Overleg

Blog

21/7/2022

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 geldt nieuwe wetgeving binnen het arbeidsrecht. Als werkgever doet u er verstandig aan om in kaart te brengen wat dit voor u betekent en zo nodig gelijk uw model arbeidsovereenkomst aan te passen. In het kort zijn de volgende wijzigingen van belang.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

21/7/2022

Het bouwen van een bouwwerk onder de Omgevingswet

Hoe verhouden de regels met betrekking tot het bouwen van een bouwwerk onder de Omgevingswet zich tot de regels daaromtrent onder de Wabo? In deze bijdrage zetten we een en ander kort op een rij. Met name de afwijkende systematiek zal in het begin wennen zijn.

Overheden

Blog

8/7/2022

Echtscheidingen met internationale aspecten

Echtscheidingen met internationale aspecten Onze advocaten hebben veel ervaring met het behandelen van echtscheidingen met internationale aspecten. Denk hierbij aan echtgenoten met verschillende nationaliteiten, echtgenoten die in het buitenland zijn gehuwd of echtgenoten die na hun huwelijk...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

28/6/2022

Let op de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening

Let op de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale handtekeningen. Een overeenkomst kan digitaal worden gesloten, zelfs als uit de wet voortvloeit dat de overeenkomst schriftelijk moet worden overeengekomen. In dat laatste geval moet de...

Tip van de Week 5

Tip van de Week

22/6/2022

Bepaal zelf of u een salarisindicatie opneemt in een vacaturetekst

Bepaal zelf of u een salarisindicatie opneemt in een vacaturetekst Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De EU-richtlijn verplicht werkgevers onder andere om werknemers kort na indiensttreding informatie te...

Tip van de Week 4

Tip van de Week

15/6/2022

Maximale betalingstermijn van grote ondernemingen aan het mkb naar 30 dagen

Maximale betalingstermijn van grote ondernemingen aan het mkb naar 30 dagen Uit onderzoek is gebleken dat het mkb steeds later wordt betaald door grootbedrijven. De liquiditeit van een kleine en middelgrote onderneming kan daardoor in gevaar worden gebracht. Om die reden wordt voor grootbedrijven...

Tip van de Week 2

Tip van de Week

1/6/2022

Ontruimen wegens huurachterstand? Meld het de gemeente eerst!

Ontruimen wegens huurachterstand? Meld het de gemeente eerst! Vorig jaar is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Het Besluit is gebaseerd op de Wet Schuldhulpverlening en regelt (onder meer) dat de verhuurder melding moet maken van een betalingsachterstand van een...

NBO

Nieuwsbrief voor overheden

25/5/2022

De bestuurlijke boete onder de Omgevingswet

De bestuurlijke boete heeft een prominente plek gekregen in de Omgevingswet. De belangrijkste wijziging is de introductie van de boetebevoegdheid voor de zogenaamde Seveso-inrichtingen oftewel de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en preventiemaatregelen voor zware...

TipVanDeWeek01

Tip van de Week

25/5/2022

Verhuurder, let op de wettelijke verduurzamingsplicht per 2023

Verhuurder, let op de wettelijke verduurzamingsplicht per 2023 Vanaf 1 januari 2023 dienen kantoorpanden te zijn verduurzaamd tot energielabel C of hoger. Deze labelplicht geldt – in de regel - voor kantoorpanden van 100m2 of meer en die een kantoorfunctie hebben voor meer dan 50% van het...

Tipvandeweek10

Tip van de Week

18/5/2022

Bereid reorganisaties zorgvuldig voor om onnodige kosten te voorkomen

Bereid reorganisaties zorgvuldig voor om onnodige kosten te voorkomen Wanneer u uw organisatie anders wenst in te delen, bijvoorbeeld vanwege organisatorische en/of technologische ontwikkelingen, dient u dit zorgvuldig voor te bereiden. Dit doet u bijvoorbeeld via een reorganisatieplan, waarin alle...

zfvhj

Nieuwsbericht

16/5/2022

Het Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar 2022

Na een twee jaar durende afwezigheid wordt op 19 mei a.s. weer de award “Het Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar” uitgereikt! Adriaanse van der Weel is als betrouwbare en betrokken sparringpartner voor ondernemingen, waaronder ook veel familiebedrijven, trotse partner van Het Zeeuws Familiebedrijf...