actualiteiten

Tip van de Week

31/1/2024

Bepaal of u te veel betaald salaris kunt terugvorderen

Het kan voorkomen dat u, als werkgever, te veel salaris aan een werknemer hebt betaald. Dit kan bijvoorbeeld komen door een onjuiste loonbelastingafdracht, een verkeerde looninschaling of het (ten onrechte) niet toepassen van correcties bij ziekte. Het teveel aan salaris is dan onverschuldigd...

Martin algemeen

Tip van de Week

24/1/2024

Neem een entire agreement clause op in een koopovereenkomst

Hoofdregel is dat een goed niet aan de overeenkomst beantwoordt als het niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Daarbij moet worden gelet op de aard van het goed en de mededelingen die de koper over het goed heeft gedaan. Wilt u voorkomen dat...

epoppe

Blog

23/1/2024

De dubbele achternaam

Wellicht heeft u het al gelezen. Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk een kind (dat op of na die datum geboren is) niet de achternaam van slechts één ouder te geven, maar van beide ouders, in een vrij te bepalen volgorde. Volgens de memorie van toelichting tracht de wetgever met het invoeren van...

Charles

Nieuwsbericht

19/1/2024

Geslaagd!

Op 18 januari jl. heeft onze advocaat mr. Charles Gelijn met succes de Grotius specialisatieopleiding Erfrecht afgerond. Wij feliciteren Charles met het behalen van dit prachtige resultaat!

actualiteiten

Tip van de Week

10/1/2024

Spreek een klachttermijn af in een koopovereenkomst

Als een ondeugdelijk goed is geleverd, dan moet de koper binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken daarover klagen bij de verkoper. Laat de koper dat na, dan verliest hij alle rechten om te klagen wegens wanprestatie. Als er sprake is van een niet...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

3/1/2024

Let op de mededelingseis bij een ontslag op staande voet!

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet sprake zijn van een dringende reden. Daarnaast moet u als werkgever aan de werknemer op voortvarende en heldere wijze mededelen wat aan hem of haar wordt verweten. Bij de vraag of aan deze mededelingseis is voldaan, moet niet alleen worden gekeken...

Ruben Website

Blog

22/12/2023

Hoe beëindigt u uw bedrijf wanneer actief ontbreekt?

Als een rechtspersoon geen positief eigen vermogen meer heeft, dan kan zij door haar bestuur worden ontbonden. Slecht een intern besluit van het bestuur daartoe is al voldoende. Deze snelle en kostenefficiënte bedrijfsbeëindiging wordt ook wel een “turboliquidatie” genoemd.

Opzoeken

Tip van de Week

20/12/2023

Weigert uw werknemer mediation? Neem dan passende maatregelen.

Een werknemer heeft geen recht op loon tijdens ziekte als hij niet meewerkt aan redelijke voorschriften van de werkgever of een door hem aangewezen deskundige. Stel dat de bedrijfsarts mediation adviseert en uw werknemer dit weigert, staat u dan als werkgever met lege handen? Zeker niet, want als (1...

Walla 2

Blog

8/12/2023

Ga zorgvuldig te werk met BBL-overeenkomsten!

In de praktijk worden geregeld zogenoemde leerarbeidsovereenkomsten gesloten. Dit worden ook wel 'BBL-overeenkomsten' genoemd. Er kan discussie bestaan over de vraag of zo’n overeenkomst een reguliere arbeidsovereenkomst is. Zo boog Gerechtshof Den Haag zich onlangs over deze vraag, maar ook over de...