monument

Tip van de Week

30/11/2022

Kan ik bouwen zonder de partiële bouwvrijstelling?

Begin november zette de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de partiële bouwvrijstelling. Vanaf nu moet bij de beoordeling van de effecten van een project voor Natura 2000-gebieden ook weer rekening worden gehouden met de stikstofdepositie in de bouwfase. Dat betekent...

Tip van de Week 2

Tip van de Week

23/11/2022

Zeg de tijdelijke arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk aan

Als werkgever moet u ten minste één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of zijn tijdelijke contract wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Zegt u niet of niet tijdig aan, dan is een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Ook als het een...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

16/11/2022

Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

Als partijen een koopovereenkomst sluiten, dan wordt vaak eerst het product geleverd en daarna pas betaald. Dit levert een risico op voor de verkoper. Als de koper het product eenmaal in eigendom heeft verkregen maar betaling blijft uit, dan kan de verkoper het product niet eenvoudig terugeisen. Het...

document

Blog

14/11/2022

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht Soms benaderen cliënten mij met de vraag of alimentatie over het verleden nog (met terugwerkende kracht) kan worden gewijzigd. De daling van hun salaris of winst uit onderneming is immers al enkele maanden geleden intreden of hun ex-partner is juist...

Tip van de Week 9

Tip van de Week

9/11/2022

Inschakelen recherchebureaus - wel of niet doen?

Een werkgever die vermoedt dat zijn werknemer liegt over (bijvoorbeeld) zijn ziekteverzuim of diefstal wil vanzelfsprekend in actie komen. Mag u als werkgever dan zomaar een recherchebureau inzetten of staat het recht op privacy hieraan in de weg? Het algemene uitgangspunt is dat een...

foto

Nieuwsbericht

4/11/2022

Daniël Doolaege verkozen tot Patroon van het Jaar 2022!

Gisteren is Daniël Doolaege op het landelijke Jonge Balie Congres in Utrecht gekozen tot Patroon van het jaar 2022! Door de jury werd hij bestempeld als visionair op het gebied van begeleiding en ontwikkeling van jonge advocaten. Hij begeleidt zijn stagiaires - Tiffany Overeinder en Emma Ficq -...

Tip van de Week 7

Tip van de Week

2/11/2022

Houd ook bij een vrijwilliger rekening met mogelijke aansprakelijkheid

Mogelijk verricht binnen uw organisatie een persoon vrijwillig werkzaamheden. Als ondernemer draagt u het risico aansprakelijk te worden gesteld als een vrijwilliger schade oploopt. Zo geldt de werkgeversaansprakelijkheid ook in gevallen waarin een niet-werknemer schade oploopt tijdens het uitvoeren...

monument

Nieuwsbrief voor overheden

1/11/2022

Monumenten onder de Omgevingswet

Ook de omgang met cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet. Het gaat om zaken zoals een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten, het aanstellen van een monumentencommissie of de beschermingsregels in omgevingsplannen.

tip van de week 12

Tip van de Week

26/10/2022

Profiteer van de vereenvoudigde WIA-beoordeling

UWV heeft te maken met grote achterstanden voor de boordeling van WIA-uitkeringen. Om die reden is per 1 oktober 2022 tijdelijk een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers ingevoerd. Als de werkgever en werknemer ermee instemmen, wordt de werknemer niet langer door een verzekeringsarts...

Walla 2

Nieuwsbericht

25/10/2022

Welkom Walla Al Jaboury

Ons team is deze maand versterkt met Walla Al Jaboury. Walla heeft reeds enkele jaren werkervaring als arbeidsrechtadvocaat in Rotterdam en was toe aan een nieuwe uitdaging. Bij Adriaanse van der Weel zal Walla voornamelijk werkzaam zijn in de arbeidsrechtpraktijk voor (middel)grote werkgevers. Haar...

document

Blog

24/10/2022

Internationaal familierecht

Internationaal familierecht Als echtgenoten verschillende nationaliteiten hebben (gehad), zij tijdens het huwelijk in verschillende landen hebben gewoond of vermogen hebben in het buitenland, dan is er sprake van een internationale zaak. De Nederlandse rechter moet in zo’n zaak vaststellen of hij...

Foto Esther Poppe

Nieuwsbericht

21/10/2022

Esther Poppe rondt de beroepsopleiding advocaten af

Kantoorgenoot Esther Poppe, specialist letselschade en personen- en familierecht, heeft haar beroepsopleiding advocaten afgerond. Na 2,5 jaar leren over (onder andere) de kernwaarden van de advocatuur, de gedragsregels en de competenties van een advocaat, heeft zij haar diploma mogen ontvangen. We...

Tip van de Week 9

Tip van de Week

20/10/2022

Distributie- of koopovereenkomst?

Distributeurs en leveranciers doen vaak voor een langere periode zaken met elkaar. Maar kan een distributeur zomaar stoppen met afnemen? Dit antwoord kan pas worden gegeven als u weet of sprake van een distributieovereenkomst of (losse) koopovereenkomsten. Het belangrijkste verschil is dat een...

document

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Definitie ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ onder de Woo ingeperkt

Onder de Wet open overheid (Woo), die per 1 mei jl. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft vervangen, wordt net als onder de Wob bepaald dat geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.

TipVanDeWeek01

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Verruiming van de Wet Bibob per 1 oktober 2022

De inwerkingtreding van de Wet Bibob (tweede tranche) van 1 oktober 2022 heeft o.a. geleid tot een uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob, een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen overheden (en het LBB) en tot het instellen van een nieuw Bibob-register.