Dies en Esther sfeerfoto

Tip van de Week

1/11/2023

Verifieer de diploma’s en kwalificaties van (nieuwe) werknemers

Recent oordeelde een kantonrechter dat een werknemer terecht op staande voet werd ontslagen toen hij niet kon aantonen dat hij over het voor zijn functie vereiste diploma beschikte. Om dit soort procedures te voorkomen, kunt u als werkgever de juiste diploma's en kwalificaties van (nieuwe)...

TO voor blog

Blog

19/10/2023

Let op het gevaar van greenwashing!

Ieder jaar wordt in oktober extra stilgestaan bij het begrip ‘duurzaamheid’ tijdens de dag van de duurzaamheid op 10 oktober. Ook werkgevers zitten niet stil. Zij proberen niet alleen werknemers aan te trekken met duurzaam ondernemen, maar duurzaamheid wordt ook ingezet in marketingstrategieën...

Computer

Tip van de Week

18/10/2023

Neem maatregelen wanneer een zieke werknemer zijn verplichtingen niet nakomt

Wanneer uw zieke werknemer bepaalde controleverplichtingen niet nakomt (zoals het bezoeken van de bedrijfsarts), kunt u na waarschuwing overgaan tot een loonopschorting. Wanneer de werknemer bepaalde re-integratieverplichtingen niet nakomt (zoals het verrichten van passende arbeid), kunt u de...

blog3

Blog

10/10/2023

Duurzaamheidsblog 3 : Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Waarom zou ik dat doen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat het bij een onderneming niet alleen draait om de bedrijfsresultaten, maar dat de bedrijfsuitoefening geen negatieve invloed heeft op mens, milieu of maatschappij. Het zou nog beter zijn wanneer de bedrijfsactiviteiten...

blog2

Blog

10/10/2023

Duurzaamheidsblog 2: De regels over wegwerpplastic op een rij

Welke regels gelden er nu? De hoeveelheid plastic die wereldwijd wordt geproduceerd, is binnen één mensenleven explosief gestegen: van 2 miljoen ton in 1950 tot ruim 390 miljoen ton in 2021 (bron). Wegwerpplastic breekt nauwelijks of zelfs helemaal niet af. De lidstaten van de Europese Unie hebben...

Arbeidsrecht

Blog

5/10/2023

Hoe krijgt u uw goederen terug als de klant niet betaalt?

De klant wordt in principe eigenaar zodra u de gekochte goederen levert. Dit is ook het geval als de klant de koopsom nog niet heeft betaald. Als u niets regelt, kan het zijn dat als uw klant failliet gaat, u niets krijgt. Dit voorkomt u door vooraf een eigendomsvoorbehoud af te spreken. Er zijn...

Algemeen2

Nieuwsbericht

27/9/2023

Adriaanse van der Weel zoekt ......

Adriaanse van der weel is op zoek naar een financieel administratief medewerker en een juridisch secretaresse. Kijk hier voor de volledige vacatures.

Onderwijs

Tip van de Week

13/9/2023

All-in loon is toegestaan, mits voldoende duidelijk en transparant

Een all-in loon is een brutoloon waarin het vakantiegeld is inbegrepen en de vakantiedagen worden afgekocht. Het afkopen van vakantiedagen is een gevoelig punt gezien het doel van vakantiedagen, maar in beginsel is dat toegestaan. Daarvoor geldt wel dat het voldoende duidelijk moet zijn voor de...

stageverklaring

Nieuwsbericht

12/9/2023

Van harte gefeliciteerd Tiffany Overeinder

Gisteren heeft Tiffany Overeinder haar stageverklaring in ontvangst mogen nemen! Dit feestelijke moment markeert het eindpunt van de driejarige beroepsopleiding en daarmee de periode als advocaat-stagiaire. Tiffany staat nu onvoorwaardelijk ingeschreven op het tableau en blijft als medewerker...