Toga's

Blog

18/3/2022

Handhavingsbevoegdheid instemmingsorgaan onder de Omgevingswet

Eerder in deze blogreeks gingen we in op de hoofdlijnen van de handhaving onder de Omgevingswet en het bevoegd gezag voor handhaving. In deze bijdrage zoomen we in op de handhavingsbevoegdheid van een instemmingsorgaan, zoals bedoeld in artikel 18.3 van de Omgevingswet.

TipVanDeWeek01

Tip van de Week

16/3/2022

Zorg dat ongelijke beloningen in gelijke functies te verklaren zijn

Zorg dat ongelijke beloningen in gelijke functies te verklaren zijn Het is een werkgever niet toegestaan onderscheid tussen werknemers te maken op grond van geslacht. Wanneer aan een mannelijke werknemer een lager salaris wordt uitbetaald dan aan een vrouwelijke werknemer in dezelfde functie – of...

Tipvandeweek10

Tip van de Week

9/3/2022

Let op: woningverhuur steeds vaker onderhevig aan vergunning

Let op: woningverhuur steeds vaker onderhevig aan vergunning De krapte op de woningmarkt is niemand onbekend. Om meer woningen beschikbaar te stellen aan starters en gezinnen, scherpen gemeenten de regels in de Huisvestingsverordening aan omtrent woninggebruik. De gemeente Vlissingen heeft...

Nieuwe advocaten

Nieuwsbericht

4/3/2022

Een unicum in de historie van AvdW!

Een unicum in de historie van AvdW! Afgelopen zomer is ons kantoor versterkt met enthousiaste juridisch medewerkers. Geheel in lijn der verwachting zijn zij stuk voor stuk een aanwinst gebleken. Ook andersom bevalt het hen uitstekend. Dit heeft ertoe geleid dat zij alle vier als advocaat zijn...

Jantien van Hoeve

Blog

4/3/2022

Werkgever aansprakelijk voor schade wegens Long Covid?

Werkgever aansprakelijk voor schade wegens Long Covid? Het is ongeveer twee jaar geleden dat de eerste COVID-19 besmettingen werden gemeld in Nederland. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gevolgen voor een coronabesmetting voor iedereen verschillend is. In dit artikel zal ik speciale aandacht...

Overheden

Tip van de Week

2/3/2022

Neem een anti-ronselbeding op in de arbeidsovereenkomst

Neem een anti-ronselbeding op in de arbeidsovereenkomst Een oud-werknemer kan na uitdiensttreding uw werknemers ‘ronselen’ om bij zijn nieuwe werkgever of in zijn eigen bedrijf te komen werken. Dit kan leiden tot een ongewenste uitstroom van personeel. Om dit te voorkomen, kunt u een anti...

Openbare dienst en personeel

Blog

2/3/2022

Het bevoegd gezag onder de Omgevingswet

In onze eerste bijdrage van onze blogreeks over handhaving onder de Omgevingswet gingen we nog uit van inwerkingtreding op 1 juli 2022. Inmiddels is duidelijk dat de wet niet voor 1 januari 2023 in werking zal treden. In deze bijdrage gaan we in op wie vanaf die datum het bevoegd gezag voor...

Tip van de week

Tip van de Week

23/2/2022

Zijn de bestuurders nog wel bestuurders?

Zijn de bestuurders nog wel bestuurders? In de statuten van verenigingen en stichtingen is vaak een benoemingstermijn opgenomen voor bestuurders. Het kan voorkomen dat deze termijn verstrijkt zonder dat (her)benoeming plaatsvindt. De bestuurder is dan formeel geen bestuurder meer, waardoor geen...

Tip van de week

Tip van de Week

16/2/2022

Leg afspraken over WhatsApp-gebruik tijdens werktijd vast

Leg afspraken over WhatsApp-gebruik tijdens werktijd vast Privégebruik van WhatsApp onder werktijd komt veelvuldig voor. Over het algemeen is incidenteel en beperkt privégebruik toegestaan of wordt dat gedoogd. Om te voorkomen dat het WhatsApp-gebruik het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden...

Tip van de week

Nieuwsbericht

14/2/2022

Wij zoeken een Juridisch secretaresse (parttime)

Krijg jij energie van een dynamische juridisch secretariële rol? Weet je uitstekend hoe je je ijzersterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden kunt inzetten in een advocatenkantoor? Dan zijn we op zoek naar jou!

Tip van de week

Tip van de Week

9/2/2022

Verhuurders, denk aan het plaatsen van rookmelders

Verhuurders, denk aan het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in bestaande bouw en nieuwbouw. Deze verplichting volgt uit het gewijzigde Bouwbesluit 2012, waarin ook de voorwaarden voor het plaatsen te vinden zijn. Zo moet op iedere verdieping met een...

Laptop

Blog

7/2/2022

Digitale nalatenschap: erfgenamen “in the cloud”?

Digitale nalatenschap: erfgenamen “in the cloud”? De zogenoemde “saisine-regel” is één van de grondbeginselen, zo niet de kern, van het Nederlandse erfrecht. Die regel houdt – kort gezegd – in dat de erfgenamen de rechtspositie van de overledene (de “erflater”) voortzetten. De erfgenamen volgen de...

Beide foto's

Nieuwsbericht

4/2/2022

AVDW BREIDT UIT!

De uitbreiding van ons kantoor bestaat in de eerste plaats uit extra kantoorruimte op onze vestiging in Rotterdam. Wij hebben op de 13e verdieping van Premier Suites & Offices extra kantoorruimte gehuurd om meer werkplekken en een boardroom te creëren. De verbouwing is deze week afgerond en de...