Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Vrijgekomen materialen

Mogen partijen een onevenwichtige risicoverdeling, die afwijkt van de aansprakelijkheids-verdeling volgens de UAV-GC overeenkomen? Ja, aldus de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Dat leidt ertoe dat de opdrachtgever alleen verantwoordelijk is voor onjuistheden in de verstrekte informatie of als...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Beroep niet per definitie niet-ontvankelijk bij ontbreken procesbesluit

Anders dan de Afdeling eerder heeft overwogen leidt het ontbreken van een binnen de beroepstermijn genomen procesbesluit niet per definitie tot niet-ontvankelijkverklaring van het ingestelde beroep. Van belang is dat in de procedure komt vast te staan dat het bestuursorgaan instemt met het instellen...

Huur

Tip van de Week

28/4/2021

Gekraakt? Doe zo snel mogelijk aangifte!

Wanneer een pand langdurig leeg staat, loopt u het risico dat krakers zich de toegang verschaffen en claimen aldaar te wonen. De krakers er ‘zomaar’ uitzetten is helaas nog niet zo eenvoudig. Inmiddels is kraken alweer heel wat jaren strafbaar gesteld. Dit betekent dat ook de strafrechtelijke weg...

Tip van de Week

21/4/2021

Handhaaf actief het concurrentiebeding

Treedt een werknemer uit dienst en is hij gebonden aan een concurrentiebeding? Bepaal dan direct of u het concurrentiebeding wilt handhaven. Is dit het geval? Wijs de werknemer er dan tijdens de opzegtermijn schriftelijk op dat hij aan zijn concurrentiebeding zal worden gehouden. Geeft de werknemer...

Kantoorgebouw

Nieuwsbericht

8/4/2021

Verhuizing Adriaanse van der Weel Advocaten te Middelburg

Per 1 september 2021 verhuist Adriaanse van der Weel Advocaten te Middelburg naar de Kousteensedijk nr. 5A. Wij schuiven dus iets op in het huidige pand, met als goede buren de Rechtbank te Middelburg en de Zeeuwse Bibliotheek, bóven Maxxton.

Nieuwsbericht

1/4/2021

Adriaanse Van der Weel Rotterdam gaat verhuizen!

Per 1 juni 2021 zal onze Rotterdamse vestiging huisvesten in Premier Suites & Offices aan het Weena, pal tegenover Rotterdam CS. Premier Suites & Offices is deels een hotel (beneden) en deels een bedrijfsverzamelgebouw (boven). Ons kantoor zal op de 13e etage zijn gevestigd.

Tip van de Week

31/3/2021

Makelaars: registreer en meld bekende informatie omtrent de staat van een woning

In een recente uitspraak tussen een koper en verkoper van een woning, gaf de rechtbank de (Haarlemse) makelaardij (geen partijen in de procedure) een gratis tip. In de procedure was de vraag aan de orde of de verkoper ten onrechte funderingsproblemen niet had medegedeeld. Die informatie was bij een...

Nieuwsbericht

26/3/2021

Naschrift van Ad Schreijenberg in de Gemeentestem

In de Gemeentestem (Gst. 2021/40) verscheen een naschrift van Ad Schreijenberg bij een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 november 2020 over de toepassing van de Wet aanpak woonoverlast.

Tip van de Week

17/3/2021

Zorg dat uw huuropzegging aan de formele eisen voldoet

In veel huurovereenkomsten staat dat de huur moet worden opgezegd middels een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Recent oordeelde de rechter dat het niet redelijk was dat de verhuurder zich beriep op het ontbreken van een officiële huuropzegging, omdat uit alle omstandigheden duidelijk was...