Tip van de Week 8

Tip van de Week

21/9/2022

Let op met duurzaamheidsclaims bij het promoten van uw producten en diensten

Let op met duurzaamheidsclaims bij het promoten van uw producten en diensten De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van wetten en regels waaraan ondernemingen zich moeten houden in hun omgang met consumenten. Onlangs heeft de ACM onderzoek gedaan naar enkele grote...

IUSFULL

Nieuwsbericht

19/9/2022

IUSFUL Event 2022 in Rotterdam

IUSFUL Event 2022 in Rotterdam Op 15 en 16 september 2022 vond het IUSFUL Event 2022 in Rotterdam plaats. Na een informeel samenzijn op donderdagavond vond op vrijdag de formele jaarvergadering van IUSFUL plaats. Tijdens die vergadering is besloten om Portugal en Montenegro tot IUSFUL toe te laten...

IUSFUL

Nieuwsbericht

15/9/2022

Vandaag gaat het IUSFUL Event 2022 in Rotterdam van start!

Nederland is dit jaar gastland van dit jaarlijkse evenement van IUSFUL, een Europees samenwerkingsverband van advocaten. Van elk land dat bij IUSFUL is aangesloten, is slechts één advocatenkantoor lid. Voor Nederland is dat dus Adriaanse Van der Weel Advocaten. René de Groot, partner en advocaat op...

Tip van de Week 7

Tip van de Week

14/9/2022

Zorg dat u de gewijzigde criteria kent bij indiening van een UWV-ontslagaanvraag

Zorg dat u de gewijzigde criteria kent bij indiening van een UWV-ontslagaanvraag Voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische of organisatorische gronden dient u toestemming te vragen aan UWV. Vaak wordt zo’n procedure formeel gestart door middel van het indienen van het a-formulier en wordt...

NBO

Blog

12/9/2022

Vernietiging erkenning

Vernietiging erkenning Door erkenning wordt u juridisch ouder van het kind dat u erkent. Juridische ouders zijn wettelijke familie van het kind. Ze hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind. Op grond van de wet kan een kind een verzoek tot vernietiging van de erkenning doen op de grond dat...

NBO

Nieuwsbericht

8/9/2022

Uitnodiging AvdWorkshop: stappenplan bij onvoldoende functioneren

AvdWorkshop: stappenplan bij onvoldoende functioneren Datum : Dinsdag 4 oktober 2022 Dinsdag 11 oktober 2022 Donderdag 20 oktober 2022 Donderdag 27 oktober 2022 Locatie : Adriaanse van der Weel, Kousteensedijk 5a te Middelburg Voor wie : HR-professionals en directeuren Programma : 15:30 – inloop 15...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

7/9/2022

Overweeg een Service Level Agreement overeen te komen met dienstleveranciers

Overweeg een Service Level Agreement overeen te komen met dienstleveranciers Ondernemingen nemen vaak diensten af van leveranciers. Denk daarbij aan bewaking, facilitaire dienstverlening, postbezorging of ICT-gerelateerde diensten. Hier wordt altijd een overeenkomst voor gesloten, maar aanvullend...

Tip van de Week 5

Tip van de Week

31/8/2022

Maak gebruik van een proeftijd als u een nieuwe werknemer in dienst neemt

Maak gebruik van een proeftijd als u een nieuwe werknemer in dienst neemt In veel branches is sprake van een personeelstekort. Om werknemers aan te trekken, overweegt u wellicht direct een langdurige tijdelijke arbeidsovereenkomst of zelfs een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden...

Judith

Nieuwsbericht

24/8/2022

Beëdigd: Judith Stheins

Het Adriaanse van der Weel team is een advocaat rijker! Op vrijdag 19 augustus 2022 is onze collega Judith Stheins beëdigd als advocaat door de rechtbank Rotterdam.

Tip van de Week 4

Tip van de Week

24/8/2022

Pas op voor hackers en vervalste facturen

Pas op voor hackers en vervalste facturen Als de factuur wordt betaald, dan is normaliter daarmee voldaan aan de betalingsplicht. Maar wat als de verkoper is gehackt en de betaalde factuur vervalst blijkt te zijn? Wie het risico hiervan draagt, hangt af van een aantal factoren. Het uitgangspunt is...

Tip van de Week 03

Tip van de Week

17/8/2022

Weiger een vakantieaanvraag als hier gewichtige redenen voor zijn

Weiger een vakantieaanvraag als hier gewichtige redenen voor zijn Als een werknemer een vakantieaanvraag indient, moet u deze vakantie als werkgever in beginsel conform dit verzoek vaststellen. Als werkgever mag u slechts een vakantieaanvraag afwijzen als u hier een gewichtige reden voor heeft. Daar...

Tip van de Week 2

Tip van de Week

10/8/2022

Controleer of uw webshop voldoet aan de (strenge) consumentenrechtwetgeving

Controleer of uw webshop voldoet aan de (strenge) consumentenrechtwetgeving Consumentenwetgeving ziet op de bescherming van de consument, die zich doorgaans in een zwakkere positie bevindt dan een ondernemer. Als ondernemer hebt u daarom vele informatieverplichtingen jegens een consument. Het niet...

TipVanDeWeek01

Tip van de Week

3/8/2022

Zorg voor een deugdelijke vakantiedagenadministratie

Zorg voor een deugdelijke vakantiedagenadministratie Bij de uitdiensttreding van een werknemer dienen opgebouwde maar niet-genoten vakantiedagen te worden uitbetaald. Het kan zo zijn dat een geschil ontstaat over de hoeveelheid vakantiedagen waar nog recht op bestaat. Het is dan aan u als werkgever...

Tip van de Week 4

Blog

1/8/2022

Sociale media en minderjarigen

Als kinderen tijdens het huwelijk worden geboren, dan zijn ouders automatisch gezamenlijk belast met het gezag over hun kinderen. Ben je niet gehuwd? Dan heeft de moeder van het kind automatisch gezag over het kind, maar de vader niet. Om vader mede met het gezag te belasten, moeten de ouders samen...

Tipvandeweek10

Tip van de Week

27/7/2022

Maak afspraken over een Google bedrijfsprofiel bij overname onderneming

Maak afspraken over een Google bedrijfsprofiel bij overname onderneming Wanneer u als ondernemer een lopende onderneming inclusief goodwill overneemt, doet u er verstandig aan in de (koop)overeenkomst te specificeren waar die goodwill precies uit bestaat. Wanneer de over te nemen onderneming...