Algemeen bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Tot de persoon te herleiden bedrijfsnamen moeten openbaar worden gemaakt

RTL Nederland heeft verzocht om openbaarmaking van inspectierapporten, vragenlijsten en antwoorden die gaan over bij Stichting Skal aangesloten bedrijven. Stichting Skal is in Nederland verantwoordelijk voor het certificeren van biologische bedrijven. De Stichting heeft de inspectierapporten...

Contractenrecht

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Vervalbedingen in aanbestedingsvoorwaarden

Bouwend Nederland opgelet. Aanbestedende diensten doen er verstandig aan om in de aanbestedende documentatie een vervalbeding op te nemen. Komt een inschrijver niet op tijd in het geweer tegen de gunning van de opdracht aan een ander, dan kan de inschrijver wegens het vervalbeding op een later...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Onredelijke erfpacht

Verbintenissenrecht; misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW). Heeft gemeente als erfverpachter onredelijk hoge canon bedongen bij omzetting van tijdelijk recht van erfpacht in voortdurend recht van erfpacht? Betekenis hoedanigheid gemeentelijke overheid en gemeentelijk erfpachtbeleid.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Onkosten zijn geen huur

Gebruik woning toebehorend aan gemeente. Dienstverlenings- en bruikleenovereenkomst met leegstandbeheerder. Moet te betalen vergoeding op grond van dienstverleningsovereenkomst worden aangemerkt als tegenprestatie voor gebruik van woning zodat sprake is van huurovereenkomst (art. 7:201 BW) in plaats...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Uitgesloten PGB-vertegenwoordiger

Kort Geding. Geen onrechtmatig besluit van de gemeente om eiseres als PFB vertegenwoordiger voor de komende drie jaar uit te sluiten als vertegenwoordiger.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Bevoegd tot toezegging?

De gemeente heeft aan appellanten de toezegging gedaan dat zij de door hen gebouwde chalets op een vakantiepark gedurende de transitiefase mochten gebruiken om arbeidsmigranten te huisvesten. Door deze toezegging niet na te komen handelt de gemeente in strijd met het vertrouwensbeginsel. Voldoende...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Prejudiciële vragen over de rechtsgeldigheid van “Didam-overeenkomsten”

Bijna twee jaar geleden wees de Hoge Raad het Didam-arrest. Binnen die twee jaar is er veel Didam-jurisprudentie ontwikkeld, waarvan wij u in de vorige nieuwsbrieven op de hoogte hebben gesteld. Zoals u heeft kunnen lezen, bestaat er nog steeds onduidelijkheid over bepaalde Didam-onderwerpen. Denkt...

omgevingsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Ruimtelijke financiële bijdrage

Bij besluit van 11 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beemster geweigerd aan Baetland Vastgoed een omgevingsvergunning te verlenen voor het in strijd met het ter plaatse geldende plan gebruiken van het perceel Prins Maurisstraat 3 in Middenbeemster als parkeerterrein...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Handhavingsverbod op permanente bewoning recreatiewoningen

Op veel vakantieparken is het verboden om permanent te wonen. Toch gebeurt dit veel door onder andere het woningtekort in Nederland. Minister De Jonge heeft in een Kamerbrief van 14 juli jl. gemeenten gevraagd om bij handhaving van dit verbod de menselijke maat in acht te nemen en mensen voldoende...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Gemeentelijke theaters niet achterstellen

Chassé Theater N.V. heeft subsidie op grond van de TVL (‘Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19’) aangevraagd bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Voor één kwartaal is subsidie toegekend, maar vervolgens ingetrokken. Voor alle andere kwartalen is de subsidie afgewezen. De...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Aanwijzing tot gemeentelijk monument

Het college van B&W van Nieuwkoop heeft een boerderij in de Voordijkse Polder aangewezen als gemeentelijk monument. Dit is tegen het zere been van de bewoner, die allerhande bezwaren tegen de aanwijzing inbrengt. In haar uitspraak loopt de rechtbank deze bezwaren langs. Het beroep is ongegrond.