteren? Let goed op welke elektronische handtekening u gebruikt!

Overeenkomsten kunnen in beginsel vormvrij worden gesloten. Een handtekening is niet verplicht, maar is wel verstandig. Het versterkt uw bewijspositie dat de overeenkomst is gesloten. Sluit u voornamelijk digitale contracten? Onderteken het contract dan met een elektronische handtekening, zoals een...