Foto Olga

Blog

16/11/2023

Partneralimentatie ex- samenwoners

Als partners niet gehuwd zijn geweest, maar hebben samengewoond, dan bestaat er wettelijk geen verplichting om partneralimentatie te betalen. Het komt regelmatig voor dat partners langdurig hebben samengewoond, niet zijn gehuwd, er kinderen zijn geboren, de vrouw in verband met de geboorte van de...

Dies en Esther sfeerfoto

Tip van de Week

15/11/2023

Voorkom ongeldige besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering

In een B.V. bevinden zich één of meer aandeelhouders. In de wet en in de statuten van de onderneming is opgenomen wat de rechten zijn van aandeelhouders, zoals: recht op dividend; recht om een vergadering bijeen te roepen; recht om een verzoek om een enquêteprocedure in te dienen; stemrecht tijdens...

NBO

Blog

9/11/2023

Duurzaamheidsblog 5: duurzaamheid onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet – vermoedelijk - in werking. Op dit moment gelden er in Nederland 26 verschillende wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, water, milieu en natuur. Al deze wetten hebben invloed op de fysieke leefomgeving. Het idee achter de Omgevingswet is om alle regels...

Dies en Esther sfeerfoto

Tip van de Week

1/11/2023

Verifieer de diploma’s en kwalificaties van (nieuwe) werknemers

Recent oordeelde een kantonrechter dat een werknemer terecht op staande voet werd ontslagen toen hij niet kon aantonen dat hij over het voor zijn functie vereiste diploma beschikte. Om dit soort procedures te voorkomen, kunt u als werkgever de juiste diploma's en kwalificaties van (nieuwe)...

TO voor blog

Blog

19/10/2023

Let op het gevaar van greenwashing!

Ieder jaar wordt in oktober extra stilgestaan bij het begrip ‘duurzaamheid’ tijdens de dag van de duurzaamheid op 10 oktober. Ook werkgevers zitten niet stil. Zij proberen niet alleen werknemers aan te trekken met duurzaam ondernemen, maar duurzaamheid wordt ook ingezet in marketingstrategieën...

Computer

Tip van de Week

18/10/2023

Neem maatregelen wanneer een zieke werknemer zijn verplichtingen niet nakomt

Wanneer uw zieke werknemer bepaalde controleverplichtingen niet nakomt (zoals het bezoeken van de bedrijfsarts), kunt u na waarschuwing overgaan tot een loonopschorting. Wanneer de werknemer bepaalde re-integratieverplichtingen niet nakomt (zoals het verrichten van passende arbeid), kunt u de...

blog3

Blog

10/10/2023

Duurzaamheidsblog 3 : Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Waarom zou ik dat doen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat het bij een onderneming niet alleen draait om de bedrijfsresultaten, maar dat de bedrijfsuitoefening geen negatieve invloed heeft op mens, milieu of maatschappij. Het zou nog beter zijn wanneer de bedrijfsactiviteiten...

blog2

Blog

10/10/2023

Duurzaamheidsblog 2: De regels over wegwerpplastic op een rij

Welke regels gelden er nu? De hoeveelheid plastic die wereldwijd wordt geproduceerd, is binnen één mensenleven explosief gestegen: van 2 miljoen ton in 1950 tot ruim 390 miljoen ton in 2021 (bron). Wegwerpplastic breekt nauwelijks of zelfs helemaal niet af. De lidstaten van de Europese Unie hebben...

Arbeidsrecht

Blog

5/10/2023

Hoe krijgt u uw goederen terug als de klant niet betaalt?

De klant wordt in principe eigenaar zodra u de gekochte goederen levert. Dit is ook het geval als de klant de koopsom nog niet heeft betaald. Als u niets regelt, kan het zijn dat als uw klant failliet gaat, u niets krijgt. Dit voorkomt u door vooraf een eigendomsvoorbehoud af te spreken. Er zijn...

Algemeen2

Nieuwsbericht

27/9/2023

Adriaanse van der Weel zoekt ......

Adriaanse van der weel is op zoek naar een financieel administratief medewerker en een juridisch secretaresse. Kijk hier voor de volledige vacatures.