Algemeen bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Vergoeding van bezwaarkosten is niet langer voldoende voor procesbelang

Tot voor kort werd aangenomen dat (uitsluitend) een verzoek om een vergoeding van de kosten in bezwaar met zich bracht dat sprake was van voldoende procesbelang in een beroepsprocedure. Sinds 2 april 2024 is die koers gewijzigd. De Centrale Raad van Beroep (Centrale Raad) oordeelde toen namelijk in...

sfeerfoto

Tip van de Week

17/4/2024

Vergeet de meldplicht niet bij collectief ontslag!

Zodra u als werkgever voornemens bent een groep werknemers te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, kan het zijn dat u een meldplicht hebt op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag. Deze geldt nog voordat de daadwerkelijke ontslagen plaatsvinden. Dit betekent dat u tijdig en proactief de...

  kantoor

Tip van de Week

10/4/2024

Bescherm uw huurpraktijk tegen oneerlijke huurprijswijzigingsbedingen

Veel standaardcontracten voor huur woonruimte bevatten een indexatiebeding, waarmee u de huurprijs kunt aanpassen. Zorg ervoor dat dit beding nauwkeurig is geformuleerd met heldere gronden en redenen voor mogelijke prijswijzigingen. Een recente uitspraak van een kantonrechter benadrukt het belang...

AvdW

Tip van de Week

3/4/2024

Dwaling bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst is een cruciale stap, maar soms gebeurt dit onder invloed van dwaling. Bij dwaling komt de overeenkomst tot stand onder een onjuiste voorstelling van zaken, bijvoorbeeld door misleidende mededelingen of het achterhouden van essentiële feiten. Denk hierbij aan...

Marlies

Blog

2/4/2024

Wat is “verzuim” en waarom is het zo belangrijk?

In overeenkomsten komt dikwijls de term “verzuim” voor. Daarnaast is op grond van de wet verzuim voor een aantal in te stellen rechtsvorderingen een basisvereiste. Zo moet een partij eerst in verzuim zijn voordat een overeenkomst ontbonden mag worden.

kantoor

Tip van de Week

20/3/2024

Vergeet oproepkrachten niet een aanbod vaste urenomvang te doen

Sinds 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht om jaarlijks oproepkrachten een aanbod te doen voor een vaste urenomvang. In 2020 is hier veel aandacht aan besteed, maar het is cruciaal om te onthouden dat dit elk jaar opnieuw moet gebeuren. Verzuimt u als werkgever deze verplichting? Dan kunnen...

Spreekkamer

Tip van de Week

13/3/2024

Zorg voor voldoende zekerheid in een overnamecontract

In overnamecontracten wordt bijna altijd gebruik gemaakt van garanties en vrijwaringen om risico’s tussen de partijen te verdelen. De garanties en vrijwaringen zijn een cruciaal onderdeel van het contract, waarover bij de verkoop van een onderneming wordt onderhandeld. Deze onderhandelingen nemen...

Foto Olga

Blog

1/3/2024

Opzegging distributieovereenkomst

Opzegging is een manier om een overeenkomst te beëindigen. Over het algemeen hoeft u geen goede reden te hebben als u een overeenkomst wilt opzeggen. Voor de opzegging van distributieovereenkomsten gelden verschillende regels. Waar moet u op letten als u een overeenkomst wilt opzeggen? Wat zijn uw...

Algemeen2

Tip van de Week

28/2/2024

Voorkom ongewenste gevolgen van een finaal kwijtingsbeding

In een beëindigingsovereenkomst tussen u en uw werknemer wordt vaak een finaal kwijtingsbeding opgenomen. Dit beding betekent dat u na beëindiging van het dienstverband niets meer van elkaar te vorderen hebt, behalve wat in de beëindigingsovereenkomst is afgesproken. Zorg er dus voor dat u alle...

blog Emma

Tip van de Week

21/2/2024

Tips voor het opstellen van een overeenkomst van opdracht

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht is een belangrijk juridisch document waarin de rechten en plichten van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden vastgelegd. Enkele algemene tips die u in dit kader in gedachten kunt houden: Vermeld de namen, adressen en contactgegevens van de...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Ontslag wegens integriteitsrisico

Sinds 1 januari 2020 valt het personeel van de grootste overheidssectoren (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) niet langer onder het bestuursrecht, maar het arbeidsrecht, en komen arbeidsgeschillen bij de kantonrechter terecht. Deze kantonrechter blijkt nog steeds met enige regelmaat te...

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Thermisch gereinigde grond

De gevolgen van het gebruik van thermisch gereinigde grond in combinatie met de wettelijke regeling van artikel 7:17 BW.