Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Tip van de Week

19/7/2023

Houd rekening met de (bijzondere) bevoegdheden van de ondernemingsraad

Ondernemingen met minimaal vijftig werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Wanneer de ondernemingsraad is opgericht, heeft hij vervolgens een aantal bevoegdheden. Zo dient u namelijk in sommige gevallen uw ondernemingsraad om advies of instemming te vragen vóórdat u een besluit...

Arbeidsrecht

Tip van de Week

12/7/2023

Denk goed na over de omschrijving van de bestemming van het gehuurde

Als u verhuurder bent van een bedrijfsruimte en gebruik maakt van de modelhuurovereenkomst van de ROZ, lijkt het een eenvoudig onderdeel: het invullen van de bestemming van het gehuurde in de artikelen 1.1 en 1.3. Dit kan echter vergaande consequenties hebben. Als verhuurder bent u verantwoordelijk...

Foto Olga

Blog

7/7/2023

Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

Vonnis binnen de EU In de Brussel Ibis verordening zijn de EU- lidstaten inclusief Denemarken en Ierland met elkaar overeengekomen dat gerechtelijke uitspraken, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen afkomstig uit één van de lidstaten in een andere lidstaat worden erkend en ten uitvoer...

Arbeidsrecht

Tip van de Week

5/7/2023

Cameratoezicht op de werkvloer; let op privacy!

De inzet van camera’s op de werkvloer is niet zomaar toegestaan, hoe nuttig dit soms ook kan zijn. De privacy van werknemers kan hier namelijk aan in de weg staan. Zo moet u als werkgever een grondslag hebben om camera’s te gebruiken. Daarnaast moet het cameratoezicht noodzakelijk zijn. Maar dan...

Foto

Tip van de Week

28/6/2023

Komt een contractspartij niet na? Zet de juiste stappen!

Het komt regelmatig voor dat een contractspartij zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt. Juridisch zijn er dan diverse mogelijkheden. Als u bijvoorbeeld van de overeenkomst af wilt of schade lijdt en die wilt vorderen, is het van groot belang de juiste stappen te nemen om te...

db

Nieuwsbericht

27/6/2023

Nieuw bestuur voor AvdW

AvdW krijgt een nieuwe leiding: Danielle Quist-van Zanten en Daniël Doolaege zijn benoemd als managing partners en zij vormen vanaf 1 juli 2023 samen het dagelijks bestuur. Ze nemen de bestuurlijke taken over van Bas de Moor en Martin van der Bent. Laatstgenoemden gaan zich weer volledig richten op...

Onderwijs

Tip van de Week

21/6/2023

Handel zorgvuldig bij een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Wanneer u als werkgever wordt geconfronteerd met een melding over grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie, is het belangrijk om snel en adequaat te handelen. Vaak volgt dan een onderzoek. Dit onderzoek moet zorgvuldig worden doorlopen. Bepaal eerst het doel van het onderzoek en wie (intern...

Sfeer en omgeving kantoor Jaap

Tip van de Week

14/6/2023

Houd rekening met de herziene ARIE-regeling

Vanaf 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie) van kracht. Het doel van de ARIE-regeling is om arbeidskrachten die met gevaarlijke stoffen werken te beschermen tegen zware ongevallen. Naast de bestaande BRZO- en ARIE-bedrijven komen nu ook kleine...

Flyer AvdW

Nieuwsbericht

7/6/2023

Wij zijn Adriaanse van der Weel Advocaten

Bij Adriaanse van der Weel advocaten verzorgen we geregeld workshops, presentaties of zijn we in andere vormen op activiteiten aanwezig. Daar vertellen we ondernemers graag meer over relevante juridische thema’s. Naast onze stressbal-in-toga krijgen de aanwezigen ook onze flyer. Daarin geven we kort...

Hanneke, Niki en Emma

Tip van de Week

7/6/2023

Maak op de juiste wijze gebruik van het tussentijds opzegbeding

Vaak wordt een tussentijds opzegbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit beding houdt in dat zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst tussentijds kan opzeggen. Let wel op: de aanwezigheid van dit beding betekent niet dat u, als werkgever, de...

Algemeen2

Tip van de Week

31/5/2023

Gebruik ChatGPT binnen uw bedrijf alleen op verantwoorde wijze

Steeds meer werknemers binnen uw bedrijf zullen gebruik maken van de populaire chatbot ChatGPT. Zij geven ChatGPT bijvoorbeeld opdracht om documenten te schrijven of samen te vatten. Ook voor administratieve en commerciële handelingen wordt ChatGPT gebruikt, denk aan het laten samenvoegen en...

Martin algemeen

Tip van de Week

24/5/2023

Pas op met het toezeggen van een vast contract bij goed functioneren

In tijden van een krappe arbeidsmarkt worden geregeld toezeggingen gedaan over het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vaak wordt dan aangegeven dat zo’n arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden als na afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst sprake is...

Tip van de Week 9

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Openbaarheid van rechtspraak

Cassatie in belang der wet. Openbaarheid van civiele procedures. Zijn gerechten verplicht om aan anderen dan partijen informatie te verstrekken over civiele procedures die aanhangig zijn of zijn geweest? Art. 6 EVRM. Art. 121 Grondwet. Art. 6 AVG. Art. 15 BODG.

document

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Doorkruising en openbaar vaarwater

Woonark in openbaar vaarwater planologisch toegestaan. Mag gemeente gebruik maken van haar eigenaarsbevoegdheden om woonark te verwijderen?