Tip van de week

Tip van de Week

28/9/2021

Maak werk van een goede opbouw van een personeelsdossier

Maak werk van een goede opbouw van een personeelsdossier Sinds de inwerkingtreding van de WWZ in 2015 is het steeds belangrijker geworden dat zorg wordt gedragen voor het opbouwen van een personeelsdossier. Mocht een geschil ontstaan met een werknemer, is het belangrijk uw standpunt met...

Tip van de week

Tip van de Week

22/9/2021

ZZP? Dat kan ook met een BV!

ZZP? Dat kan ook met een BV! In de praktijk kiezen veel zzp’ers in eerste instantie voor een eenmanszaak. Vaak wordt op een bepaald moment een overstap gemaakt naar een BV: bijvoorbeeld als de winst ongeveer € 100.000,- per jaar bereikt of als behoefte is aan het beperken van persoonlijke risico’s...

Tip van de week

Tip van de Week

8/9/2021

Stel een ondernemerstestament op voor de continuïteit van uw onderneming

Stel een ondernemerstestament op voor de continuïteit van uw onderneming Met een ondernemerstestament bepaalt u wat er na uw overlijden met uw onderneming moet gebeuren. Zo waarborgt u de continuïteit van uw onderneming en voorkomt u onenigheid over de voortzetting en verdeling van de onderneming...

Tip van de week

Tip van de Week

1/9/2021

Bepaal of u desgewenst bepaalde schade op uw werknemer kunt verhalen

Bepaal of u desgewenst bepaalde schade op uw werknemer kunt verhalen De verhouding tussen u, als werkgever, en uw werknemers is bijzonder. Er is namelijk sprake van een gezagsverhouding. Daarom heeft de wetgever bepaald dat een werknemer moet worden beschermd in verschillende situaties. Zo ook in de...

Tip van de week

Tip van de Week

25/8/2021

Hittegolf? Tref ook maatregelen voor uw thuiswerkende werknemers!

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goede werkplek voor uw werknemers. Onderdeel van een goede werkplek is de temperatuur. Deze mag niet zo hoog zijn dat dit leidt tot schade aan de gezondheid van een werknemer. Op warme dagen dient u daarom passende maatregelen te treffen. Deze...

Tip van de week

Tip van de Week

18/8/2021

Verhuurder: controleer met regelmaat uw bedrijfspand op verboden middelen

Steeds vaker vinden controles plaats van verhuurde bedrijfsruimtes (met name opslagboxen), waarna regelmatig drugs wordt aangetroffen. Verhuurders weten lang niet altijd welke activiteiten een huurder in het gehuurde ontplooit. Het aantreffen van (bijvoorbeeld) drugs kan echter wel vergaande...

Tip van de week

Tip van de Week

11/8/2021

Zorg dat het juiste vakantieloon wordt uitbetaald

In deze zomermaanden genieten veel werknemers volop van een vakantie. Zij krijgen daarbij hun loon doorbetaald. Regelmatig ontstaat discussie over de vraag wat onder dit vakantieloon wordt verstaan. Houd voor ogen dat Nederlandse rechters uitgaan van een ruim loonbegrip: het betreft het tussen...

Tip van de week

Tip van de Week

14/7/2021

Zegt een werknemer de arbeidsovereenkomst op? Let op de onderzoeksplicht.

Een werknemer kan de arbeidsovereenkomst bijna altijd opzeggen wanneer hij of zij dat wilt, als de opzegtermijn maar in acht wordt genomen. De opzegging van de werknemer moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. In dat kader hebt u als werkgever een onderzoeksplicht. U dient altijd na te gaan of de...

Tip van de week

Tip van de Week

7/7/2021

Specificeer de bestemming van verhuurde bedrijfsruimte

Voor de verhuur van bedrijfsruimte wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de modellen van de ROZ (Raad voor Onroerende Zaken). In artikel 1 daarvan dient een omschrijving van het gehuurde en de bestemming te worden ingevuld. Het is om meerdere redenen raadzaam de omschrijving in artikel 1.1 ruim te...

Ad Blog

Blog

7/7/2021

Evident geen overtreding

Op 30 januari 2018 werd aan de eigenaar van een perceel waar achtereenvolgens een hennepplantage en een drugslaboratorium zijn aangetroffen een last onder bestuursdwang opgelegd wegens bodemverontreiniging als gevolg van het laboratorium.

Tip van de week

Tip van de Week

30/6/2021

Leg tijdelijke urenuitbreidingen naast de arbeidsovereenkomst zorgvuldig vast

Wenst u een werknemer tijdelijk voor meer uren in te zetten dan in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen? Dan kunt u een tijdelijke urenuitbreiding op de arbeidsovereenkomst overeenkomen. Let op: zo’n tijdelijke urenuitbreiding kan een losse, tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn óf een wijziging...

Daniël Doolaege

Nieuwsbericht

24/6/2021

Reportage Omroep Zeeland

Nu het thuiswerkadvies vervalt, keert steeds meer personeel terug naar de werkvloer. Daarbij horen bepaalde rechten en verplichten voor werkgevers en werknemers.