Geld

Blog

3/1/2023

Vergoeding proceskosten; waar heb je recht op?

Vergoeding proceskosten; waar heb je recht op? Indien een partij een civiele rechtszaak verliest, dan kan zij worden veroordeeld tot vergoeding van de door de winnende partij gemaakte proceskosten. In de praktijk blijkt dikwijls dat de winnende partij ervan uitgaat dat hun werkelijk gemaakte...

NBO

Blog

2/1/2023

Wijzingen berekening partneralimentatie vanaf 1 januari 2023

Wijzingen berekening partneralimentatie vanaf 1 januari 2023 De wijze waarop rechters partneralimentatie berekenen gaat met ingang van 1 januari 2023 veranderen. De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak komt op die datum met nieuwe aanbevelingen (klik hier voor de aanbevelingen), die de...

Tip van de Week 4

Tip van de Week

28/12/2022

Digitaal vergaderen voor rechtspersonen nog mogelijk tot 1 februari 2023

De Spoedwet (de Tijdelijke wet COVID-19 van Justitie en Veiligheid) die in 2020 in werking trad, geldt als tijdelijke uitzondering op de wettelijke verplichting van een fysieke algemene vergadering (en stemmingen). Door deze verlenging is het mogelijk om tot 1 februari 2023 de algemene vergadering...

document

Tip van de Week

21/12/2022

Pas de veiligheidsinstructies binnen uw onderneming aan op uw werknemers

Als ondernemer bent u in veel gevallen aansprakelijk voor de gevolgen van bedrijfsongevallen. Als sprake is van een bedrijfsongeval, wordt onderzocht of u aan uw zorgplicht hebt voldaan. Onderdeel van die zorgplicht is dat u uw werknemers moet uitleggen op welke wijze zij veilig hun werk kunnen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Economisch claimrecht

Wanneer is er sprake van een ‘oude eigendomsschool’ als overwogen wordt om toepassing te geven aan het economisch claimrecht van artikel 110 van de Wet op het primair onderwijs? De rechtbank en het Hof verslikken zich in de “enigszins ongelukkige” redactie van de WPO, aldus Procureur-Generaal...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Nietige Zeeuws-Vlaamse grondtransactie

Een Belgische overheid, OCMW Gent, is eigenaar van 450 ha. landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen. Deze overheid verkoopt deze gronden aan een vermogende Belg, de topman van Katoen Natie, die deze gronden koopt via zijn Luxemburgse vennootschap.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Intrekking verleende natuurvergunning

Volgens de Afdeling is de intrekking van de natuurvergunning onrechtmatig, maar laat de rechtsgevolgen van het besluit in stand. Het voorkomen van een toename in een reeds overbelaste situatie is namelijk een zwaarwegend maatschappelijk belang.

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Huurprijzenbeding ‘gewoon’ geldig

Bevoegdhedenovereenkomst. Huurprijzenbeding. Geen strijd met openbare orde (3.1 en 6.24 Wro; 2.12 Wabo) Hoogte exploitatiebijdrage (6:203 BW).

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Het Didam-arrest in relatie tot bestaande overeenkomsten

Op 20 oktober 2022 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan die (hopelijk) voor de praktijk meer duidelijkheid biedt over de interpretatie van het Didam-arrest in relatie tot bestaande overeenkomsten.

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Een burgerinitiatief: enige serieuze gegadigde onder het Didam-arrest?

Recentelijk is de ‘Handreiking implementatie van het arrest Didam’ gepubliceerd. In de Handreiking is onder meer aangenomen dat burgerinitiatieven onder bepaalde voorwaarden een objectief, toetsbaar en redelijk criterium kunnen zijn voor een overheid om bij de verkoop van onroerend goed geen...

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Beroep van gedaagde op uitzondering van het Didam-arrest faalt

Kort geding. Gedaagde is overheidslichaam. Mag gedaagde onroerend goed verkopen aan derde zonder openbare selectieprocedure? Toepassing Didam-arrest. Antwoord: Nee. Beroep van gedaagde op uitzondering van dat arrest faalt. Selectieprocedure is vereist.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Nieuw juridisch instrument: online gebiedsverbod

Verstoringen van de openbare orde beginnen steeds vaker online. Voorbeelden hiervan zijn de avondklokrellen en de boerenprotesten. Dit is een probleem voor veel gemeenten en de politie. De meeste wetgeving geldt namelijk niet in de online wereld. De Gemeente Almelo heeft als eerste gemeente een...

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Overmatige hinder door gebruik van een houtkachel?

Op 2 november 2022 deed de Afdeling twee uitspraken over overmatige hinder van het gebruik van houtkachels. De Afdeling oordeelde twee keer dat het college onvoldoende onderzoek had gedaan om het besluit te nemen om niet handhavend op te treden tegen de overlast van het gebruik van de houtkachels.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Handhaven van recreatief gebruik van lachgas

Gemeenten proberen actief het recreatief gebruik van lachgas te handhaven. Sommige gemeenten hebben een lachgasverbod in hun APV staan. Andere gemeenten maken gebruik van de Wet Milieubeheer om het recreatief gebruik van lachgas te handhaven. Een voorbeeld hiervan is het college van burgermeester en...

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Dwangsom voor ongeadresseerd reclamedrukwerk

Aan het bedrijf Uber Eats is een last onder dwangsom opgelegd voor het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Na meldingen van bewoners dat flyers van Uber Eats waren bezorgd op hun adressen heeft de gemeente gehandhaafd wegens strijd met de Afvalstoffenverordening van de gemeente Rotterdam...